Dosje javnega naročila 002844/2018
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov
ZJN-3:

JN002844/2018-R01 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 03.05.2018
JN002844/2018-R02 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 10.07.2018

    JN002844/2018-R02 Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL) 2018/S 131-299245

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
Obvestilo o oddaji naročila
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Samida
mateja.samida@gov.si
+386 14781564

Internetni naslovi
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov
Referenčna številka dokumenta: 430-33/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Lokacija 1 v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (oddaljenost od 80 do 100 km od Ljubljane)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lokacija 1 v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (oddaljenost od 80 do 100 km od Ljubljane)
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lokacija 2 v primorsko-notranjski statistični regiji (oddaljenost od 80 do 100 km od Ljubljane)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lokacija 2 v primorsko-notranjski statistični regiji (oddaljenost od 80 do 100 km od Ljubljane)
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Lokacija 3 v posavski statistični regiji (oddaljenost od 100 do 120 km od Ljubljane)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lokacija 3 v posavski statistični regiji (oddaljenost od 100 do 120 km od Ljubljane)
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.10 Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek

IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002844/2018-R01
Številka obvestila v UL: 2018/S 086-194108
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.04.2018
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 430-33/2018
Številka sklopa: 1
Naslov: Lokacija 1 v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (oddaljenost od 80 do 100 km od Ljubljane)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 2

Številka naročila: 430-33/2018
Številka sklopa: 2
Naslov: Lokacija 2 v primorsko-notranjski statistični regiji (oddaljenost od 80 do 100 km od Ljubljane)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 3

Številka naročila: 430-33/2018
Številka sklopa: 3
Naslov: Lokacija 3 v posavski statistični regiji (oddaljenost od 100 do 120 km od Ljubljane)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2018