Dosje javnega naročila NMV1246/2013
Naročnik: GI 
Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1246/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2013
NMV1737/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.07.2013
    NMV1246/2013 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem

Datum objave: 28. 5. 2013
Številka objave: NMV1246/2013


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://www.gis.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Čiščenje poslovnih prostorov
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvajanje storitve čiščenja poslovnih prostorov na naslovu Jamova cesta 2, Ljubljana
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 90000000 (Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem)
90900000 (Storitve čiščenja in sanitarne storitve)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.gis.si/sl/o-nas/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila-2
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 6. 2013
Čas: 10:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 6. 2013
Čas: 11:00
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 6. 2013
Čas: 14:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 5. 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1737/2013, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem; datum objave: 19. 7. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2013   06:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
koliko oseb je predvidenih za čiščenje
poslovnih prostorov Geodetskega inštituta in za koliko ur dnevno?
Hvala,lp

ODGOVOR:
Ponudnik sam določi tako število oseb kot tudi število ur. Zaradi dopustov in ostalih odsotnosti predvidevamo, da naj bi ekipo sestavljali najmanj dve osebi.
Lep pozdrav!

Datum objave: 03.06.2013   06:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, naročnika sprašujemo ali je organiziran ogled prostorov obvezen? Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ogled ni obvezen.

Lep pozdrav!

Datum objave: 03.06.2013   07:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, v vzorcu pogodbe je potrebno navesti obdobje sklenitve pogodbe (9. člen) ter veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10. člen). Prosimo, da posredujete ta dva podatkla. Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:
Podatka trenutno ne moremo posredovati, ker še ne vemo natančnega datuma pričetka opravljanja storitve. Predvidoma bi se storitev pričela opravljati v mesecu juliju ali avgustu. Temu terminu bo prilagojen tudi 10. člen pogodbe.

Lep pozdrav.