Dosje javnega naročila 004826/2018
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Gradnje: Obnova ceste Krožišče Zbilje Žeje poslovna cona, gradnja pločnika, obnova vodovoda, izgradnja kanalizacije in plinovoda
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 999.892,87 EUR

JN004826/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.07.2018
JN004826/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2018
JN004826/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2018
JN004826/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.01.2019
JN004826/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2019
JN004826/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2019
JN004826/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004826/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532
+386 13619510

Internetni naslovi
http://www.medvode.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.medvode.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2486
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova ceste Krožišče Zbilje Žeje poslovna cona, gradnja pločnika, obnova vodovoda, izgradnja kanalizacije in plinovoda
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova ceste Krožišče Zbilje Žeje poslovna cona, gradnja pločnika, obnova vodovoda, izgradnja kanalizacije in plinovoda
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova ceste Krožišče Zbilje Žeje poslovna cona, gradnja pločnika, obnova vodovoda, izgradnja kanalizacije in plinovoda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji!
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2018   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
Medvode
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2018   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas za obrazce v word obliki, kot ste jih objavljali tudi doslej. Tako je veliko lažje izpolnjevati zahtevano vsebino. Hvala.

ODGOVOR

Na internetni strani Občine Medvode je objavljena razpisna dokumentacija v word obliki.


Datum objave: 19.07.2018   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.Sprašujemo, če investitor na LTŽ pokrovih in rešetkah zahteva napis novega standarda EN 124-2:2015?
2.Po katerem standardu naj se dobavijo cestne kape za vodovod? EN 124-2 namreč ne obravnava vodovodnih cestnih kap, kar v standardu izrecno piše. Torej pridejo v vpoštev DIN?

Hvala.

ODGOVOR
Upoštevajo se trije standardi:

- Standard EN 124 - zaščita proti kraji
- Standard EN 124-2 - obtežba (400kN)
- Standard DIN 4056 - dimenzije
Datum objave: 20.07.2018   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo, da dovoljuje da so referenčna dela opravljena vsaj v 7ih letih pred objavo razpisa, saj so zahtevane reference zelo obsežne. S tem omogočite tudi večjo konkurenčnost med ponudniki.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v tem delu.


Datum objave: 20.07.2018   13:45
VPRAŠANJE
Ali lahko v ponudbi priložimo v preteklosti potrjene reference, ki jih naročnik zahteva na strani 20 in 21 razpisne dokumentacije. Ali na ta način zadostimo zahtevam naročnika, da ne bi po nepotrebnem ponovno za isto stvar obremenjevali naročnike in ne nazadnje tudi sebe.
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik lahko priloži kopije potrjenih referenc, če so iz njih razvidni zahtevani podatki.Datum objave: 20.07.2018   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,


naročnika prosimo, da objavi karakteristike črpališča.


Hvala.


ODGOVOR

Naročnik je objavil podatke za črpališče na internetni strani (razpisna dokumentacija).

VPRAŠANJE
Prosimo vas, da objavite na portalu risbo zaželenega črpališča in armaturnega jaška, kjer bodo definirane karakteristike črpalk (Q,H, prosti prehod, višina črpališča,)
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je objavil podatke za črpališče na internetni strani (razpisna dokumentacija).Datum objave: 30.07.2018   16:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.Sprašujemo, če investitor na LTŽ pokrovih in rešetkah zahteva napis novega standarda EN 124-2:2015?
2.Po katerem standardu naj se dobavijo cestne kape za vodovod? EN 124-2 namreč ne obravnava vodovodnih cestnih kap, kar v standardu izrecno piše. Torej pridejo v vpoštev DIN?

Hvala.

ODGOVOR
LTŽ pokrovi in rešetke morajo biti izdelani po novem standardu, napis ni potreben.
Pri cestnih kapah se upoštevajo DIN.Datum objave: 30.07.2018   16:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ker gre pri novogradnji plinovodnega omrežja za enakovrstna dela kot pri obnovi, predlagamo naročniku, da v skladu z načelom konkurenčnosti pri izkazovanju reference izgradnje plinovodnega omrežja dovoli oz. upošteva kot ustrezno referenco tudi obnovo plinovodnega omrežja, kot to dovoljuje pri ostalih referenčnih poslih.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Obnova plinovodnega omrežja bo upoštevana kot ustrezna le v primerih iz 1. alineje 3. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in je bil zanjo izdelan PZI, po zaključku del pa v skladu z navedeno Uredbo opravljen interni strokovno tehnični pregled in izdelan zapisnik, katerega datum določa njeno dokončanje.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali izpolnjujemo referenčni pogoj z referencami " Izvedbe gradbenih del pri obnovah plinovodnega omrežja? "

Lep pozdravODGOVOR
Obnova plinovodnega omrežja bo upoštevana kot ustrezna le v primerih iz 1. alineje 3. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in je bil zanjo izdelan PZI, po zaključku del pa v skladu z navedeno Uredbo opravljen interni strokovno tehnični pregled in izdelan zapisnik, katerega datum določa njeno dokončanje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika sprašujemo ali je dovoljena tudi referenca gradbenih del pri OBNOVI plinovoda?

ODGOVOR
Obnova plinovodnega omrežja bo upoštevana kot ustrezna le v primerih iz 1. alineje 3. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in je bil zanjo izdelan PZI, po zaključku del pa v skladu z navedeno Uredbo opravljen interni strokovno tehnični pregled in izdelan zapisnik, katerega datum določa njeno dokončanje.Datum objave: 30.07.2018   16:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je lahko OVD zagotovljen s podjemno pogodbo?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 30.07.2018   16:21
VPRAŠANJE
Kateri datum naj ponudnik upošteva za začetek del, glede na to, da je obvezna priloga terminski plan?
Hvala.

ODGOVOR
15.9.2018.Datum objave: 30.07.2018   16:26
VPRAŠANJE
Zahtevate vodjo del, ki je v preteklosti opravljal funkcijo vodjo del ali vodjo gradnje, oz. je opravljal funkcijo odgovornega vodje ali funkcijo odgovornega vodjo gradbišča.
Ali pomeni, da je bil eden izmed odgovornih del za posamezna del - gradbena dela?
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR
Zahtevamo odgovornega vodjo del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo, da je član IZS (žig) in da ima zahtevane reference.

VPRAŠANJE
Naročnik na strani 19/70 razpisne dokumentacije, v poglavju 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, v točki a) zahteva, da moramo ponudniki v ponudbi imenovati vodjo del. V zadnji postavki naročnik navaja, da je vodja del lahko oseba, ki je v preteklosti opravljal "funkcijo vodje del ali vodjo gradnje", oz. funkcijo odgovornega vodjo del ali funkcijo odgovornega vodjo gradbišča.
Ali pomeni "funkcija odgovornega vodjo gradbišča", da je bil eden izmed odgovornih vodij posameznih del, torej vodja gradbenih del?
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR
Zahtevamo odgovornega vodjo del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo, da je član IZS (žig) in da ima zahtevane reference.

VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo:
- POstavka: Prestavitev sakralnega objekta...za kakšen objekt gre?
- Arheološki nadzor...kos ,? kaj pomeni 1 kos
- Geotehnični nadzor.. kos? kaj pomeni 1 kos

ODGOVOR

Sakralni objekt je leseni križ na betonskem postavku. Pri arheološkem nadzoru in geotehničnem nadzoru je mišljeno ocenjeno število ur-dejansko stanje se bo pa pokazalo na terenu.Datum objave: 30.07.2018   16:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je lahko OVD zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 30.07.2018   16:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali je lahko OVD zagotovljen s podjemno pogodbo?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 31.07.2018   09:06
VPRAŠANJE
Ali pri postavki Arheološki nadzor in Geotehnični nadzor lahko popravimo enoto mere iz kos na URA?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 02.08.2018   10:40
VPRAŠANJE
Prosimo za specifikacijo potrebnijh del za
- Hišni priključni plinovodi TIP - I


ODGOVOR
Naročnik Energetika Ljubljana d.o.o. načrtuje sočasno z razpisano gradnjo tudi priključitev stavb na plinovodno omrežje za kar je v predmetnem javnem naročilu glede na interes za priključitev v času izdelave PZI predvidenih 15 priključnih plinovodov tip-I. Naročnik pri tem nastopa po sistemu izvajalskega inženiringa, bodočim odjemalcem zemeljskega plina pa določa enako ceno, katero morajo tudi ponudniki določiti pavšalno. Za pomoč pri določanju cene za enoto priključnega plinovoda tip-I so v tč. 3.1.6 razpisne dokumentacije naveden opis del, ki jih je potrebno upoštevati v kalkulaciji ponudbene cene.Datum objave: 02.08.2018   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
če prav razumemo, podizvajalci ne potrebujejo izpolnjevati bonitetne ocene SB6. Prosimo za odgovor z da ali ne.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Podizvajalci ne potrebujejo izpolnjevati tega pogoja.Datum objave: 02.08.2018   10:44
VPRAŠANJE
V prilogi 16 RD se pri naštevanju referenc dvakrat ponovijo reference za pogoj 4.2.4 točka a). Naročnik naj prosim sporoči, če lahko reference za točko a) v prilogi 16 naštejemo le enkrat in drugo tabelo pobrišemo?

ODGOVOR
Priloga 16 dejansko vsebuje dve tabeli za izpolnjevanje pogoja iz tč 4.2.4/a razpisne dokumentacije in je nepotrebna.Datum objave: 02.08.2018   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani. Prosimo naročnika, da navede roke za dokončanje del za vodovod, kanalizacijo, plinovod in cesto. Roke potrebujemo za izdelavo terminskega plana. Rokov za dokončanje za plinovod, vodovod in kanalizacijo v dokumentaciji nismo našli, edino v osnutku pogodbe z Občino Medvode je naveden rok za dokončanje 1.6.2019.
Prosimo naročnika, da natančno definira, katere roke za dokončanje naj upoštevamo pri pripravi terminskega plana. Ali pa potrdi, da lahko za vso infrastrukturo upoštevamo rok za dokončanje 1.6.2019. Hvala.

ODGOVOR
Rok za dokončanje celotne gradnje je 01.06.2019.Datum objave: 02.08.2018   10:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali zagotovimo referenčnemu pogoju iz točke d. (plinovod), če podamo eno referenčno delo, kjer so izvedena dela pri obnovi plinovoda v dolžini 3.000 metrov?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V tč. 4.2.4/d razpisne dokumentacije je zahteva po dveh referenčnih poslih po dveh ločenih gradbenih pogodbah, pri vsakem poslu pa mora znašati dolžina glavnih plinovodoov min. 1,0 km, kar pomeni, da predmetni posel ne ustreza v celoti referenčnemu pogoju.Datum objave: 02.08.2018   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Prosim navedite globino jaškov pri črpališču. Zanima nas tudi zakaj v popisu del ni zajeta zapornica?ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani objavil situacijo in karakteristike črpališča.Datum objave: 02.08.2018   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali mora tudi podizvajalec zagotoviti pogoju glede bonitetene ocene?

ODGOVOR
NeDatum objave: 02.08.2018   11:00
VPRAŠANJE
Prosimo vas za pojasnilo postavke pri popisu Kanalizacije- B Zemeljska dela - postavka 12 (Dobava, prevoz in montaža zagatnic - kos 10) višina? dolžina zagatnic?

ODGOVOR
Višina 2,5 m in dolžine 3 m.


Datum objave: 02.08.2018   11:03
VPRAŠANJE
Na Portalu javnih naročil je objavljeno, da je trajanje naročila 9 mesecev, zato prosimo naročnika, da s tem podatkom uskladi pričetek in zaključek del!

ODGOVOR

Ponudnik mora upoštevati rok za dokončanje celotne gradnje 01.06.2019.


Datum objave: 02.08.2018   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
povejte nam prosim, koliko menic je potrebno priložiti menični izjavi za zavarovanje za resnost ponudbe? Hvala za odgovor, lp

ODGOVOR
Za resnost ponudbe je potrebno priložiti eno menico.


Datum objave: 02.08.2018   11:22
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva za vodjo del, da ima izobrazbo gradbene smeri.
Ali to pomeni, da vodja del, ki ima naziv komunalni inženir, prav tako zadosti pogojem naročnika?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Lahko, če izpolnjuje ostale zahtevane pogoje.Datum objave: 02.08.2018   11:31
VPRAŠANJE
V pogodbi navajate, da lahko izvajalec izstavi končno obračunsko situacijo v višini 10% vrednosti pogodbenih del šele po odpravi vseh pomanjkljivosti ter v roku deset (10) dni po pisnem prevzemu izvršenih del, kar pomeni, da poleg 10 % garancije za dobro izvedbo del zadržujete še dodatnih 10 % vrednosti del, kar pa NI V SKLADU s 7. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, zato vas prosimo za popravek!


ODGOVOR
Naročnik bo plačeval situacije v roku 30 dni, prav tako končno situacijo in ne bo zadrževal plačil, zato v tem delu ne bo spremenjena razpisna dokumentacija.Datum objave: 02.08.2018   14:48
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da je veljavnost garancije za dobro izvedbo še 60 (šestdeset) dni po roku za dokončanje del.

ODGOVOR
Veljavnost garancije za dobro izvedbo je določena v posameznem vzorcu pogodbe.Datum objave: 02.08.2018   14:54
VPRAŠANJE
V prilogi 16 (seznam referenc) v RD mora ponudnik navesti za vsako točko iz poglavja 4.2.4. svoje reference. Ker se točka a.) pojavlja v obrazcu 2x nas zanima, če moramo reference za točko a.) vpisati 2x na dveh različnih mestih v obrazcu 16. Hvala.

ODGOVOR
Referenca za točko a.) se vpiše samo enkrat na strani 50, tabela - točka a.) se na strani 51 podvoji in jo ni potrebno izpolnjevati.Datum objave: 02.08.2018   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali izpolnjuje referenčni pogoj vodja del, kjer je ena investicija vključevala obnovo ceste in gradnjo vodovoda v skupni vrednosti nad 1.000.000,00 EUR z DDV?

ODGOVOR
V navedeni referenci mora biti vključena gradnja ali obnova ceste, kanalizacije in vodovoda v skupni vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR z DDV.Datum objave: 03.08.2018   08:18
VPRAŠANJE
Pridobili smo informacijo, da lahko dela na obnovi hišnih priključkov na vodovodu (v tem javnem naroči gre tu za postavki 1.4.6. in 2.7.) izvaja smo upravljalec vodovoda na tem območju v sklopu vzdrževanja hišnih priključkov. Glede na to nas zanima:
1. Ali mora obnovo hišnih priključkov pri vodovodu izvesti upravljalec vodovoda ali lahko ta dela izvede vsak izvajalec usposobljen za ta dela?
2. Če lahko ta dela izvede samo upravljalec vodovoda, nas zanima ali ima za ta dela upravljalec vodovoda posebno pogodba za ta dela.
3. Če ima upravljalec vodovoda za ta dela posebno pogodbo, nas zanima, če so ta dela sploh predmet tega javnega naročila.
4. Če ta dela niso predmet tega javnega naročila, nas zanima, če boste objavili nov popis del brez obnove hišnih priključkov pri vodovodu.


ODGOVOR
Dela, ki so navedena v postavki 1.4.6. in 2.7. bo izvedel naš upravljalec vodovoda, zato ponudnikom ni potrebno vpisovati cene za te dve postavki, tako da je vrednost teh dveh postavk 0 EUR.Datum objave: 03.08.2018   09:14
VPRAŠANJE
Vaš odgovor, Datum objave: 02.08.2018 14:48, se glasi:
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da je veljavnost garancije za dobro izvedbo še 60 (šestdeset) dni po roku za dokončanje del.

ODGOVOR
Veljavnost garancije za dobro izvedbo je določena v posameznem vzorcu pogodbe.

V 12. členu Vzorca pogodbe z Občino Medvode piše, citiramo: "Trajanje finančnega zavarovanja mora veljati še 120 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del."
Prosimo naročnika za potrditev, da je veljavnost garancije za dobro izvedbo še 60 (šestdeset) dni po roku za dokončanje del.

ODGOVOR
V tem primeru mora veljati še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.Datum objave: 03.08.2018   09:29
VPRAŠANJE
V ESPD obrazcu ste v delu "Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste" predvideli, da ponudnik vpiše svoje reference. Za to ste v ESPD obrazcu predvideli 5 mest, torej za 5 referenc. V poglavju 4.2.4. v točkah od a) do d) zahtevate od ponudnika skupno najmanj 6 referenc (2 za kanalizacijo, 1 za vodovod, 1 za cesto in 2 za plinovod). Kam naj ponudnik v ESPD obrazcu vpiše 6 referenc za podjetje in 1 za vodjo del, če je na voljo samo 5 polj?
Prosimo, da popravite ESPD obrazec.
Glede na to, da vsa dokazila zahtevate že v obrazcih 16, 17, 18, 19 in 20 za reference, za vodjo del v obrazcu 11, za ekonomsko-finančne pogoje v obrazcu 10 itd, bi bilo smiselno, da bi v ESPD obrazcu v "Del IV: Pogoji za sodelovanje" enostavno predvideli eno samo polje, kjer bi ponudnik označil, da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje. Tako ali tako jih potem vse navede v obrazcih, ki smo jih zgoraj že našteli. Takšno podvajanje podatkov ni smiselno ne za naročnika, ne za ponudnika, tudi ZJN-3 ga ne predvideva in ni ekonomično. Prosimo, da ESPD obrazec ustrezno popravite in objavite.

ODGOVOR
Na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, smo objavili popravljen ESPD obrazec.Datum objave: 03.08.2018   11:29
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da za izpolnjevanje obrazca Priloga 11 veljajo navodila, ki so navedena na koncu tega obrazca, in sicer, da obrazec izpolni in podpiše ponudnik.

ODGOVOR
DADatum objave: 03.08.2018   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri popisu 136862Popis kanalizacija VO-KA sta postavki 3 in 4 pri C. Voziščna konstrukcija v m3. Ali gre za napako in bi morala biti enota v m2 kot je drugje v popisih?

ODGOVOR

Količine so izražene v m3 in tudi ceno je potrebno določiti za m3.


Datum objave: 03.08.2018   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri popisu 136862Popis kanalizacija VO-KA je postavki 2 pri Kanalizaciji, B. Zemeljska dela (rezanje asfaltnih površin) v m3. Ali gre za napako?


ODGOVOR

Postavka 2 rušenje obstoječega asfalta (in ne rezanje) je pravilno izražena v m3.


Datum objave: 06.08.2018   15:14
VPRAŠANJE
Glede zahtev za vodjo del v razpisni dokumentaciji, ki navajajo, da mora biti vodja del vpisan v imenik vodij del do uvedbe v delo, naročnika opozarjamo na določila 120. člena Gradbenega zakona, ki za vodje del predvideva prehodno obdobje in ščiti njihove že pridobljene pravice. Naročnika pozivamo, da zahteve uskladi z Gradbenim zakonom in pri svojih zahtevah upošteva tudi 120. člen Gradbenega zakona (posebej drugi in tretji odstavek) ter razpisno dokumentacijo glede zahtev za vodjo del ustrezno popravi tako, da ne bo kršil določil Gradbenega zakona in posledično ZJN-3. Nekdanji Odgovorni vodje del imajo namreč z zakonom omogočeno obdobje, v katerem morajo urediti vpis v imenik, kot ga zahteva 14. člen. Naročnik se ne more postaviti nad zakon in jim ga odreči s strožjimi pogoji. Prosimo, da k zahtevam iz 14. člena navedete tudi skladnost z določili 120. člena GZ.

Gradbeni zakon
VI. poglavje: Pridobljene pravice
120. člen
(pridobljene pravice izvajalcev, vodij del in gradbenih inšpektorjev)
(1) Izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona.
(2) Osebe, ki lahko ob začetku uporabe tega zakona na podlagi ZGO-1 nastopajo kot odgovorni vodje del ali odgovorni vodje posameznih del, morajo podati vlogo za vpis v imenik vodij del za tisto stroko, s področja katere imajo opravljen strokovni izpit po ZGO-1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti kot po ZGO-1, pri čemer morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik vodij del v skladu z določili tega zakona. Če posamezniki ne vložijo vloge za vpis v roku dveh let po začetku uporabe tega zakona, izgubijo že pridobljene pravice.
(3) Osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in imajo samo strokovni izpit za odgovorno vodenje del, Inženirska zbornica Slovenije vpiše v imenik vodij del v skladu s 14. členom tega zakona in jim izda pooblastilo za tisto stroko, za katero so opravili strokovni izpit, če predložijo dokazilo o zaposlitvi in dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo skladno z zahtevami tega zakona. Če navedenih dokazil v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona ne predložijo, jim pooblastilo za vodenje del miruje.
(4) Gradbeni inšpektorji, ki na dan začetka uporabe tega zakona izpolnjujejo pogoje po dosedanjih predpisih, nadaljujejo z delom kot gradbeni inšpektorji po določbah tega zakona.

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji že navedel, da za kader, ki še ni vpisan v IZS ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v ponudbi s podpisano izjavo, s katero se zavezuje, da bo kader najpozneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del.Datum objave: 07.08.2018   14:36
VPRAŠANJE
Dne 31.07.2018 ob 09.06 ste na vprašanje »Ali pri postavki Arheološki nadzor in Geotehnični nadzor lahko popravimo enoto mere iz kos na URA?« odgovorili »Da.«

Ta postavka je popolnoma neopredeljena oz. dvoumna, saj ima v tekstu »lahko«. Prosimo za jasna navodila. Ali MORAMO ponudniki v tej postavki upoštevati ure (brez popravljanja enote v popisu del), ali pa naj naročnik objavi popravljen popis del.

ODGOVOR
Ponudnik mora za postavko arheološki nadzor pod kpl.1 x upošteva skupaj 15 ur.
Ponudnik mora za postavko geotehnični nadzor pod kpl.1 x upošteva skupaj 15 ur.

Datum objave: 07.08.2018   14:38
VPRAŠANJE
Na risbi naročnika so predstavljeni 4 jaški :

Vhodni jašek (d1000x2700, z nožastim zasunom)
Glavno črpališče (d2000x4500)
Armaturni jašek (d1600x2000, za armaturami)
Merilni jašek (d1600x2000, z merilnikom pretoka, MDM in zasunom)

V popisu so omenjeni :

1 (Glavno črpališče)Dobava, transport in vgradnja poliesterskega črpališča premera DN 2000mm Dobavi se z naslednjimi elementi:
-potopna črpalka s podstavkom, vodili in verigo 2kosa
-tlačna cev s kolenom 90° DN100, 2 kosa
-tlačna cev iz nerjavnega materiala DN100, 2 kosa
-priključek za možnost izpusta tlačnega voda
-brezkontaktni merilnik nivojev
-pohodni pokrov iz INOX materiala z zaklepom
Opomba !
-črpališča vsi jekleni deli so iz nerjavečega jekla odpornega na kemikalije
-dovodni elektrokabel do naprave ni zajet
-vijačni in tesnilni material

2 ( Armaturni jašek) Dobava, transport in vgradnja poliesterskega jaška z armaturo premera DN 1600mm
Dobavi se z naslednjimi elementi :
-nepovratna loputa s kroglo DN100, 2 kosa
-zasun nožaste izvedbe DN100, 2 kosa
-reducirni kos DN100/150, 1 kos

3 ( Merilni jašek) Dobava, transport in vgradnja poliesterskega jaška z induktivnim merilnikom pretoka DN 1600mm
Dobavi se z naslednjimi elementi :
-induktivni merilnik pretoka, 1 kos
-montažno demontažni kos DN150, 1 kos
-servisni nožasti zasun DN150, 1 kos
-tlačna cev iz GRP DN150, 2kosa
Torej v popisu manjka vhodni jašek, na risbi pa je prikazan ( glej prilogo).

Prosim, povejte mi, na katerem mestu, da ovrednotimo Vhodni jašek (d1000x2700, z nožastim zasunom)
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva samo navedene postavke v popisu. Eventuelno manjkajoči jašek se bo obračunal naknadno in ga ni potrebno upoštevati v ponudbi.Datum objave: 07.08.2018   14:41
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE VODOMERNI JAŠKI - STANDARDI

V EU in Sloveniji velja za vse pokrove revizijskih jaškov standard EN 124 vse do dimenzij 1000 mm za področja pešcev in povoznih površin. Razlaga v prvi točki standarda EN 124.

EN 124-3 (aluminijasti pokrovi)
EN 124-5 (plastični pokrovi)
EN 124-2 (litoželezni pokrovi)

V točki popisa 44/1.4.6 se pojavlja postavka:

Dobava in vgradnja vodomernega termo jaška z vsemi spojnimi, pritrditvenimi elementi in ustreznim vodomerom (po navodilih upravljalca) za individualne hiše in druge male porabnike (h=120 cm) s termoizolacijskim pokrovom na zaklepanje. Konstrukcija mora varovati vodomer proti mrazu v zimskih pogojih tudi takrat, ko ni vode.

Vprašanje za investitorja:
-Po katerem standardu od zgoraj naštetih naj se po ZGPro-1 dobavijo POKROVI termojaškov, le ti bodo namreč postavljeni na pohodne površine?
-Kakšno nosilnost naj imajo A15 ali B125kN? Na trgu se namreč pojavljajo dobavitelji, ki nimajo urejenih teh stvari.

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR
Dela, ki so navedena v postavki 1.4.6. in 2.7. bo izvedel naš upravljalec vodovoda, zato ponudnikom ni potrebno vpisovati cene za te dve postavki, tako da je vrednost teh dveh postavk 0 EUR.Datum objave: 07.08.2018   14:43
VPRAŠANJE
Vprašanje CESTNE KAPE - VELJAVNI STANDARDI

Standard SIST EN 124 1996 in SIST EN 124-2:2015 cestnih kap ne obravnavata, kar izrecno piše, torej je za cestne kape predviden drugačen standard, saj manjše dimenzije zahtevajo drugačne meritve nosilnosti, dinamičnih obremenitev, strižnih sil ipd! Citiramo standard:

European Standard EN 124-2:2015 is not applicable to:
-gratings/covers as part of prefabricated drainage channels according to EN 1433 (CESTNE KANALETE)
-floor and roof gullies in buildings which are specified in EN 1253 (all parts) (TALNE IN STREŠNE REŠETKE ZNOTRAJ STAVB)
-surface boxes (CESTNE KAPE)

Ker EN 124 nima standarda za cestne kape, se lahko le te delajo po spodnjih naštetih standardih. Napis EN 124 na cestnih kapah ni veljaven, cestna kapa mora imeti napis veljavnega standarda. investitorja prosimo da se izjasni, saj izigravanje standardov po ZGPro-1 ni dovoljeno. Češki proizvajalec KASI v izjavah o lastnostih nima navedenega veljavnega standarda, po katerem je proizvedel kape. Na cestnih kapah piše kar EN124-2, kar je nonsens in poneverba. Dobavitelji smo zmedeni in zaradi dražjih veljavnih proizvodov izpademo iz javnih naročil. Cestne kape obravnava smernica DVGW VP 310-2 (01.12.2003)

Cestne kape se delajo po standardih:
KAPA CESTNA ZA VODOVODNI PRIKLJUČEK DIN 4057
KAPA CESTNA ZA ZAPORNE ARMATURE DIN 4056
KAPA CESTNA ZA PODTALNI HIDRANT DIN 4055

V DIN standardu je v rubriki oznake, zapisano, da mora imeti kapa na ohišju zapisan DIN standard po katerem je proizvedena, ter oznako registracije. V kolikor tega ni zapisano na ohišju cestne kape, kapa ni izdelana v skladu s tem standardom.

Investitorja naprošamo, da od nas dobaviteljev zahteva veljavne Izjave o lastnostih v slovenskem jeziku po ZGPro-1, za vse nejasnosti se lahko obrne na ZAG ali SIST. V kolikor bo zmagal dobavitelj, ki izigrava standarde, bomo zahtevali revizijo. Na cestah lahko opažamo mnogo poškodb cestnih kap, kar plačajo/mo davkoplačevalci..

ODGOVOR
Upoštevajo se trije standardi:

- Standard EN 124 - zaščita proti kraji
- Standard EN 124-2 - obtežba (400kN)
- Standard DIN 4056 - dimenzijeDatum objave: 07.08.2018   14:47
VPRAŠANJE
Izdelava, transport in polaganje tlačnih cevi iz GRP DN150 SN10000 izdelane v skladu s standardom SIST EN 14364 / DIN 16868 in STS-08/061 (Slovensko tehnično soglasje) , vključno s fazonskimi kosi in tesnili. m 736


Prosimo za podatek za kakšno togost cevi gre?ODGOVOR
Upoštevati je potrebno togost cevi PN10 (10 bar).Datum objave: 08.08.2018   08:36
VPRAŠANJE
Dne 31.07.2018 ob 09.06 ste na vprašanje »Ali pri postavki Arheološki nadzor in Geotehnični nadzor lahko popravimo enoto mere iz kos na URA?« odgovorili »Da.«

Ta postavka je popolnoma neopredeljena oz. dvoumna, saj ima v tekstu »lahko«. Prosimo za jasna navodila. Ali MORAMO ponudniki v tej postavki upoštevati ure (brez popravljanja enote v popisu del), ali pa naj naročnik objavi popravljen popis del.

ODGOVOR

Ponudnik mora za postavko arheološki nadzor pod kpl.1 x upošteva skupaj 15 ur.
Ponudnik mora za postavko geotehnični nadzor pod kpl.1 x upošteva skupaj 15 ur.

Naročnik je na spletni strani na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil popravljen popis "Popis cesta pločnik Občina Medvode". Popis je popravljen v zavihku 6. Tuje storitve, postavki "arheološki nadzor" in "geotehnični nadzor".
Datum objave: 10.08.2018   10:59
VPRAŠANJE
Naročnik je spremenil datum oddaje ponudbe na 21.08.2018.
Ali moramo menico in menično izjavo popraviti in uskladiti z novimi datumi? Ponudbo imamo namreč pripravljeno, ker je bila prvotna oddaja 14.08.2018.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnikom ni potrebno popravljati ponudb.
Vsi roki, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji (kot npr. veljavnost listin, ...) in se navezujejo na datum oddaje ponudbe se bodo preverjali od 14.8.2018 nazaj, v kolikor je to za ponudnika ugodnejše.Datum objave: 13.08.2018   12:18
VPRAŠANJE
Ali lahko v postavki 7 Kanalizacija; B Zemeljska dela upoštevamo ustrezni izkopani material?

ODGOVOR
V kolikor bo izkopan material ustrezen za vgradnjo (kar bo presodil odgovorni nadzornik tokom gradnje) lahko upoštevate vgradnjo izkopnega materiala.Datum objave: 13.08.2018   12:21
VPRAŠANJE
Prosim, če navedete kakšne globine jaškov je upoštevati v postavki 6 - Kanalizacija?


ODGOVOR
Največja globina jaškov znaša 4,80 m.

Datum objave: 13.08.2018   12:22
VPRAŠANJE
Ali se mora podaljšati veljavnost ponudbe na nov datum, ali mora ponudba še vedno veljati do 10.02.2019? Prosimo, da nedvoumno poveste, do katerega datuma mora po novem veljati ponudba. Hvala.

ODGOVOR
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 10.2.2019.Datum objave: 13.08.2018   12:31
VPRAŠANJE
Prosim za kvadraturo zagatnic iz postavke 12 Kanalizacija B Zemeljska dela.

ODGOVOR

Kot smo že odgovorili je v predračunu potrebno upoštevati 10 kos zagatnic, višine 2,5 m in dolžine 3 m.
Datum objave: 13.08.2018   13:05
VPRAŠANJE
Ali je dovolj da se vpiše cena v Popis črpališče VO-KA za postavko 1. in 8. samo za 1 kpl?

ODGOVOR
Ne, potrebno je izpolniti vse postavke. Na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, smo objavili popravljen popis. V popisu so popravljene formule.Datum objave: 13.08.2018   13:11
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na napake v formulah v naslednjih popisih, ki smo jih opazili:

1) Popis del obnova vodovoda Občina Medvode (136864Popis vodovod Občina Medvode.xls):
- za postavko pod zaporedno številko 63 je Povzetek stroškov, ki pa v seštevku »SKUPAJ 1 kos« v formuli ne sešteje tudi postavke 1.5.4 Zidarska dela, zato skupni seštevek ni popoln.
- postavka pod zaporedno številko 72 »Transportni stroški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču ter drobni tesnilni material«, ki izračuna vrednost 7 %, v formuli ne vključuje tudi postavk 2.1 in 2.2 (pod zaporednima številkama 64 in 65), zato skupni izračun te postavke ni popoln.
- postavka pod zaporedno številko 80 »Razna dodatna in nepredvidena dela«, ki izračuna vrednost 10 %, v formuli ne vključuje tudi postavk 2.1 in 2.2 (pod zaporednima številkama 64 in 65), zato skupni izračun te postavke ni popoln.

2) Popis del za ureditev ceste in izgradnjo pločnika Občina Medvode (139003Popis cesta pločnik Občina Medvode popravek.xlsx):
- v zavihku 6. TUJE STORITVE v končnem seštevku SKUPAJ TUJE STORITVE v formuli v seštevku ne vključuje tudi postavke pod šifro 70 000 »Prestavitev sakralnega objekta«, zato skupni izračun te postavke ni popoln.

Prosimo, da naročnik preveri vse objavljene veljavne popise, odpravi vse napake in čimprej objavi popravljene popise.

ODGOVOR

AD 1.
- Na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, smo objavili popravljen popis. V popisu so popravljene formule.
- Vrednost cevi se ne upošteva v deležu drobnega tesnilnega materiala, zato je popis v tem delu ustrezen.
- Dodatna in nepredvidena dela se ne nanašajo na dobavo cevi ampak na ostali vodovodni material, zato je popis v tem delu ustrezen.

AD 2.
- Na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, smo objavili popravljen popis. V popisu so popravljene formule.