Dosje javnega naročila 004644/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba storitev informacijske podpore objave kandidatov in neuradnih rezultatov lokalnih volitev 2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.493,77 EUR

JN004644/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.07.2018
JN004644/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2018
JN004644/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2018
JN004644/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.08.2018
JN004644/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004644/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
TAJNIŠTVO DJN
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2278
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba storitev informacijske podpore objave kandidatov in neuradnih rezultatov lokalnih volitev 2018
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2018, NMVLV-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba storitev informacijske podpore objave kandidatov in neuradnih rezultatov lokalnih volitev 2018
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba storitev informacijske podpore objave kandidatov in neuradnih rezultatov lokalnih volitev 2018
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2018   11:00
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2018   09:44
VPRAŠANJE
Časovni okvirji v specifikacijah so neizvedljivi:
- npr. rok 8.8.2018 ni izvedljiv, ker najverjetneje niti ne bo še prišlo do podpisane pogodbe do tega datuma
- po podpisu pogodbe je 3 tedenski rok za izdelavo PZI, koliko dni bo rok za naročnika da potrdi PZI?
- med roki ni nikjer določen rok za vzpostavite spletnega mesta, kjer se bodo objavljali izidi glasovanja oz. najprej kandidacijske liste
- rok za vzpostavitev aplikacije, ki bo zagotavljala prikaze je pogojen z vzpostavitev podatkovne zbirke in testnih podatkov, ki pa jih zagotavlja drug izvajalec. Ali so ti roki usklajeni s tem izvajalcem?

Prosimo naročnika, da preveri in popravi časovne okvirje.

ODGOVOR
- Naročnik je z objavljenim popravkom in spremembo razpisne dokumentacije popravil rok za izvedbo druge in tretje faze (tehnične specifikacije točka 6.2. in točka 6.3.).
- Naročnik bo PZI potrdil v roku sedmih (7) dni, izvajalec pa mora v nadaljnjem roku sedmih (7) dni odpraviti morebitne napake/pomanjkljivosti (tehnične specifikacije točka 6.1.).
- Spletišče za objavo kandidatov in rezultatov lokalnih volitev je že vzpostavljeno, spletna stran za lokalne volitve 2018 pa bo vzpostavljena v roku dveh (2) delovnih dni od dneva, ko bo izvajalec posredoval naročniku vse potrebno za vzpostavitev posamezne spletne strani.
- Na novo postavljeni roki so usklajeni z nalogami drugega izvajalca, morebitna zamuda na strani drugega izvajalca pa tudi v skladu s pogodbo za predmetni postopek ne predstavlja zamude izvajalca po tej pogodbi.

Naročnik bo v čistopisu dokumenta »Tehnične specifikacije za izvedbo storitev informacijske podpore objave kandidatov in neuradnih rezultatov lokalnih volitev 2018«, ki ga bo pripravil pred podpisom pogodbe, točko 6.1. dopolnil v skladu z drugo alinejo tega odgovora.
Datum objave: 13.07.2018   09:50
VPRAŠANJE
Časovni okvirji v specifikacijah so neizvedljivi:
- npr. rok 8.8.2018 ni izvedljiv, ker najverjetneje niti ne bo še prišlo do podpisane pogodbe do tega datuma
- po podpisu pogodbe je 3 tedenski rok za izdelavo PZI, koliko dni bo rok za naročnika da potrdi PZI?
- med roki ni nikjer določen rok za vzpostavite spletnega mesta, kjer se bodo objavljali izidi glasovanja oz. najprej kandidacijske liste
- rok za vzpostavitev aplikacije, ki bo zagotavljala prikaze je pogojen z vzpostavitev podatkovne zbirke in testnih podatkov, ki pa jih zagotavlja drug izvajalec. Ali so ti roki usklajeni s tem izvajalcem?
Prosimo naročnika da popravi zahteve z realnimi časovnimi okvirji.

ODGOVOR
- Naročnik je z objavljenim popravkom in spremembo razpisne dokumentacije popravil rok za izvedbo druge in tretje faze (tehnične specifikacije točka 6.2. in točka 6.3.).
- Naročnik bo PZI potrdil v roku sedmih (7) dni, izvajalec pa mora v nadaljnjem roku sedmih (7) dni odpraviti morebitne napake/pomanjkljivosti (tehnične specifikacije točka 6.1.).
- Spletišče za objavo kandidatov in rezultatov lokalnih volitev je že vzpostavljeno, spletna stran za lokalne volitve 2018 pa bo vzpostavljena v roku dveh (2) delovnih dni od dneva, ko bo izvajalec posredoval naročniku vse potrebno za vzpostavitev posamezne spletne strani.
- Na novo postavljeni roki so usklajeni z nalogami drugega izvajalca, morebitna zamuda na strani drugega izvajalca pa tudi v skladu s pogodbo za predmetni postopek ne predstavlja zamude izvajalca po tej pogodbi.

Naročnik bo v čistopisu dokumenta »Tehnične specifikacije za izvedbo storitev informacijske podpore objave kandidatov in neuradnih rezultatov lokalnih volitev 2018«, ki ga bo pripravil pred podpisom pogodbe, točko 6.1. dopolnil v skladu z drugo alinejo tega odgovora.
Datum objave: 13.07.2018   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
2. odstavek 23. člena določa obveznosti izvajalca (navodila po GDPR). Pri tem je v alinejah določeno med drugim,da bo izvajalec "varoval strojno, sistemsko in aplikativno programsko računalniško opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki", "preprečeval nepooblaščen dostop tudi pri njihovem prenosu s telekomunikacijskimi sredstvi in omrežji" ter "izvajal vse druge potrebne ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje naključna ali namerna nepooblaščena obdelava osebnih podatkov, njihova sprememba ali uničevanje, za katere kot dober gospodar ocenjuje, da jih mora izvajati.".
Za oceno obsega pogodbenih obveznosti vas prosimo, da specificirate ali se le te obveznosti nanašajo na neka dodatna dela v informacijskem sistemu naročnika ali pa je v teh zavezah mišljen izključno lasten informacijski sistem izvajalca.

ODGOVOR
Te obveznosti se nanašajo izključno na informacijski sistem izvajalca.Datum objave: 16.07.2018   14:22
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe je v 4. členu opredeljeno izvajanje podpore. Prosimo naročnika, da opredeli časovni okvir (ure) kdaj se izvaja podpora?
Prosimo naročnika za pojasnilo zakaj je določil podporo 7 delovnih dni pred glasovanjem? Kako je s podporo v času objave kandidacijskih list in po dnevu glasovanja?

ODGOVOR
Sodelovanje izvajalca z naročnikom za namene izvajanja tehnične podpore, ki je opredeljena v 9. točki Tehničnih specifikacij in se pričakuje njeno izvajanje v okviru izvajanja naloge »Tehnološka in funkcionalna priprava aplikacije na okolje MJU/DI«, se pričakuje v okviru delovnega časa izvajalca in naročnika.

Določba 4. člena vzorca pogodbe se nanaša na podporo, ki se izvaja v okviru nalog »Izvajanje podpore za prvi krog glasovanja« in »Izvajanje podpore za drugi krog glasovanja« ter je opisana v Tehničnih specifikacijah, točka 6.4. (»Izvajanje podpore za prvi krog glasovanja«), kjer je določeno, da se izvaja:
»- na dan volitev od 10.00 ure, do 01.00 ure zjutraj naslednjega dne ter
- po z naročnikom določenih časovnih intervalih do izteka povolilnih opravil vsakokratnega kroga volitev, intervali bodo lahko določeni med 8.00 in 16.00.«
Podpora za glasovanje se torej izvaja za prvi krog in smiselno enako za drugi krog glasovanja, kar je tudi opredeljeno v Tehničnih specifikacijah.

V skladu z navedenim se v vzorcu pogodbe prvi odstavek 4. člena dopolni tako, da se po besedni zvezi »po tej pogodbi,« doda besedilo »v okviru izvajanja nalog »Izvajanje podpore za prvi krog glasovanja« in »Izvajanje podpore za drugi krog glasovanja«. Določba tretjega odstavka 4. člena vzorca pogodbe pa se spremeni tako, da se izbriše besedilo »v 7-ih delovnih dneh pred glasovanjem ter na dan glasovanja«.

V zvezi s kandidacijskimi listami velja, da se pričakuje enkratna objava kandidacijskih list, ki se opravi v skladu z veljavno zakonodajo »najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja«, točen dan bo določila Državna volilna komisija v Rokovniku za izvedbo volilnih opravil. V kolikor bi se izkazalo, da je bil kateri od postopkov ugotavljanja neprimernosti kandidata upravičen, bo potrebno osveževanje v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo časovne omejitve postopkov potrjevanja kandidatur, konkretno četrti dan po objavi in nato še osmi dan po objavi. V okviru naročila mora izvajalec izvesti to nalogo v okviru izvajanja naloge »Vzpostavitev produkcijskega delovanja in podpore za medije«.
Datum objave: 16.07.2018   14:22
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe je v 12. členu stavek:
"Podlaga za izstavitev posameznega računa je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik z vključenim poročilom o dejansko opravljenih storitvah s specifikacijo in opisom opravljenih storitev, opredelitvijo porabe časa za posamezno storitev ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika."
Prosimo naročnika za pojasnilo kaj je mišljeno z delom stavka "..ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika".
Ali bo naročnik za vsako storitev pripravil naročilo?

ODGOVOR
Ne, naročnik ne bo pripravljal posebnih naročil. V tretjem odstavku 12. člena vzorca pogodbe se briše besedilo »ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika«.

Datum objave: 16.07.2018   14:23
VPRAŠANJE
V specifikacijah naročila ni nikjer definirana faza in časovni okvir za objavo kandidacijskih list - tu je mišljeno kdaj bo potrebna objava,
ali bo to enkratna objava ali bo potrebno večkratno osveževanje?

ODGOVOR
Pričakuje se enkratna objava kandidacijskih list, ki se opravi v skladu z veljavno zakonodajo »najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja«, točen dan bo določila Državna volilna komisija v Rokovniku za izvedbo volilnih opravil. V kolikor bi se izkazalo, da je bil kateri od postopkov ugotavljanja neprimernosti kandidata upravičen, bo potrebno osveževanje v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo časovne omejitve postopkov potrjevanja kandidatur, konkretno četrti dan po objavi in nato še osmi dan po objavi. V okviru naročila bi moral izvajalec izvesti to nalogo v okviru izvajanja naloge »Vzpostavitev produkcijskega delovanja in podpore za medije«.Datum objave: 16.07.2018   14:24
VPRAŠANJE
V specifikacijah je za vsebiske zahteve prikazov podan spletni naslov iz lokalnih volitev 2014. Kako se bo obravnavalo dodatne zahteve, ki
jih naročnik ni opredelil in jih tudi ni na spletnem mestu lokalnih volitev 2014? V predračunu namreč ni postavke za dodatna dela?

ODGOVOR
Naročnik ne pričakuje, da bi lahko prišlo do dodatnih zahtev pri vsebini. Pri sklicu na leto 2014 gre za informacijo izvajalcu o tem, katere podatke naj bi se prikazalo. Splošno so ti podatki opisani v 4. poglavju »Namen aplikacije« Tehničnih specifikacij, podrobnejša razdelitev pa se pričakuje enakovredna tisti iz leta 2014.

V kolikor bi imel naročnik v tem okviru kakšne dodatne zahteve (kot na primer sprememba besedila v polju »o izidu odloča žreb ali pa ni podatkov«, ker bo žreb informacijsko podprt in ne bo več razlog za neustrezen podatek,) se jih obravnava v delu 9. poglavja Tehnična podpora izvajalca Tehničnih specifikacij, ki opredeljuje, da se pričakuje, da izvajalec »pripravi aplikacijo za objavo, ki jo potem tudi sam krmili skozi celotne volitve, ter vsebinsko sproti prilagaja glede na naročnikove zahteve«, ki se ga zagotavlja kot izvajanje del »Tehnološka in funkcionalna priprava aplikacije na okolje MJU/DI«. V tem delu naročnik pričakuje minimalne prilagoditve, ki na noben način ne morejo presegati zastavljenega kadrovskega okvira naročila.