Dosje javnega naročila 005035/2018
Naročnik: OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, 1356 Dobrova
Storitve: KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU SPLOŠNE MEDICINE V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC
ZJN-3:

JN005035/2018-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 20.07.2018

    JN005035/2018-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356
SI
Dobrova
Slovenija
Sandra Nartnik
info@dobrova-polhovgradec.si
+386 13601811
+386 13601805

Internetni naslovi
http://www.dobrova-polhovgradec.si

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dobrova-polhovgradec.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU SPLOŠNE MEDICINE V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
NA PODROČJU SPLOŠNE MEDICINE V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Dobrova-Polhov Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Dobrova-Polhov Gradec:
- koncesija na področju splošne medicine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 180
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
44b. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - UPB, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD in 64/17)

III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
23.08.2018   12:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2018   10:00

Dodatne informacije:
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno preko portala javnih naročil .
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Skladno s pravnim poukom.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356
Dobrova
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.