Dosje javnega naročila 005272/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upr. ali nadzor. za 4 leta
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.224.276,63 EUR

JN005272/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.07.2018
JN005272/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2018
JN005272/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2018
JN005272/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2018
JN005272/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2018
JN005272/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.01.2019
JN005272/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2019
JN005272/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2019
JN005272/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2019
JN005272/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005272/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 145-332072
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC GALJEVICA
Galjevica 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica 18A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Rašiška ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VIŠKI VRTCI
Jamova cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Parmska cesta 41
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC TRNOVO
Kolezijska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MLADI ROD
Črtomirova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VRHOVCI
Vrhovci, cesta XIX 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VIŠKI GAJ
Reška ulica 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN
Erjavčeva cesta 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ŠENTVID
Ulica pregnancev 6
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC KOLEZIJA
Pod bukvami 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC CICIBAN
Šarhova ulica 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 47
1261
SI
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA
Gorazdova ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA PRULE
Prule 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VODMAT
Potrčeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
Nusdorferjeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
Zadobrovška cesta 35
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE
Splitska ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID
Prušnikova ulica 98
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
Gogalova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA
Prušnikova ulica 85
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
Gašperšičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA
Ulica Pohorskega bataljona 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA POLJE
Polje 358
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
Cesta v Gameljne 7
1211
SI
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
Bazoviška ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Zemljemerska ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIČ
Abramova ulica 26
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OŠ NOVE FUŽINE
Preglov trg 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
Clevelandska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Osnovna šola Kašelj
Kašeljska cesta 119A
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
Adamičeva ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA LEDINA
Komenskega ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA
Ob dolenjski železnici 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA
Gasilska cesta 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
Ledarska ulica 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
Čufarjeva ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE
Klopčičeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA
Derčeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
Cesta v Mestni log 46
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA
Kamnogoriška cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA TRNOVO
Karunova ulica 14A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD
Na gaju 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE
Matjaževa ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
Črnuška cesta 9
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA
Koširjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
Cesta na Bokalce 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA LIVADA
Ulica Dušana Kraigherja 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA
Jakčeva ulica 42
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA
Jarška cesta 34
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK
Gregorčičeva ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
Prežihova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ZALOG
Cerutova ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA
Trg 9. maja 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
Štembalova ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana
Gotska ulica 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
Resljeva cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
Pod turnom 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Kinodvor
Kolodvorska ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
Večna pot 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Gradaška ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

FESTIVAL LJUBLJANA
Trg francoske revolucije 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Karlovška cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA
Poljanska cesta 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani
Prečna ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Ob Ljubljanici 36
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
Čopova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PIONIRSKI DOM - Center za kulturo mladih
Vilharjeva cesta 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ
Dragomelj 180
1230
SI
Domžale
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Vilharjeva cesta 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA
Celovška cesta 98
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Kersnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
Linhartova cesta 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Center urbane kulture Kino Šiška
Trg prekomorskih brigad 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
Tehnološki park 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

SNAGA Javno podjetje d.o.o.
Povšetova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Med hmeljniki 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264533/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2714
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upr. ali nadzor. za 4 leta
Referenčna številka dokumenta: 430-1159/2018-133
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženj. interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mestna občina Ljubljana
Številka sklopa: S1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL, vrtcev, ki jih je ustanovila MOL, osnovnih šol, ki jih je ustanovila MOL, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Gasilske brigade Ljubljana, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Zdravstvenega doma Ljubljana, Javnega zavoda Mladi zmaji, MGLC, Javnega zavoda Kinodvor, Živalskega vrta Ljubljana, Javnega zavoda Šport Ljubljana, Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, Javnega zavoda Festival Ljubljana, Centra Janeza Levca Ljubljana, Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Javnega zavoda Mala ulica - centra za otroke in družine v Ljubljani, Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje, Mestnega gledališča Ljubljanskega, Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih, OŠ Dragomelj, Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana, Glasbene šole Franca Šturma, Mestne knjižnice Ljubljana, Javnega zavoda Cene Štuparja - Centra za izobraževanje Ljubljana, Javnega zavoda Turizem Ljubljana, Centra urbane kulture Kino Šiška, Ljubljanskega grada, RRA LUR in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Gasilska zveza Ljubljana
Številka sklopa: S2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Gasilske zveze Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Javni zavod Lekarna Ljubljana
Številka sklopa: S3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov JZ Lekarne Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Javni holding Ljubljana
Številka sklopa: S4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Javnega holdinga Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetika Ljubljana (avtomobilsko in nezgodno zavarovanje)
Številka sklopa: S5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nezgodno zavarovanje in avtomobilsko zavarovanje Energetike Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice
Številka sklopa: S6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov JP Ljubljanska parkirišča in tržnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
Številka sklopa: S7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov JP Ljubljanski potniški promet.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
Številka sklopa: S8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov JP Vodovoda-Kanalizacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Javno podjetje Snaga
Številka sklopa: S9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov JP Snaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Javno podjetje Snaga MBO
Številka sklopa: S10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MBO JP Snaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Javno podjetje Žale
Številka sklopa: S11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov JP Žale.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetika Ljubljana (premoženje, brez nezgode in AO)
Številka sklopa: S12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov (brez AO in nezgode) Energetike Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2018   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2018   09:00

Dodatne informacije:
Ne glede na navedbe v točki I.3 (Sporočanje) tega obvestila o naročilu je tehnična dokumentacije naročnika, kot je opredeljeno v prilogi A dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnikom dostopna na zgoščenki. Zgoščenka je v času do oddaje javnega naročila na voljo na naslovu Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2018   14:12
Vprašanja:
Spoštovani,

na strani 6/41 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navajate, da ste prijava šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do torka 27. 8. 2018 do 14:00 ure.

Prosimo vas za točno pojasnilo, kaj je pravi datum oddaje prijave ali ponedeljek 27. 8. 2018 do 14:00 ure ali torek 28. 8. 2018 do 14:00 ure, ker torka 27. 8. 2018 ni.

Hvala.

Odgovor:
Rok za oddajo prijave je 27.8.2018 do 14:00 ure.


Datum objave: 07.08.2018   12:42
Številka: 430-1159/2018-141
Oznaka JN: 7560-18-210076
Datum: 7. 8. 2018


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in drugih pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzorovanju« številka objave na Portalu javnih naročil JN005272/2018-B01 z dne 30. 7. 2018, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Vljudno prosimo, da se rok za vprašanja podaljša vsaj do 24.08.2018, saj gre za izjemno obsežen razpis - praktično gre za 12 razpisov in je do zastavljenega roka 13.08.2018 resnično težko opraviti vsebinski pregled.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za prejem prijav za sodelovanje do 30.8.2018 do 14:00 ure e-JN. Hkrati se podaljšuje tudi rok za sprejemanje ponudnikov vprašanj do 17.8.2018 do 09:00 ure. Gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb, bodo lahko zahtevali dodatne informacije tudi praviloma prvih štirinajst dni (natančen rok za sprejem ponudnikov vprašanj za drugo fazo postopka bo določen v povabilu k predložitvi prvih ponudb).

2. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo vas, da nam natančno navedete kaj je potrebno vpisati v prilogo 5 prijave za javno naročilo - kadrovska zmogljivost. Katere osebe oziroma s čim se te osebe ukvarjajo pri ponudniku?
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Gospodarski subjekt izpolni Prilogo 5 Kadrovska zmogljivost skladno z navodili objavljene razpisne dokumentacije glede pogojev za sodelovanje (2. točka Pogoji za sodelovanje / III. Izpolnjevanje pogojev); ime in priimek osebe, naziv delodajalca ali delodajalcev, delovno mesto in obdobje v katerem je navedena oseba reševala zavarovalne zahtevke iz označene zavarovalne vrste pri čemer mora imeti za vsako označeno zavarovalno vrsto vsaj tri leta delovnih izkušenj. Navesti mora vsaj tri osebe, ki skupaj pokrivajo vse zavarovalne vrste sklopa za katerega oddajo prijavo.

V kolikor bi torej gospodarski subjekt oddajal prijavo za Sklop 5: Energetika Ljubljana (samo avtomobilsko in nezgodno zavarovanje) in Sklop 10: JP Snaga MBO bi, med drugim, pogoj lahko izpolnil na enega od naslednjih načinov:

Primer 1:
 izpolnjevanje zahtev za sklop 5: tri osebe, ki skupaj pokrivajo zavarovalni vrsti "Nezgodno zavarovanje" in "Avtomobilsko zavarovanje" (npr. ena oseba ima tri letne izkušnje za zavarovalno vrsto "Nezgodno zavarovanje", dve osebi pa za zavarovalno vrsto "Avtomobilsko zavarovanje") in
 izpolnjevanje zahtev za sklop 10: tri osebe z najmanj tri letnimi izkušnjami za zavarovalno vrsto "Ostale zavarovalne vrste".
Primer 2:
 izpolnjevanje zahtev za sklop 5 in sklop 10: tri osebe, od katerih ima vsaka najmanj tri letne izkušnje za vsako izmed zavarovalnih vrst "Nezgodno zavarovanje", "Avtomobilsko zavarovanje" in "Ostale zavarovalne vrste".
Naročnik bo v popravku objave na Portalu javnih naročil objavil dopolnjen obrazec Priloga 5.

3. Vprašanje:
Pozdravljeni.
Ali bodo za sklop 10 (JP Snaga MBO) in sklop 12 (Energetika Ljubljana) organizirani ogledi lokacij?
Hvala

Odgovor:
Ogledi bodo organizirani v 2. fazi postopka, ki se jih bodo lahko udeležili po predhodni prijavi gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost. O terminih ogledov bodo gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost obveščeni skupaj s povabilom k predložitvi prvih ponudb, in sicer:
 na naslovu Gasilske brigade Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana;
 lokacija Športnega parka Stožice, (zbor vhod v dvorano iz Vojkove ceste);
 na naslovu Javni zavod Lekarna Ljubljana, Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, 1000 Ljubljana;
 na naslovu Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana (zbor pred vhodom v poslovno stavbo Celovška 160);
 na naslovu Žale Javno podjetje d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana (zbor pred upravnimi prostori);
 na naslovu Javno podjetje vodovod - kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (zbor pri recepciji poslovnega in servisnega objekta Vodovodna 90); ogled lokacij Vodovodna 90, vodarna Kleče, čistilna naprava Zalog;
 na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana in nato na Toplarniški ulici 19, 1000 Ljubljana;
 na naslovu Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana (zbor pred recepcijo Povšetova 6); ogled lokacij Povšetova 6, samski dom, kompleks Snaga Cesta dveh cesarjev 111, deponija Barje in Poslovna stavba MBO, Cesta dveh cesarjev b.š., Ljubljana (predstavitev in ogled MBO);
 na naslovu garažna hiša Kongresni trg, 1000 Ljubljana (zbor pri vhodu Zvezda v garažno hišo Kongresni trg); ogled lokacij garažna hiša Kongresni trg, osrednja tržnica, Plečnikove tržnice, upravni prostori Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

4. Vprašanje:
Glede zahtevanih načinov zavarovanja za resnost ponudbe oz. za dobro izvedbo del prosimo za preučitev možnosti, da se kot ustrezno zavarovanje upošteva menica z menično izjavo. Menimo, da je predlog upravičen, mnenje pa utemeljujemo z mnenjem Ministrstva za finance, ki poudarja možnost izbire instrumentov, ki nudijo enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti in hkrati pomenijo nižji strošek alternativnih oblik zavarovanja. Nižji stroški zavarovanja se hkrati odrazijo tudi v nižjih ponudbenih cenah, kar bi v končni posledici privedlo tudi do nižjega stroška zavarovanja za naročnika.
Link:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/007-164-2012_Financna_zavarovanja_pri_javnem_narocanju.PDF

Zadeva: Stališče glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju

Minister za finance predlaga, da naročniki pri javnem naročanju ob upoštevanju predmeta in okoliščin javnega naročanja izberejo najprimernejši način zavarovanja. Naročniki lahko za zavarovanje svojih terjatev uporabijo menice, kavcijska zavarovanja, bančne garancije ali zadržana sredstva. Bančna garancija, ki se v praksi najbolj uporablja, ni edini način zavarovanja, je varen a obenem drag instrument, zato naj se naročniki zanj odločajo preudarno in gospodarno ter pri tem upoštevajo tudi stroške izdaje. Za instrument bančne garancije naj se odločijo le, če je to smiselno in primerno glede na predmet naročanja, tveganje neizpolnitve pravnega posla, število prejetih ponudb in višino potencialne škode, ki bi nastala zaradi neizpolnitve, izpolnitvene zamude ali slabe izvedbe javnega naročila. Pri tem morajo upoštevati, da se navedeni dejavniki razlikujejo glede na to, ali gre za sam postopek javnega naročanja, izvedbo javnega naročila ali odpravo napak po izvedbi javnega naročila, in temu prilagodijo
izbiro instrumenta.
Naročniki naj zavarovanja unovčujejo glede na namen posameznega zavarovanja. Insolventni postopek ponudnika (npr. prisilna poravnava, stečaj) ali drugi dejavniki, ki ne izvirajo iz samega pogodbenega razmerja ali slabega izvrševanja pogodbenih obveznosti, ne morejo biti razlog za unovčenje zavarovanja. Z izdajo bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja prevzema obveznost nasproti prejemniku garancije (naročniku) garant, torej banka oziroma zavarovalnica, zato je morebiten insolventni postopek izbranega ponudnika za unovčenje tovrstnega zavarovanja nebistven.
Pri odločanju o morebitnem zavarovanju resnosti ponudbe naj naročniki glede na zgoraj navedeno kritično presodijo potrebnost zavarovanja. Če se za zavarovanje odločijo, je zadosten en instrument zavarovanja resnosti ponudbe in ni potrebno, da jih zahtevajo več. Če se zahteva npr. zavarovanje za resnost ponudbe, ni potrebna zavezujoča izjava o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo del v primeru izbire ponudnika, saj že samo zavarovanje za resnost ponudbe določa, da mora biti garancijski znesek izplačan, če izbrani pobudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo del. Obenem tako dvojno zavarovanje pomeni tudi dvojni strošek, tako za ponudnike, predvsem pa za naročnika, na katerega ti strošek prevalijo.
Ob upoštevanju kriterijev iz prvega odstavka naj naročniki temeljito razmislijo, ali je za zavarovanje resnosti ponudbe glede na konkretne okoliščine bančna garancija nujno potrebna ali lahko uporabijo druga sredstva (lastna bianko menica, kavcijsko zavarovanje ipd.), zaradi katerega so stroški ponudnika bistveno nižji. Za zavarovanje resnosti ponudb, če je to sploh potrebno, sta po mnenju Ministrstva za finance menica ponudnika ali kavcijsko zavarovanje povsem ustrezna instrumenta, pri čemer pri oddaji naročil male vrednosti zavarovanje za resnost ponudbe praviloma ni potrebno.
Naročniki naj določajo roke veljavnosti bančnih garancij za odpravo napak, ki so največ enaki, predvidoma pa primerno krajši od garancijske dobe posameznega dela predmeta javnega naročanja - torej obdobja, v katerem izvajalec ne glede na bančno garancijo jamči za pravilnost izvedbe naročila v skladu s pogodbenimi zavezami. Upoštevajo naj možnost uporabe redukcijskih klavzul, po katerih se znesek garancije zmanjšuje glede na potek časovnih obdobij ali glede na nastop določenih dogodkov (prenehanje garancijske dobe za del naročila, delna izvedba naročila, ki predstavlja funkcionalno celoto ipd.).
Naročniki naj upoštevajo običajno poslovno prakso določanja višine finančnega zavarovanja glede na ekonomski pomen zavarovanja (npr. do 3 % za resnost ponudbe, od 5 % do 10 % za dobro izvedbo dela, do 5% za odpravo napak), pri čemer naj presodijo vse okoliščine konkretnega primera.
Pri sestavi besedila bančnih garancij naj se naročniki ob upoštevanju okoliščin konkretnega
primera zgledujejo tudi po Enotnih pravilih za garancije Mednarodne trgovinske zbornice EPGP-
758. Pravila EPGP-758 so za naročnike dosegljiva na spletni strani Direktorata za javno
naročanje Ministrstva za finance.
dr. Janez Šušteršič
Lep pozdrav,

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj je gospodarskim subjektom kot finančno zavarovanje omogočena izbira, in sicer:
 za resnost prijave in ponudb med bančno garancija ali kavcijskim zavarovanjem ali varščino in
 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti med bančno garancija ali kavcijskim zavarovanjem.

Skladno s podanimi odgovori, bo naročnik objavil popravek.

Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.


Datum objave: 08.08.2018   10:51

Številka: 430-1159/2018-144
Oznaka JN: 7560-18-210076
Datum: 8. 8. 2018ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in drugih pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzorovanju« številka objave na Portalu javnih naročil JN005272/2018-B01 z dne 30. 7. 2018, prejeli naslednja vprašanja:

1. vprašanje
Pozdravljeni,
prosimo da objavite datume možnih ogledov gospodarskih subjektov.
hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik je že (dne 7. 8. 2018) podal odgovor glede ogledov objektov.

2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
glede na to, da se dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe lahko odda osebno ali po pošti, prosimo da se omogoči kot instrument zavarovanja še menica.

Odgovor:
Naročnik je že (dne 7. 8. 2018) podal odgovor glede finančnih zavarovanj.

3. Vprašanje:
Naročnik v razpisni dokumentaciji v smislu finančnih zavarovanj ne določa menice, zato predlagamo, da se kot inštrument finančnega zavarovanja omogoči tudi zavarovanje z izdajo menice.
Državna revizijska komisija je namreč že večkrat odločila, da so ostale vrste zavarovanj po svoji naravi povsem enakovredne bančnim garancijam, oziroma da naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudijo enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti. Nenazadnje bi se nižji strošek alternativnih oblik zavarovanja odrazil tudi v nižjih ponudbenih cenah kar bi v končni posledici privedlo tudi do nižjega stroška zavarovanja za naročnika.

Odgovor:
Naročnik je že (dne 7. 8. 2018) podal odgovor glede finančnih zavarovanj.

4. Vprašanje:
V točki 3. Postopek v I. Navodilih je na strani 3. zapisano, da je predmet nadaljnjih ponudb za posamezen sklop ponudbena cena v odvisnosti od samopridržajev oz. letnih agregatov pri posameznih zv oz. višine zv pri zavarovanju odgovornosti oz. jamčevalnih dob pri zavarovanju obratovalnega zastoja. Prosimo vas, da nam pojasnite oz. posredujete višine samopridržajev, letnih agregatov in jamčevalnih dob, ki jih predvidevate za pogajanja.

Odgovor:
Prvo ponudbo, ki bo tudi izhodiščna ponudba za pogajanja bodo gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb, pripravili na podlagi zavarovalnega programa za posamezni sklop, ki je sestavni del objavljene razpisne dokumentacije, razen morebitnih sprememb do roka za prijave oziroma sprememb, ki jih dopušča ZJN-3. V nadaljnjih pogajanjih pa se bo naročnik, glede na prejete ponudbe (ponudbene cene oziroma premije), pogajal glede navedenih elementov, ki ne predstavljajo minimalnih zahtev (samopridržaji/franšize oziroma letni agregati pri posameznih zavarovanih nevarnostih/zavarovalnih vrstah oziroma vrstah zavarovanj oziroma višine zavarovalnih vsot pri zavarovanju odgovornosti oziroma jamčevalnih dob pri zavarovanju obratovalnega zastoja). Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da se udeležijo pogajanj. Naročnik si je v razpisni dokumentaciji pridržal pravico, da odda javno naročilo brez pogajanj na podlagi prvih ponudb.

5. Vprašanje:
Prosimo vas za pojasnilo , ali je rok 13.08.2018 do 9.00 za pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije samo za spremembe razpisne dokumentacije, ali je to tudi rok za vsebinska vprašanja glede zavarovalno tehnične dokumentacije?

Odgovor.
Naročnik je že (dne 7. 8. 2018) podaljšal rok za prejem prijav za sodelovanje do 30.8.2018 do 14:00 ure e-JN. Hkrati se podaljšuje tudi rok za sprejemanje ponudnikov vprašanj do 17.8.2018 do 09:00 ure. Gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb, bodo lahko zahtevali dodatne informacije tudi praviloma prvih štirinajst dni (natančen rok za sprejem ponudnikov vprašanj za drugo fazo postopka bo določen v povabilu k predložitvi prvih ponudb).

6. Vprašanje:
Predlagamo, da se iz dokumentacije črta točka 15. Zavarovatelj daje kritje kot je določeno v zavarovalno tehnični dokumentaciji in njegovi zavarovalni pogoji so irelevantni. V primeru škodnega dogodka se obseg in limiti kritja presojajo v skladu s podpisanimi sporazumi.

Odgovor:
Določba (točka 15. Zavarovalni pogoji), ki jo želite spremeniti je dispozitivne narave in izhaja iz interesov zavarovanca, zato naročnik predlagane spremembe ne more upoštevati. Zavarovalnica pa lahko, glede na podan opis, ustrezno oblikuje višino svoje ponudbene zavarovalne premije


Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službeObjava:
- na Portalu javnih naročil RS.


Datum objave: 09.08.2018   11:43
Številka: 430-1159/2018-146
Oznaka JN: 7560-18-210076
Datum: 9. 8. 2018


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in drugih pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzorovanju« številka objave na Portalu javnih naročil JN005272/2018-B01 z dne 30. 7. 2018, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje
V Dokumentaciji v Vzorcu okvirnega sporazuma v 19. členu predlagamo, da se črta stavek: "Zavarovalnica je dolžna spoštovati interne akte MOL glede varovanja osebnih podatkov ..." z obrazložitvijo, da gre za interne zadeve MOL, saj je naročnik dolžan že po Zakonu o varovanju podatkov urejati varovanje podatkov.

Odgovor:
V skladu z varnostno politiko MOL, določba ostane in se v tem delu vzorec okvirnega sporazuma ne spreminja.

2. Vprašanje:
V Dokumentaciji v Vzorcu okvirnega sporazuma v 17. členu predlagamo spremembo zapisanega kot sledi: "Rok za izplačilo zavarovalnine/odškodnine je 14 dni od dneva, ko je zavarovalnici dostavljen zaključni sporazum podpisan z obeh strani." in "V primeru večjih škod zavarovalnica izplača akontacijo v višini 50% od priznanih obveznosti s strani zavarovalnice in sicer v roku 14 dni. Za večje škode se štejejo škod ocenjene nad 60.000 EUR."

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

3. Vprašanje:
V Dokumentaciji v Vzorcu okvirnega sporazuma v 16. členu predlagamo, da se doda: "Naročnik mora tekoče obveščati zavarovalnico o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg poslovanja."

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Glede obveščanja zavarovalnice o spremembah nevarnosti se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (poleg tega morajo ponudniki upoštevati določila zavarovalnega programa; glej npr. "Prijava okoliščin« na strani 10 v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za vse sklope, brez sklopov 7 in 12)."


4. Vprašanje:
V Dokumentaciji v Vzorcu okvirnega sporazuma v 13. členu zahtevate veljavnost bančne garancije za zavarovanje odgovornosti še 60 mesecev (5let) po poteku roka za dokončanje obveznosti tega sporazuma. Predlagamo, da se to določilo briše, saj je garancija za dobro izvedbo pogodbenih del mišljena kot kritje za rizike, ki so dogovorjeni na zavarovalni polici in ne kot nadomestek za rizike, ki niso kriti oz. so izključeni.

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se ne uporablja kot nadomestek, temveč za primere, ki jih natančno določa vzorec okvirnega sporazuma.

5. Vprašanje:
V Dokumentaciji v Vzorcu okvirnega sporazume v 11. členu v zadnjem odstavku ste zapisali, da "Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v primeru nastopa okoliščin, ki jih v času sporazuma ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja...v skladu z OZ. Prosimo za pojasnilo, kakšne spremembe v sistemu ocenjevanja predvideva naročnik?

Odgovor:
Gre za spremembe v sistemu ocenjevanja tveganj posameznih naročnikov.


6. Vprašanje:
Prosimo vas za točna datuma:
1. objave odločitve naročnika o priznanju sposobnosti gospodarskim subjektom in
2. predložitve prve ponudbe.

Odgovor:
Naročnik v tej fazi še ne more podati točnih datumov. Predvidoma pa bo naročnik odločitev o priznanju sposobnosti gospodarskim subjektom objavil v osmih dneh po poteku roka za prejem prijav. Po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti gospodarskim subjektom pa bo poslal povabilo k predložitvi prve ponudbe.

7. Vprašanje:
Sklicujemo se na odgovor glede vprašanja št.1
Citiramo odgovor naročnika:
Gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb, bodo lahko zahtevali dodatne informacije tudi praviloma prvih štirinajst dni (natančen rok za sprejem ponudnikov vprašanj za drugo fazo postopka bo določen v povabilu k predložitvi prvih ponudb).

Odgovor je dvoumen in potencialne ponudnike pušča v dvomu, zato pozivamo naročnika, da se natančno izjasni glede možnosti postavitve vsebinskih vprašanj pred oddajo prvih ponudb. Sporna je beseda » praviloma«, ki pomeni ponavadi, večinoma in predstavlja nedopustno neopredeljivost razpisne dokumentacije.
Prosimo za potrditev, da bo, pred oddajo prve ponudbe, zagotovljen 14 dnevi rok za postavitev vsebinskih vprašanj, glede zahtev razpisne dokumentacije.

Odgovor:
Ponudniki boste imeli možnost zastaviti vprašanja. Za vprašanja bo določen primeren rok (najmanj 14 dni). Beseda praviloma se je nanašala na datumsko komponento (»prvih 14 dni« od dneva, ko bo poslano povabilo k oddaji prvih ponudb).

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe

Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.


Datum objave: 14.08.2018   13:33
Številka: 430-1159/2018-147
Oznaka JN: 7560-18-210076
Datum: 14. 8. 2018ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in drugih pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzorovanju« številka objave na Portalu javnih naročil JN005272/2018-B01 z dne 30. 7. 2018, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje
Spoštovani,
v vzorcu finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v klavzuli glede petih razlogov unovčenja ni jasno določeno kdo ne izpolni svojih obveznosti.
V izogib morebitnih nesporazumov prosim, da se pripravi besedilo, tako da ponudnika imenujemo naročnik garancije in zaveze bi se glasile:

1. naročnik garancije po roku določenem za oddajo prijav svojo prijavo umakne; ali
2. naročnik garancije ne predloži ponudbe; ali
3. naročnik garancije po roku določenem za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne; ali
4. izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
5. izbrani naročnik garancije ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Odgovor:
Naročnik soglaša, da gospodarski subjekti v vzorcu "Zavarovanje za resnost ponudbe" spremenijo besedilo, ki se nanaša na razloge za unovčenje tako, da glasi:
1. naročnik zavarovanja po roku določenem za oddajo prijav svojo prijavo umakne; ali
2. naročnik zavarovanja ne predloži prve ponudbe; ali
3. naročnik zavarovanja po roku določenem za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne; ali
4. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
5. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila."


2. Vprašanje:
Spoštovani,
prosim za naslednja pojasnila, saj v razpisni dokumentaciji ni navedeno kako predložiti obrazce v naslednjih primerih:

1. Kako izpolniti Prijavni obrazec (Priloga 1) v primeru, če bo ponudnik pri nekaterih sklopih oddal skupno ponudbo z različnimi ponudniki, pri nekaterih samostojno ?

2. Kako izpolniti ESPD obrazec v primeru skupne ponudbe ? V kolikor v ESPD-ju označimo, da pri postopku oddaje javnega naročila sodelujemo skupaj z drugimi subjekti, se pojavi tudi postavka "Če je primerno, navedite sklop (sklope), za katerega gospodarski subjekt želi oddati ponudbo".
Kaj navesti v kolikor oddajamo za nekatere sklope skupno ponudbe, za nekatere samostojno?
Ali pustimo prazno, saj bo označeno v prijavnem obrazcu?

Ogovor:
Gospodarski subjekti lahko izpolnijo toliko prijavnih obrazcev (Priloga 1) v kolikor kombinacijah bodo oddali prijavo (npr. en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali skupno ponudbo in en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali samostojno ponudbo) ali v obrazcu, pri načinu predložitve prijave označijo (z "x") ali ponudbo oddajajo samostojno, s podizvajalci ali skupno ponudbo in poleg navedejo številko sklopa.
Gospodarski subjekti v ESPD obrazcu označijo ali nastopajo v skupni prijavi (ponudbi) oziroma s podizvajalci ter za katere sklope oddajajo prijavo. V poglavju Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta navedejo sklope za katere gospodarski subjekt želi oddati prijavo, zraven pa navede ali oddajajo prijavo za predmetni sklop skupno oziroma s podizvajalci. Poleg navedenega mora ESPD obrazec predložiti prijavitelj, ter v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in vsi podizvajalci.


Lep pozdrav,

Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.Datum objave: 14.08.2018   14:42
Številka: 430-1159/2018-148
Oznaka JN: 7560-18-210076
Datum: 14. 8. 2018ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in drugih pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzorovanju« številka objave na Portalu javnih naročil JN005272/2018-B01 z dne 30. 7. 2018, prejeli naslednja vprašanja:

1. vprašanje:
Glede na vaš odgovor vas dodatno prosimo za pojasnilo primera spremembe v sistemu ocenjevanja tveganj posameznih naročnikov.

Odgovor:
Gre za primere spremembe v sistemu ocenjevanja posameznega zavarovarljivega tveganja, če se spremenijo notranji in/ali zunanji dejavniki oziroma posamezni naročnik identificira novo zavarovarljivo tveganje. Hkrati naročnik sporoča, da je zadevno določilo del obstoječega zavarovalnega programa.


2. Vprašanje
Na portalu ste objavili dopolnitve razpisne dokumentacije in obrazca št. 5. Vljudno vas prosimo za pojasnilo dopolnitev obrazca št. 5.

Odgovor:
Glavna sprememba Priloge št. 5 je v drugem stolpcu črtanje besedila "za zadnja tri leta", ker zadevno določilo ni bilo skladno z zapisom pogoja v navodilih ponudnika, ki triletnih izkušenj ne omejuje na zadnja tri leta.Lep pozdrav,


Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.Datum objave: 21.08.2018   13:08
Številka: 430-1159/2018-149
Oznaka JN: 7560-18-210076
Datum: 21. 8. 2018


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in drugih pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzorovanju« številka objave na Portalu javnih naročil JN005272/2018-B01 z dne 30. 7. 2018, prejeli naslednja vprašanja:

1. vprašanje
Na vaš odgovor glede obveščanje zavarovalnice o spremembah vam sporočamo, da vaš odgovor pojasnjuje "Prijavo okoliščin" na strani 10 v ZTD, ki govori o obveznostih zavarovalnice. Ponovno prosimo za spremembo Vzorca okvirnega sporazuma v 16. členu, da se dopolnijo pod obveznosti naročnika: "Naročnik mora tekoče obveščati zavarovalnico o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg poslovanja."

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj je predlog zadevne spremembe presplošen. Naročnik v tem delu ne more sprejeti obveznosti, ki presegajo zahteve iz določil Obligacijskega zakonika.


2. vprašanje:
Prosimo za dopolnitev Vzorca okvirnega sporazuma v prvem odstavku 14. člena kot sledi: "Naročnik mora predhodno omenjene kršitve priporočeno pisno sporočiti na naslov zavarovalnice v roku 30 dni od ugotovitve posamezne kršitve".

Odgovor:
Naročnik spreminja Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga B) tako, da se v 14. členu na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: "Naročnik mora kršitev tega sporazuma priporočeno pisno sporočiti na naslov zavarovalnice, v roku 30 (tridesetih) dni od ugotovitve kršitve."

Naročnik bo pred podpisom okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom pripravil čistopis v skladu z odgovori, ki jih je podal na Portalu javnih naročil in so sestavni del razpisne dokumentacije.


3. vprašanje:
Predlagamo črtanje 5. člena Vzorca okvirnega sporazuma, ker je enaka vsebina zapisana že v 4. členu.

Odgovor:
Določilo 4. in 5. člena vzorca okvirnega sporazuma nista vsebinsko enaka. Določilo 5. člena namreč ureja primere, ko se okvirni sporazum sklepa za več sklopov; skupna predvidena vrednost okvirnega sporazuma pa predstavlja osnovo za določitev višine garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


4. vprašanje:
Pozdravljeni,
v zadnjem odstavku Likvidacijskega postopka v Vzorcu okvirnega sporazuma želite, da se zavarovalnica zaveže seznanjati posrednika o škodnem dogajanju. Sporočamo vam, da vam ne moremo zagotoviti informacije o oznaki škode posameznega naročnika, ker ga ne vodimo v naših evidencah. Znesek škodne rezerve pa lahko sporočimo samo v kumulativnem znesku, ker je to način, iz katerega ni mogoče prejudicirati višino ocenjene likvidacije.

Odgovor:
Naročnik potrebuje podatek o oznaki škode posameznega naročnika in znesek škodne rezerve, zaradi lastnih interesov (sistem ocenjevanja tveganj) in v tem delu ne more spreminjati razpisne dokumentacije. Naročnik potrjuje, da znesek škodne rezerve ne vpliva na končni obračun zavarovalnega oziroma odškodninskega zahtevka.


5. vprašanje:
Spoštovani,
1. V postavki predmet zavarovanja navajate, da štejete med le-te tudi objekte v gradnji, rekonstrukciji in montaži. Za zavarovalnico to pomeni spremembo okoliščin, o katerih mora biti obveščena (938. člen Obligacijskega zakonika), zato prosimo za izbris tega kritja. Po prejemu obvestila se bo zavarovalnica odločila ali sprejme tak riziko v kritje po obstoječih zavarovanjih ali predlaga primerno drugo zavarovanje.

2. Prosimo, da zaradi strojelomnega zavarovanja podate spisek velikega orodja. Prosimo za potrditev, da se pri velikih orodjih amortizacija pri strojelomni škodi odbija.

3. Prosimo za omejitev kritja za nove nabave in investicije v teku na 10% od zavarovalne vsote po lokaciji, vendar ne več kot 1.000.000. Npr. kritje za investicije v teku, brez predhodne prijave zavarovalnici, do 10% od zavarovalne vsote pod zaporedno številko v polici lahko pomeni tudi kritje za 70.000.000, kar pa ni sprejemljivo za zavarovalnico in ne varno za zavarovanca.

4. Prosimo za omejitev kritja za stroške čiščenja v odstotkih od zavarovalne vsote zavarovane stvari. Zavarovalnica mora poznati izpostavljenost za posamezni riziko, da lahko ugotavlja verjetno škodo.
Hvala.

Odgovor:
1. Odgovor za vse sklope, brez sklopov 7 in 12:
Zadevna določba ne posega v 938. člen Obligacijskega zakonika. Ne glede na to, naročnik, zaradi jasnosti spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za vse sklope, brez sklopov 7 in 12, na strani 6 v predzadnjem odstavku definicije »Predmet zavarovanja« za besedno zvezo »gradnje oziroma rekonstrukcije ter montaže« doda vejica in besedilo, ki se glasi: »če so vključena oziroma prijavljena kot sredstva v pridobivanju«.
Odgovor za sklop 12:
Vaš predlog ni sprejemljiv za naročnika.
Naročnik domneva, da v svojem vprašanju navajate predmet zavarovanja, ki je opredeljen v točki 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4 SKLOP - 12 ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA.
V navedenih točkah so kot predmet zavarovanja navedene tudi investicije v teku in planirane investicije, pri čemer so skladno z opombo 1 zavarovane tudi v času gradnje in montaže. Naročnik poudarja, da so ti predmeti zavarovanja lahko zavarovani samo za primer zavarovane nevarnosti, opredeljene v točki 2.1.6. V nobenem primeru škoda na stvareh, ki se gradijo ali montirajo, ni krita v fazi testiranja, poskusnih zagonov in poskusnega obratovanja, v kolikor vzrok za tako škodo neposredno ali posredno izvira iz gradbenih/montažnih del na takih stvareh.
Potrebno je vedeti, da mora naročnik za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti urgentno odpravljati morebitne poškodbe in težave (manjše ali večje) na različnih predmetih zavarovanja, hkrati pa tudi izvajati zamenjave, izboljšave, nadgradnje in dodelave za čim boljše izvajanja svoje storitve. Takšna opravila naročnik ne smatra kot spremembo okoliščin, saj je SKLOP 12 industrijski riziko, in vsesplošno je znano, kakšno tveganja predstavlja tovrsten riziko. Nemogoče si je predstavljati nemoteno opravljanje dejavnosti na način, da bi naročnik za vsako investicijo moral obveščati zavarovatelja in čakati na njegovo pisno privolitev. Hkrati se pa naročnik zaveda, da je v primeru velikih investicij potrebno sklepati posebna montažna oz. gradbena zavarovanja, zato je naročnik skladno s točko 2.1.9.1 določil poseben limit kritja za investicije v teku in planirane investicije, in sicer EUR 1.000.000 po posameznem zavarovalnem primeru po posamezni lokaciji na I. riziko za vse predmete zavarovanja.

2. Odgovor za vse sklope, brez sklopov 7 in 12:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se v obrazcih »Ponudba-predračun« oziroma »Ponudba-predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo« za sklope 1, 3, 6, 8, 9, 10 in 11 v zavihkih »Strojelom-polica« in »Strojelom PoslNajem polica« doda nova klavzula, ki glasi: »Veliko orodje je zavarovano na način dogovorjene dejanske vrednosti, pri čemer je amortizacija pri delnih škodah odkupljena. Hkrati naročnik, zaradi večje jasnosti, spreminja Zavarovalno tehnično dokumentacijo za vse sklope, brez sklopov 7 in 12, na strani 11 v prvem odstavku pri pojasnilu poškodovanja za besedno zvezo »ne upošteva« doda oklepaj in besedilo, ki se glasi: »Pojasnilo: Pogoj ne velja in se ne uporablja, če je na polici določen odkup amortizacije pri delnih škodah«.
Odgovor za sklop 12:
Naročnik domneva, da v svojem vprašanju navajate točko 2.3.3.3 SKLOP 12 ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA. V tej točki je opredeljeno, da so predmet zavarovanja tudi velika orodja. Naročnik je pri določanju zavarovalne vrednosti predmetov zavarovanja izhajal iz ocenjene nove nadomestitvene vrednosti, pri čemer so v to vrednost zajeti vsi predmeti zavarovanja, na kateri ima naročnik zavarovalni interes. Temu primerno je tudi zelo visoka zavarovalna vsota za strojelomno zavarovanje. Na zavarovalnem trgu je izključitev t.i. velikih orodij povsem običajna izključitev, pri čemer praktično ni nikoli natančno definirano, kaj sploh so ta velika orodja. Za naročnika to pomeni preveč ohlapno dikcijo, ki je izključno v korist zavarovalnici. Naročnik ima zavarovalni interes na orodjih, strojih in postrojenjih različnih velikosti, zato je v luči tega kot predmet zavarovanja določil tudi t.i. velika orodja. Naročnik nima seznama t.i. velikih orodij, vendar ima smo register osnovnih sredstev. Naročnik bi želel izpostaviti, da pri škodah (tudi na t.i. velikih orodjih) iz naslova strojelomnega zavarovanja velja razmeroma visoka franšiza, skladno s točko 2.3.12.
Skladno s točko 2.3.5 se amortizacija odbija le pri uničenju predmeta zavarovanja. Amortizacija pri delnih škodah je avtomatsko odkupljena.

3. Odgovor za vse sklope, brez sklopov 7 in 12:
Naročnik ugotavlja, da primer, ki ga navaja potencialni ponudnik, glede na določila Zavarovalno tehnične dokumentacije za vse sklope, razen sklopa 7 in 12 ne odraža dejanskega stanja. Ne glede na to naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za vse sklope, razen sklopa 7 in 12 na strani 7 v prvem odstavku pod naslovom »Vključitev predmetov zavarovanja« na koncu predzadnjega stavka za besedno zvezo »po posamezni lokaciji« doda vejica in besedilo, ki se glasi: »vendar ne več kot 1.000.000,00 EUR«. Prav tako se ta sprememba upošteva na vseh vzorcih polic v obrazcih »Ponudba-predračun« oziroma »Ponudba-predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo« za vse sklope, brez sklopov 7 in 12, ki vsebujejo zadevno klavzulo.
Odgovor za sklop 12:
Vaš predlog ni sprejemljiv za naročnika.
Naročnik domneva, da v svojem vprašanju navajate točko 2.1.10 in 2.3.10 SKLOP 12 ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA. Iz javno dostopne dokumentacije naročnika izhaja, kakšna so predvidena letna sredstva namenjena novim nabavam, izboljšavam in novim pridobitvam, zato ponudniki lahko enostavno preverijo, kakšno tveganje predstavljajo tovrstne aktivacije. Kar zadeva investicije v teku, pa je naročnik skladno s točko 2.1.9.1 že določil poseben limit kritja za investicije v teku in planirane investicije, in sicer EUR 1.000.000 po posameznem zavarovalnem primeru po posamezni lokaciji na I. riziko za vse predmete zavarovanja.

4. Odgovor za vse sklope, brez sklopov 7 in 12:
Potencialni ponudniki naj glede stroškov po zavarovalnem primeru pri sklopih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 in 11 upoštevajo klavzulo na vzorcu police.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis v skladu z odgovori, ki jih je podal na Portalu javnih naročil in so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovor za sklop 12:
Naročnik domneva, da v svojem vprašanju navajate točko 2.1.9.1 in 2.3.9.2 SKLOP 12 ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA. Omejitev kritja stroškov čiščenja je v teh točkah že opredeljena v odstotkih od zavarovalne vsote v zavarovalnem primeru poškodovanih/uničenih predmetov zavarovanja. Naročnik hkrati izpostavlja, da mora zavarovalnica skladno z navedenima točkama vse tovrstne stroške, katerih izražena odstotkovna omejitev bi nominalno predstavljala 1.000.000 EUR (ali manj) stroškov po zavarovalnem primeru, kriti do polnega zneska dejanskih stroškov, vendar ne več kot 1.000.000 EUR po zavarovalnem primeru. Tega določila naročnik ni pripravljen spreminjati.

6. vprašanje:
Prosimo vas za dodatno pojasnilo glede Priloge 5 in sicer, ali lahko napišemo kot obdobje, v katerem je oseba reševala zahtevke "več kot 3 leta", ali želite, da vpišemo natančno obdobje "od 2015 do 2018?

Odgovor:
Vpiše se natančno obdobje v katerem je oseba reševala zahtevke pri/za posamezno zavarovalnico.

7. vprašanje:
Spoštovani,
v zvezi z vašim odgovorom, vas prosim za dodatna pojasnila:

Odgovor:
Gospodarski subjekti lahko izpolnijo toliko prijavnih obrazcev (Priloga 1) v kolikor kombinacijah bodo oddali prijavo (npr. en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali skupno ponudbo in en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali samostojno ponudbo) ali v obrazcu, pri načinu predložitve prijave označijo (z "x") ali ponudbo oddajajo samostojno, s podizvajalci ali skupno ponudbo in poleg navedejo številko sklopa.
Gospodarski subjekti v ESPD obrazcu označijo ali nastopajo v skupni prijavi (ponudbi) oziroma s podizvajalci ter za katere sklope oddajajo prijavo. V poglavju Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta navedejo sklope za katere gospodarski subjekt želi oddati prijavo, zraven pa navede ali oddajajo prijavo za predmetni sklop skupno oziroma s podizvajalci. Poleg navedenega mora ESPD obrazec predložiti prijavitelj, ter v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in vsi podizvajalci.

Obrazci (Priloga 1 in priloga 5), ki se oddajo skupno v primeru skupne prijave:

- ali se na njih kot gospodarski subjekt navede samo prijavitelj, torej tisti gospodarski subjekt, ki bo oddal ponudbo ali je potrebno navest vse sodelujoče ?
- Priloga 1 se lahko odda večkrat odvisno od kombinacij, kaj pa Priloga 5? V kolikor je enako za skupno in samostojno ponudbo, se lahko odda en obrazec ?
- Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe - se odda ena, ki velja za skupno in samostojno ponudbo?
Hvala.

Odgovor:
Priloga 1 Obrazec (ali več obrazcev) izpolni, datira, podpiše in žigosa samo gospodarski subjekt, ki oddaja prijavo. Kot gospodarski subjekt se torej navede samo prijavitelja. Gospodarski subjekti v poglavju Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta navedejo sklope za katere gospodarski subjekt oddaja prijavo, zraven pa navede ali oddaja prijavo za predmetni sklop skupno oziroma s podizvajalci.
Priloga 5 Obrazec izpolni, datira, podpiše in žigosa samo gospodarski subjekt, ki oddaja prijavo, in sicer lahko izpolni toliko obrazcev v kolikor kombinacijah bodo oddali prijavo (npr. en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali skupno ponudbo in en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali samostojno ponudbo; v kolikor bodo predmetni pogoj, tudi v primeru sklopov kjer bodo oddali skupno ponudbo, izpolnili samo z lastnimi osebami, pa bi zadostoval tudi en obrazec). Kot gospodarski subjekt se navede samo prijavitelja.
Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe Da, odda se eno finančno zavarovanje v višini 10.000 EUR.

8. vprašanje:
Spoštovani,
prosim za dopolnitev v 14. členu Vzorca okvirnega sporazuma v delu, ki se nanaša na odpoved pogodbe zaradi kršitev njenih določil:
»Vsaka pogodbena stranka lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka in to v primeru, če ena od pogodbenih strank ne spoštuje določil te pogodbe in jo druga pogodbena stranka na to pisno opozori ter določi primeren rok za odpravo pomanjkljivosti. V tem primeru pogodba preneha veljati naslednji dan po izteku roka za odpravo nepravilnosti, pogodbeni stranki pa sta dolžni obračunati vse do takrat opravljene storitve.«
Hvala.

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


9. vprašanje:
Pozdravljeni,
v informacijskem sistemu e-JN je možno oddati dokumente pod ESPD - ponudnik in pod Druge priloge. Postavke "Predračun" pod katero bi lahko oddali prijavni obrazec (priloga 1) ni.
Kam predložimo prijavni obrazec?
Hvala.

Odgovor:
Postavke »predračun« v prvi fazi ni, zato Prijavni obrazec naložite med druge dokumente.
S tem pa tudi, zaradi jasnosti, popravljamo razpisno dokumentacijo v točki 6. Prijavna dokumentacija, Priloga 1, ki se glasi:

Številka priloge Naziv priloge Navodila za pripravo prijavne dokumentacije
PRILOGA 1 Prijavni obrazec Prijavitelj izpolnjen Prijavni obrazec naloži v sistem e-JN pod predmetno objavo, v razdelek »Druge priloge«.


Skladno s podanimi odgovori, bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.