Dosje javnega naročila 004922/2018
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Posodobitev in vzdrževanje sistema vodenja GEN/SEL
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN004922/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.07.2018
JN004922/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2018
JN004922/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2018
JN004922/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2018
JN004922/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.01.2019

    JN004922/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 136-311744
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska cesta 46
1215
SI
Medvode
Slovenija
miran.krelj@sel.si
+386 14749274

Internetni naslovi
http://www.sel.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2498
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posodobitev in vzdrževanje sistema vodenja GEN/SEL
Referenčna številka dokumenta: JN-S-003/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posodobitev in vzdrževanje sistema vodenja GEN/SEL
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 915.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Posodobitev in vzdrževanje sistema vodenja GEN/SEL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2018
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2018   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
razpisne dokumentacije ni nikjer ...

ODGOVOR


Dokumentacija je dostopna na spletni povezavi http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave


Datum objave: 19.07.2018   14:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
razpisne dokumentacije ni nikjer ...

ODGOVOR

Dokumentacija je dostopna na spletni povezavi http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave


Datum objave: 19.07.2018   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

razpisne dokumentacije na navedenem naslovu ni.

Ali lahko prosim to uredite

Lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je dostopna na http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave

VPRAŠANJE
Na navedeni povezavi ni nobene objave oziroma razpisne dokumentacije. Prosimo za objavo.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacije je dostopna na http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objaveDatum objave: 31.07.2018   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zaradi kompleksnosti ponudbe in obdobja letnih in kolektivnih dopustov, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za predložitev prijave in roka za vprašanja v zvezi z naročilom.
Predlagamo, da se rok za predložitev prijave preloži na prvi teden septembra in rok za vprašanja v zvezi z naročilom na največ teden pred rokom za oddajo prijave.
Lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik v zvezi z javnim naročilom Posodobitev in vzdrževanje sistema vodenja GEN/SEL objavljenim na portalu javnih naročil dne 17.7.2018 pod oznako JN004922/2018-E01 in Uradnem listu EU dne 18.7.2018 pod oznako 2018/S 136-311744 obvešča kandidate o naslednjih spremembah dokumentacije za oddajo javnega naročila:
- Novi rok zahteve za pojasnilo dokumentacije ali kakršnokoli drugo vprašanje zastavljeno naročniku je 24.8.2018 do 12:00 ure.
- Novi rok za oddajo prijave je 6.9.2018 do 11:00 ure.
- Novi rok za odpiranje prijav v informacijskem sistemu e-JN je 6.9.2018 ob 11:30 uri. Prijave so vidne samo naročniku.Datum objave: 07.08.2018   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani

V dokumentu "Potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu" (OBRAZEC ŠT. 4) je navedeno, da ga podpisuje ponudnik.
Verjetno je to pomota in ga mora podpisati izdajatelj potrdila.

Od naročnikov ne moremo dobiti dokumentov na katerih je potrebno navesti vrednost pogodbe, ker je to poslovna skrivnost.
Glede na pogoja v zvezi s strokovno sposobnostjo kandidata - reference, ki ju mora kandidat izponjevati, predlagamo, da se obrazec spremeni in da se navede le, da izdajatelj potrjuje, da je vrednost pogodbe večja od 200.000,00 EUR brez DDV za posodobitev in večja od 350.000,00 EUR brez DDV za vzdrževanje in podporo.

Lep pozdrav!
ODGOVOR
Naročnik obvešča ponudnike, da je glede na zastavljeno vprašanje spremenil Obrazec št. 4. Naročnik je na svoji spletni strani http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave objavil spremembo Obrazca št. 4, in sicer namesto obstoječega Obrazca št. 4, ponudnik, po pozivu naročnika izpolni Obrazec št. 4 - posodobitev za referenco, ki se nanaša na posodobitev programskega sklopa Network Manager in Obrazec št. 4 - vzdrževanje za referenco, ki se nanaša na vzdrževanje in podporo sistemskega skopa Network Manager.Datum objave: 28.08.2018   21:06
VPRAŠANJE
Spoštovani

Datoteka "JN-03-2018-ESPD.xml" za ESPD ne deluje na evropskem portal javnih naročil. Ali se da pridobiti datoteko, ki bo delovala?
Ali lahko na kak drug način pridobimo ESPD obrazec v angleškem jeziku, da ga lahko izpolni podizvajalec, ki ne uporablja slovenksega jezika?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik je v točki 13.1.1. ESPD obrazec (str. 9 dokumentacije za oddajo javnega naročila) navedel, da gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke, saj je naročnik na navedeni spletni strani pripravil ESPD obrazec. Ponudnik ne more uporabiti druge aplikacije v zvezi z ESPD obrazcem, ker si aplikacije, ki so na voljo med seboj niso kompatibilne in usklajene z ZJN-3. Ponudnik je sam dolžan poskrbeti za prevod dokumentacije.