Dosje javnega naročila 004558/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-15/18; Nujna zaščita brežin v Zali na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič v km 8,460 in v km 6,600 - ponovno
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.894.292,62 EUR

JN004558/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 05.07.2018
JN004558/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.07.2018
JN004558/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2018
JN004558/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.01.2019
JN004558/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004558/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-15/18; Nujna zaščita brežin v Zali na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič v km 8,460 in v km 6,600 - ponovno
Referenčna številka dokumenta: 43001-302/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nujna zaščita brežin v Zali na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič v km 8,460 in v km 6,600 - ponovno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.477.140,19 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nujna zaščita brežin v Zali na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič v km 8,460 in v km 6,600 - ponovno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
V marcu in maju 2018 je na navedenih lokacijah prišlo do dveh elementarnih dogodkov, padec skal na osebna vozila. glede na elementarna dogodka je potrebno čim prej na obeh lokacijah izvesti različna sanacijska dela za zaščito prevoznosti ceste.
Pravna podlaga za izvedbo postopka je č.) točka prvega odseka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki določa, da naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo gradenj, blaga ali storitev, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji s pogajanji ni mogoče upoštevati.
Na obravnavanem odseku sta na avtomobila letos padli dve skali, ena na začetku marca in druga konec maja. Po detajlnem pregledu brežin nad cesto je bilo ugotovljeno, da na brežinah obstaja še veliko ležečega kamenja in skal, zaradi katerih obstaja velika nevarnost, da jih na cesto sprožijo neugodne vremenske razmere ali divjad, obstaja pa tudi nevarnost nadaljnjega krušenja same nezavarovane brežine. Zato se je Direkcija odločila, da je potrebno izvesti nujne ukrepe za varovanje udeležencev v prometu.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004558/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.07.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.07.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
P.E.D. SAVA, podvodna dela in ekološke sanacije, d.o.o.
Maistrov trg 13
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.477.140,19 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2018