Dosje javnega naročila 004561/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava ambulantnih ključavnic za zavarovanje voznih poti na progah SŽ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004561/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2018
JN004561/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2018
JN004561/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2018
JN004561/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004561/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263293/RD_in_Obrazec_2-ponudba.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263293/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2211.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava ambulantnih ključavnic za zavarovanje voznih poti na progah SŽ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34632100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava ambulantnih ključavnic za zavarovanje voznih poti na progah SŽ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34632000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava ambulantnih ključavnic za zavarovanje voznih poti na progah SŽ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.07.2018   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2211.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2018   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zahteve razpisne dokumentacije in osnutek pogodbe se razlikujeta v zahtevi po vrsti garancije za dobro izvedbo del. Prosimo za pojasnilo, ali je potrebno predložiti bančno garancijo ali menico?

S spoštovanjem!

ODGOVOR

Potrebno priložiti menico z menično izjavo, naročnik objavil korigirano razpisno dokumentacijo z ponudbenim obrazcem na portalu javnih naročil.