Dosje javnega naročila 004536/2018
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Blago: Dobava zabojnikov za odlaganje odpadkov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.890,35 EUR

JN004536/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.07.2018
JN004536/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2018
JN004536/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.12.2018
JN004536/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2018
JN004536/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.07.2019

    JN004536/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Klavdija Lužar
INFO@SIMBIO.SI
+386 34256400
+386 34256412

Internetni naslovi
http://www.simbio.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263126/razpisna_dokumentacija1.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2070
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zabojnikov za odlaganje odpadkov
Referenčna številka dokumenta: 9/JN-2018/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zabojnikov za odlaganje odpadkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bukovžlak
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zabojnikov za odlaganje odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2018
Konec: 23.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- kot v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2018   09:27
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da morajo imeti vsi zabojniki možnost vgraditve tipskih ključavnic.
Ali lahko prosim opredelite točno katero se bodo po potrebi vgrajevale (komunalne na trikotni ključ ali avtomatske gravitacijske s cilindričnim vložkom).
Prosimo za odgovor.

ODGOVOR
Pokrov zabojnikov mora omogočati naknadno vgradnjo ključavnic (komunalne na trikotni ključ ali avtomatske gravitacijske s cilindričnim vložkom).Datum objave: 27.07.2018   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V tehnični dokumentaciji zahtevate, da morajo imeti posode na prednji strani prostor za nalepko velikosti 300x450mm, poleg tega zahtevate tudi vroči tisk. Glede na zahtevo po vročem tisku nas zanima ali dopuščate možnost , da imajo zabojniki sprednjo stran ravno, ki omogoča lepljenje naklep velikosti A4?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
DA

VPRAŠANJE
1.
Zahteva iz razpisne dokumentacije navaja: »Dobavitelj zagotavlja dostavo blaga na navede naslov naročnika (razloženo): Bukovžlak 30, Teharje.«
Predvidevamo, da gre za napako in da razklad iz tovornega vozila zagotovi naročnik? Prosim za pojasnilo, saj je v nasprotnem primeru brez viličarja nemogoče razložiti zabojnike iz tovornega vozila.

2.
zahteva iz razpisne dokumentacije navaja: »Vsi zabojniki morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo RFID po standardu DIN EN 840 1 do 6.«. Glede na navedeno smatramo, da RFID transponderji niso predmet javnega naročila?


ODGOVOR
1. Razkladanje zabojnikov zagotovi naročnik.
2. RFID transponderji niso predmet javnega naročila.