Dosje javnega naročila 004502/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: NAKUP MOBILNIH TERMINALOV S TISKALNIKI Z OZNAKO DLA 2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.197,80 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004502/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2018
JN004502/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2018
JN004502/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.08.2018
JN004502/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004502/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2163
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP MOBILNIH TERMINALOV S TISKALNIKI Z OZNAKO DLA 2018
Referenčna številka dokumenta: DLA 2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava mobilnih terminalov s stiskalniki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava mobilnih terminalov s stiskalniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.07.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.07.2018   10:00
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2018   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kakšna mora biti tipkovnica na terminalu. Fizična ali dovoljujete tudi zaslonsko? Če je zahtevana fizična, me zanima ali mora biti le ta numerična ali QWERTY?

ODGOVOR

Tipkovnica mora biti fizična. Dovoljujemo obe možnosti (Znakovna v osnovi(razpored tipk QWERTY ni pomemben) in na istih tipkah numerična ali pa numerična in na istih tipkah znakovna).


Datum objave: 05.07.2018   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani !

1. V tehničnih specifikacijah za mobilni terminal velikost ekrana omejujete na 3,5-3,7", kar je za današnje čase zelo malo (vsak mobilni telefon ima ekran večji od 5"). Bolj smiselno bi bilo omejiti maksimalne dimenzije celotnega terminala (mobilnost, nosljivost) na npr. 200 x 80 x 40mm in zahtevati minimalno resolucijo ekrana npr. 480x640. Oziroma pozivamo naročnika, da sprosti vsaj omejitev diagonale na npr. 3,5 - 5,0".

2. V tehničnih specifikacijah za mobilni terminal navajate "možnost SMS in govorne telefonije". Ta funkcionalnost je teoretično možna, vendar v praksi neuporabna, saj mobilni terminal fizično ni prilagojen govorni telefoniji (glede na velikost), tudi operacijski sistem Windows Mobile to funkcionalnost zelo slabo podpira in je praktično neuporabna. Sporočila lahko terminal prejema in pošilja po GPRS komunikaciji preko aplikacije. Pozivamo naročnika, da umakne to zahtevo.

3. V tehničnih specifikacijah za mobilni terminal navajate "možnost poznejše nadgradnje na operacijski sistem Android". To je za terminal Windows Mobile tehnično neprimerno in verjetno tudi neizvedljivo (zmogljivost strojne opreme, licence), zato pozivamo naročnika da to zahtevo umakne.

4. V tehničnih specifikacijah za mobilni terminal navajate "Prenos podatkov preko mobilnega omrežja-GPRS". Predlagamo naročniku, da zahtevo v skladu s tehnologijo današnjega časa, nadgradi vsaj na 3G (UMTS), saj se bo 2G (GPRS) v prihodnosti verjetno ukinjal oz. bo vse manj frekvenc.

5. V tehničnih specifikacijah za mobilni terminal navajate USB kabel in kabel za napajanje. Glede na naravo dela bi bilo bolj smiselno zahtevati robustno polnilno stojalo, ki omogoča enostavno polnjenje in opcijsko prenos podatkov (sicer zadostuje tudi 3G) po zaključenem delu, brez nerodnega vtikanja sicer ponavadi precej nezanesljivih kablov in konektorjev, ki se pri vsakodnevnem delu v letu ali več zanesljivo obrabijo.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

1. Omejitev širine diagonale se lahko zviša na 3,5-5,00''.
2. Funkcionalnost, ki se jo v praksi zelo redko uporablja. Zahtevo umikamo..
3. Zaradi nadaljnje strategije razvoja aplikacije na sistem Anroid naročnik vztraja pri tem, da mora mobilni terminal podpirati tako operacijski sistem Windows Mobile, kot tudi operacijski sistem Android.
4. Se strinjamo s predlogom in v tehničnih specifikacijah popravljamo minimalne zahteve na 3G (UMTS).
5. Naročnik dopušča, da je lahko v ponudbi tako kabel za napajanje, kot tudi robustna polnilna postaja.
Datum objave: 10.07.2018   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Zahteva, da je možno operacijski sistem terminala v prihodnosti nadgraditi iz Windows Mobile na Android je zelo omejujoča (omejuje nabor možnih ponudnikov na 1) in zavajujoča (v praksi neuporabna). To opcijo marketinško ponuja en proizvajalec, vendar bolj teoretično kot praktično, po naših podatkih se v praksi nobena takšna nadgradnja v svetu še ni izvedla, ker:
-so zahteve po kompatibilni strojni opremi obeh operacijskih sistemov različne, tudi če se teoretično izvede nadgradnja, vsa strojna oprema zelo verjetno ne bo v polni meri podprta
-ker se operacijski sistem ves čas spreminjajo, nadgrajujejo in istočasno povečujejo zahteve za strojno opremo

Hipotetično, ali boste čez 3 leta nadgradili terminale na Android 6.0, ko bo zunaj že Android 12.0 (in aktivno podprt z vsemi varnostnimi popravki) ?
Ali boste čez 3 leta šli čez vse težave še enkrat - govorimo o številnih možnih težavah v gonilnikih za strojno opremo, implementaciji OS itd. ?
Ali bo čez 3 leta proizvajalec še zagotavljal aktivno podporo za vse nove težave, medtem ko bo imel na trgu že kar nekaj novih produktov.
Naročnik se mora zavedati, da se računalniški trg zelo hitro spreminja in ni preveč smiselno podajati zahteve za vnaprej, smiselno se je pa držati standardov (komunikacijski vmesniki, operacijski sistem), ki so v veljavi oz. vsaj nazaj kompatibilni v daljšem časovnem obdobju (10 let). Opozoriti je potrebno tudi na veliko povezavo med terminalom in operacijskim sistemom, ki je še posebej očitna pri industrijskih terminalih. Znane so težave že pri nadgrajevanjih operacijskega sistema Android na standardnih telefonih in posledična velika konzervativnost proizvajalcev pri nadgradnjah, tukaj si lahko ogledate razpršenost verzij operacijskega sistema ravno zaradi težav prehoda na novejše operacijske sisteme in nekompatibilnosti starejše strojne opreme
https://developer.android.com/about/dashboards/

Če že vztrajate pri tej zahtevi, potem jo vsaj bolj natančno definirajte, npr:
-nadgradnja mora biti izvedena najmanj na aktivno verzijo Androida v tekočem letu - 2 (npr. v letu 2018 na Android 7.0)
-ponudnik mora pred podpisom pogodbe dokazati, da terminal že deluje z Android verzije min. 7.0 in pred komisijo dokazati delovanje vseh komponent strojne opreme z vzorčnimi aplikacijami (3G komunikacija, Bluetooth in WiFi komunikacija, čitanje 1D in 2D črtne kode, fizična tipkovnica, varčno upravljanje baterije, ekran in dotikalna plošča, SD kartica, performanse uporabe, ...)
-ponudnik mora omogočiti nadgradnjo na Android operacijski sistem v garancijskem obdobju v 3 mesecih po pozivu naročnika z vso delujočo enakovredno funkcionalnostjo kot Windows Mobile in z enakimi performansami, sicer bo naročnik vrnil terminale in zahteval vračilo celotne kupnine brez odškodnine za uporabo

Sicer pa predvsem predlagamo, da naročnik umakne to zahtevo in zahteva samo en operacijski sistem (bodisi Windows Mobile ali Android) za dobavljene terminale, programsko opremo pa paralelno razvija za oba operacijska sistema. Čez nekaj let bo naročnik lahko naročil nove oz. dodatne terminale s sodobno strojno opremo in operacijskim sistemom tistega časa, zahtevati pa mora samo kompatibilnost na aplikativnem nivoju (podoben uporabniški vmesnik, kompatibilen komunikacijski vmesnik do strežnika), tako da istočasno lahko delujejo stari in novi mobilni terminali.

Hvala za upoštevanje našega dobronamernega predloga.


ODGOVOR

Spoštovani,

vaše predloge smo pregledali, vendar vztrajamo pri svojih zahtevah.