Dosje javnega naročila NMV2583/2012
Naročnik: GI 
Storitve: Storitve obdelave podatkov
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2583/2012 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2012
NMV2835/2012 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.11.2012
    NMV2583/2012 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve obdelave podatkov

Datum objave: 22. 10. 2012
Številka objave: NMV2583/2012


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://www.gis.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: IZDELAVA LIDARSKEGA GEOREFERENCIRANEGA OBLAKA TOČK IN AEROFOTOGRAFIJ
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava lidarskega georeferenciranega oblaka točk in aerofotografij za eno gorsko območje v zimskem terminu za potrebe preučevanja snežnih razmer
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 72310000 (Storitve obdelave podatkov)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.gis.si
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 7. 11. 2012
Čas: 12:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 7. 11. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 2. 11. 2012
Čas: 12:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 10. 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2835/2012, Storitve: Storitve obdelave podatkov; datum objave: 19. 11. 2012

.