Dosje javnega naročila NMV5809/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni drogovi
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.627,54 EUR

NMV5809/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.12.2014
NMV1240/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.03.2015
NMV1240/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV5809/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni drogovi

Datum objave: 22. 12. 2014
Številka objave: NMV5809/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NN betonski drogovi
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava NN betonskih drogov.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44212226 (Električni drogovi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/12/1838-13888888944757303267/7_NN_be
tonski_drogovi.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 16. 1. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 1. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 1. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 12. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1240/2015, Blago: Električni drogovi; datum objave: 9. 3. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2015   14:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zadošča dostava kopije bonitetne ocene S.BON-1/P ?

Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Dokazilo mora biti v originalu.

Datum objave: 05.01.2015   14:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
mora biti bonitetna ocena predložena v originalu ali zadošča kopija?
Hvala.
Lp.

ODGOVOR:
V originalu.