Dosje javnega naročila 004556/2018
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20, 9220 Lendava - Lendva
Gradnje: Center za zaščito in reševanje Lendava
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.273.850,99 EUR

JN004556/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 05.07.2018
JN004556/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.10.2018
JN004556/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004556/2018-L01 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Danijela Levačič
danijela.levacic@lendava.si
+386 25772531
+386 25772509

Internetni naslovi
http://www.lendava.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Center za zaščito in reševanje Lendava
Referenčna številka dokumenta: 4311-0014/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela, obrtniška dela, zunanja ureditev, elektro inštalacije, strojne inštalacije in ostala dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.044.140,16 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela, obrtniška dela, zunanja ureditev, elektro inštalacije, strojne inštalacije in ostala dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe DirektiveRazlaga:
V postopek je naročnik vključil ponudnika, ki sta izpolnjevala pogoje za sodelovanje, zanju niso obstajali razlogi za izključitev in sta v odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 30. 3. 2018, pod številko objave JN002334/2018-B01, predložila ponudbi v skladu s formalnimi zahtevami naročnika. Ponudbeni ceni, predloženi v odprtem postopku, sta presegali zagotovljena finančna sredstva naročnika za izvedbo predmetnega naročila. Zato se je naročnik oddločil, da bo na podlagi točke b, prvega odstavka 44. člena ZJN-3 v nadaljevanju izvedel konkurenčni postopek s pogajanji in v postopek vključil oba ponudnika.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom


Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Sklop 1

Naslov:
V.2 Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1 Datum sklepa o oddaji naročila/sklepa o podelitvi koncesije
04.07.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
LEGARTIS, gradbeno podjetje d.o.o.
Trimlini 2I
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.145.082,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.044.140,16 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
Lendava - Lendva
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2018