Dosje javnega naročila 004994/2018
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: Sanacija poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 500.636,80 EUR

JN004994/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.07.2018
JN004994/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2018
JN004994/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2019
JN004994/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.03.2019
JN004994/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.01.2020
JN004994/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004994/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Mateja Čuk
mateja.cuk1@logatec.si
+386 17590636
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5461-javno-narocilo-sanacija-poskodb-na-ab-mostu-cez-reko-unico-in-na-kamnitih-opornih-zidovih-na-lokalni-cesti-lc-226170-laze-planina
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2592
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca izvedbe gradnje sanacije poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca izvedbe gradnje sanacije poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 330
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2018   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2018   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal najpozneje do 14. 8. 2018 do 15.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno preko Portala javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2018   08:49
Spoštovani,
pri zahtevani referenci izvedena dela na objektu 21120 Lokalne ceste v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV, bodo upoštevana tudi izvedena dela na objektih navedena pod skupino 211 Ceste, po entoni klasifikaciji (CC-SI).
S pozdravi.