Dosje javnega naročila 004525/2018
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Blago: Dobava komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 144.448,00 EUR

JN004525/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.07.2018
JN004525/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2018
JN004525/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.10.2018
JN004525/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2018
JN004525/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2018

    JN004525/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Klavdija Lužar
INFO@SIMBIO.SI
+386 34256400
+386 34256412

Internetni naslovi
http://www.simbio.si

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
mestna.obcina.celje@celje.si
+386 34265700

Internetni naslovi
http://moc.celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262651/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2132
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin
Referenčna številka dokumenta: 7/JN-2018/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144511
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 7,5 tone
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144511
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
34144511
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144511
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- kot v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
- kot v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2018   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2018   09:45


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2018   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2018   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanja za sklopa 1

a)zahtevan je nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom.
Ali lahko ponudimo samo rezervno kolo, saj zaradi zasedenosti prostora na šasiji s plinskimi rezervoarji ni zadostnega prostega za montažo nosilca rezervnega kolesa.

b) zahtevano je:
- omogočena kombinirana vožnja na CNG-metan in bencin, preklop med vožnjo s stikalom
- zagon motorja na bencin, nato avtomatski preklop na CNG-metan
Ali lahko ponudimo samo mono fuel sistem (zagon in delovanje samo na CNG-metan), ker na vozilih nad 7t skupne mase varianta kombiniranega sistema bencin -metan ni možna. Prednost takšnega sistema je zmanjšana teža šasije s kabino ter lažje vzdrževanje sistema.

S spoštovanjem,


ODGOVOR
A.) DA
B.) DADatum objave: 27.07.2018   12:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali je lahko medosna razdalja pri vozilu iz sklopa 2 2500 mm?

ODGOVOR
DaDatum objave: 27.07.2018   12:45
VPRAŠANJE
Vprašanja za sklop 2:
a) Ali je lahko uporabna nosilnost vozila z nadgradnjo 480 kg (voznik + 400 kg odpadkov)? Metan namreč povečuje težo šasije, pa tudi predlagana nosilnost ustreza standardu, da poln 3,5 kubičnih metrov zaboj mešanih odpadkov ne tehta več kot 400 kg.
b) Ali širina opremljenega vozila 1600 do 1800 mm pomeni z ali brez stranskih ogledal?
c) Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi sta zahtevani bančni garanciji. Ali lahko predložimo garancijo zavarovalnice, specializirane za zavarovanje javnih naročil, ker je cenejša in vseeno enakovredna? Bančna garancija povišuje končo ceno.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
a) Da
b) Širina opremljenega vozila 1600 do 1800 mm pomeni brez stranskih ogledal.
c) Ponudnik lahko v skladu z 11. točko navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.Datum objave: 27.07.2018   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Predlagamo skrajšanje dometa vožnje enim polnjenjem CNG (Sklop 2) na 90 km, saj to zadostuje za 8-urno zbiranje odpadkov v centru mesta in vožnjo na deponijo. Zahtevani domet 130 km namreč potrebuje več prostora za vgradnjo, večje in težje jeklenke, kar posledično vpliva na zmanjšanje neto nosilnosti vozila. Ali je takšna rešitev za naročika sprejemljiva?

2. V dokumentu Tehnična dokumentacija je navedeno, da mora ponudnik s ponudbo dostaviti dokument o emisijah ponujenega vozila, saj naj bi bile emisije CO2 vsaj 10 odstotkov nižje kot pri emisijskem razredu EURO 6. Ker je splošno znano, da pri zgorevanju metana nastaja manj emisij (CO2 do 25, nekaterih drugih emisij pa celo do 50 odstotkov), predlagamo, da naročnik dovoli, da dostavimo podatke za bencinski EURO 6 motor ponujenega vozila, priložimo pa publikacije enega glavnih distributerjev metana, Energetika Ljubljana, iz katerih je razvidno, kar smo omenili. Na vsak način je mogoče podatke o emisijah mogoče izmeriti na podlagi meritev, ki se lahko izvedejo ob tehničnem pregledu za homologacijo.
Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1) Da.
2) Ponudnik mora k ponudbi predložiti dokument, iz katerega so razvidne emisije ponujenega vozila na plinski pogon za sklop številka 1 in na bencinski pogon za vozilo iz sklopa številka 2, v mg/km pri PI (prisilni vžig) in CI (kompresijski vžig). Uredba o zelenem javnem naročanju kot cilj postavlja zahtevo, da mora ponujeno vozili izpolnjevati zahtevo po 10 % manjših emisijah, ki jih kot najvišje dovoljene določa zadnji standard EURO. Ponudnik v skladu s to zahtevo podpiše in žigosa Izjavo o kakovosti (OBR-7). Podatke o emisijah vozila iz sklopa številka 2 na plinski pogon bo moral ponudnik predložiti pred prevzemom vozila. V kolikor emisije ne bodo dosegla cilja po 10 % manjših emisijah, ki jih kot najvišje dovoljene določa zadnji standard EURO, si naročnik pridružuje pravico odstopa od pogodbe.
Datum objave: 27.07.2018   13:54
4. člen pogodbe se spremeni in se glasi:
Dobavitelj mora na računu navesti kot naslovnika in plačnika SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, kot naročnika in kupca pa MESTNO OBČINO CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI56012390.

Dobavitelj bo račun za dobavljeno vozilo poslal na naslov SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje. Plačnik se obvezuje, da bo pravilno izstavljen račun poravnal v roku _____________ dni (največ 30 dni) na transakcijski račun dobavitelja št. ___________________________, odprt pri banki _____________________________.


Datum objave: 30.07.2018   12:56
V 2. odstavku 4. člena pogodbe se za zadnjim stavkom doda naslednji stavek: Pogodbeni stranki soglašata, da se plačilo lahko izvede tudi z asignacijo.