Dosje javnega naročila 005141/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: BEETHOVNOVA 7, IZVEDBA GOI DEL PRI OBNOVI DVEH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU BEETHOVNOVA 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005141/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.07.2018
JN005141/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2018
JN005141/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005141/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267249/Beethovnova_7-_ZA_OBJAVO._24.7._2018.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267249/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2788
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: BEETHOVNOVA 7, IZVEDBA GOI DEL PRI OBNOVI DVEH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU BEETHOVNOVA 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
Referenčna številka dokumenta: 7560-18-220062
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GOI DEL PRI OBNOVI DVEH ULIČNIH PROČELIH S STAVBNIM POHIŠTVOM NA NASLOVU BEETHOVNOVA 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, BEETHOVNOVA 7
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GOI DEL PRI OBNOVI DVEH ULIČNIH PROČELIH S STAVBNIM POHIŠTVOM NA NASLOVU BEETHOVNOVA 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
K0T DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 100 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2018   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2018   15:00

Dodatne informacije:
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 1.8. 2018 do 15.00 ure, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 31. 7. 2018 do 15:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.07.2018