Dosje javnega naročila 004560/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Dokončanje objektov in pridobitev uporabnih dovoljenj na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Domžale
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 352.853,26 EUR

JN004560/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2018
JN004560/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2018
JN004560/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2018
JN004560/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.10.2018
JN004560/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004560/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263033/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2210
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dokončanje objektov in pridobitev uporabnih dovoljenj na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Domžale
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dokončanje objektov in pridobitev uporabnih dovoljenj na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Domžale
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dokončanje objektov in pridobitev uporabnih dovoljenj na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Domžale
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2018   12:43
VPRAŠANJE št. 1
Naprošamo za objavo nezaščitenih popisov del zaradi naše računalniške obdelave ponudbe. Original ponudbo bomo oddali na vaših originalnih popisih!

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da zaradi zagotovitve enake obravnave vseh ponudb ter zagotovitve transparentnosti postopka ne bo objavil nezaščitenih popisov del.Datum objave: 12.07.2018   15:03
VPRAŠANJE št. 2
Hvala za pojasnilo,
se vračamo v stare čase ko smo kopirali, lepili, pošiljali po faksu in ročno vpisovali cene ter zraven računali na kalkulator...

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 1.Datum objave: 18.07.2018   11:01
VPRAŠANJE št. 3
Naprošam za podaljšanje roka oddaje ponudbe, ker je čas dopustov in imamo težave pri pridobivanju različnih ponudb podizvajalcev.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo podaljšal rok za oddajo ponudb, zato spreminja datum (vezan na rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »25.7.2018« tako, da se po novem glasi: »16.8.2018«.

Naročnik spreminja datum (vezan na rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »17.7.2018« tako, da se po novem glasi: »1.8.2018«.

Naročnik spreminja datum (vezan na rok za odgovore na vprašanja postavljene s strani ponudnika) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »19.7.2018« tako, da se po novem glasi: »3.8.2018«.

Naročnik spreminja datum (vezan na rok za prevzem CD) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »17.7.2018« tako, da se po novem glasi: »1.8.2018«.

Naročnik spreminja datum (vezan na rok za ogled lokacije in objekta) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »dne 13.7.2018« tako, da se po novem glasi »dne 27.7.2018«.

Glej Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 18.07.2018   11:02
VPRAŠANJE št. 4
Prosimo, da reference razširite na poslovne in upravne stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (objekti, ki spadajo v skupino 122 in 113 po CC SI klasifikaciji).

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da referenc ne bo razširjal.