Dosje javnega naročila 004945/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: STIŠKA ULICA 1- LEVSTIKOV TRG 9-GALLUSOVO NABREŽJE 35, IZVEDBA GOI DEL PRI OBNOVI TREH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU STIŠKA ULICA 1- LEVSTIKOV TRG 9- GALLUSOVO NABREŽJE 35
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 283.095,18 EUR

JN004945/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2018
JN004945/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2018
JN004945/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.11.2018
JN004945/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004945/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damian Žerjal
damian.zerjal@ljubljana.si
+386 13064445

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266450/Stiška_ulica._objava._18.7._2018.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266450/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2590
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STIŠKA ULICA 1- LEVSTIKOV TRG 9-GALLUSOVO NABREŽJE 35, IZVEDBA GOI DEL PRI OBNOVI TREH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU STIŠKA ULICA 1- LEVSTIKOV TRG 9- GALLUSOVO NABREŽJE 35
Referenčna številka dokumenta: 7560-18-220058
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GRADBENO -OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI TREH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU STIŠKA ULICA 1-
LEVSTIKOV TRG 9 - GALLUSOVO NABREŽJE 35 V LJUBLJANI.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, STIŠKA ULICA 1- LEVSTIKOV TRG 9- GALLUSOVO NABREŽJE 35
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GRADBENO -OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI TREH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU STIŠKA ULICA 1-
LEVSTIKOV TRG 9 - GALLUSOVO NABREŽJE 35 V LJUBLJANI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2018   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2018   15:00

Dodatne informacije:
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 25.7. 2018 do 15.00 ure, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 24.7. 2018 do 15:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2018