Dosje javnega naročila 005050/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005050/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.07.2018
JN005050/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2018
JN005050/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2018
JN005050/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.07.2018
JN005050/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005050/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Gabrovšek
peter.gabrovsek@slo-zeleznice.si
+386 12914490
+386 12914490

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267272/RD_-_NMV_Zamenjava_dotrajanih_tabel_PIS_V04.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267272/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2700
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2018   12:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2700


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.07.2018   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani. Glede na dejstvo da, kljub številnim nejasnostim v razpisni dokumentaciji, do roka za oddajo vprašanj še niste odgovorili na nobeno izmed zastavljenih vprašanj, vas vljudno prosimo, da podaljšate tako rok za oddajo vprašanj, kot tudi rok za oddajo ponudb. Ponudniki bodo v nasprotnem primeru namreč ostali brez možnosti, da zastavijo dodatna vprašanja, v primeru nadaljnjih nejasnosti glede odgovorov na že zastavljena vprašanja in potencialnih popravkov razpisne dokumentacije. Skladno z navedenim pa ponudniki ne bodo mogli pripraviti dopustnih in popolnih ponudb.

ODGOVOR
Odgovor: Naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb na 13.08.2018 do 12: ure odpiranje ponudb 13.08.2018 ob 12:05 preko EJN portala.Datum objave: 31.07.2018   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,
V zvezi z zahtevo: »Zamenjava zastarelega serverja za distribucijo telegramov z industrijskim računanikom RACK izvedbe OS Windows in konfiguracijo za komunikacijo z RINS in ARAMIS serverjem.« sprašujemo:
1. Ali ima Naročnik že popolnoma zdefinirano tehnološko rešitev zamenjave serverja (glede na predefiniran OS), ali je način izvedbe vključno z izbiro OS odgovornost Ponudnika?
V kolikor je odgovor na prvo vprašanje pozitiven, prosimo za objavo detajlnega opisa predvidene rešitve, saj iz podanih podatkov dostopne razpisne dokumentacije ni možno niti pristopiti k izdelavi rešitve.
V kolikor je odgovor pozitiven na drugo vprašanje, sprašujemo še naslednje:
2. Ali Naročnik razpolaga z vsemi potrebnimi podatki vmesnikov za RINS in ARAMIS server, ki jih bo Ponudnik potreboval za vzpostavitev novega serverja?
3. Ali bodo ti podatki Ponudniku na voljo in kdaj?
4. Ali bo za vzpostavitev komunikacije z RINS in ARAMIS serverjem potrebno sodelovanje s tretjimi osebami/poslovnimi subjekti?
5. Če da, ali lahko pričakujemo, da stroške tovrstnega sodelovanja krije Naročnik?
V primeru, da bo sodelovanje tretjih oseb/pravnih subjektov nujno in da Ponudnik sam krije stroške sodelovanja, prosimo za posredovanje ustreznih kontaktov sodelujočih in objavo vseh relevantnih podatkov, potrebnih za razvitje vmesnikov.

Glede na številne nejasnosti, ki močno vplivajo na časovnico priprave ponudbe, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj dva tedna.

Vnaprej hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

V zvezi z zahtevo: »Zamenjava zastarelega serverja za distribucijo telegramov z industrijskim računanikom RACK izvedbe OS Windows in konfiguracijo za komunikacijo z RINS in ARAMIS serverjem.« sprašujemo:
1. Ali ima Naročnik že popolnoma zdefinirano tehnološko rešitev zamenjave serverja (glede na predefiniran OS), ali je način izvedbe vključno z izbiro OS odgovornost Ponudnika?
- OS mora biti Windows ker je namenski software za pridobivanje telegramov deluje v Windows okolju

V kolikor je odgovor na prvo vprašanje pozitiven, prosimo za objavo detajlnega opisa predvidene rešitve, saj iz podanih podatkov dostopne razpisne dokumentacije ni možno niti pristopiti k izdelavi rešitve.
Odgovor: Obstoječi server se zamnenjuje zaradi dotrajanosti straega, sofware se samo »preseli« na novo hardversko opremo

V kolikor je odgovor pozitiven na drugo vprašanje, sprašujemo še naslednje:
2. Ali Naročnik razpolaga z vsemi potrebnimi podatki vmesnikov za RINS in ARAMIS server, ki jih bo Ponudnik potreboval za vzpostavitev novega serverja?
Odgovor:daDatum objave: 31.07.2018   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,
V zvezi z zahtevo: »Zamenjava zastarelega serverja za distribucijo telegramov z industrijskim računanikom RACK izvedbe OS Windows in konfiguracijo za komunikacijo z RINS in ARAMIS serverjem.« sprašujemo:
1. Ali ima Naročnik že popolnoma zdefinirano tehnološko rešitev zamenjave serverja (glede na predefiniran OS), ali je način izvedbe vključno z izbiro OS odgovornost Ponudnika?
V kolikor je odgovor na prvo vprašanje pozitiven, prosimo za objavo detajlnega opisa predvidene rešitve, saj iz podanih podatkov dostopne razpisne dokumentacije ni možno niti pristopiti k izdelavi rešitve.
V kolikor je odgovor pozitiven na drugo vprašanje, sprašujemo še naslednje:
2. Ali Naročnik razpolaga z vsemi potrebnimi podatki vmesnikov za RINS in ARAMIS server, ki jih bo Ponudnik potreboval za vzpostavitev novega serverja?
3. Ali bodo ti podatki Ponudniku na voljo in kdaj?
4. Ali bo za vzpostavitev komunikacije z RINS in ARAMIS serverjem potrebno sodelovanje s tretjimi osebami/poslovnimi subjekti?
5. Če da, ali lahko pričakujemo, da stroške tovrstnega sodelovanja krije Naročnik?
V primeru, da bo sodelovanje tretjih oseb/pravnih subjektov nujno in da Ponudnik sam krije stroške sodelovanja, prosimo za posredovanje ustreznih kontaktov sodelujočih in objavo vseh relevantnih podatkov, potrebnih za razvitje vmesnikov.

Glede na številne nejasnosti, ki močno vplivajo na časovnico priprave ponudbe, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj dva tedna.

Vnaprej hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

V zvezi z zahtevo: »Zamenjava zastarelega serverja za distribucijo telegramov z industrijskim računanikom RACK izvedbe OS Windows in konfiguracijo za komunikacijo z RINS in ARAMIS serverjem.« sprašujemo:
1. Ali ima Naročnik že popolnoma zdefinirano tehnološko rešitev zamenjave serverja (glede na predefiniran OS), ali je način izvedbe vključno z izbiro OS odgovornost Ponudnika?
- OS mora biti Windows ker je namenski software za pridobivanje telegramov deluje v Windows okolju

V kolikor je odgovor na prvo vprašanje pozitiven, prosimo za objavo detajlnega opisa predvidene rešitve, saj iz podanih podatkov dostopne razpisne dokumentacije ni možno niti pristopiti k izdelavi rešitve.
Odgovor: Obstoječi server se zamnenjuje zaradi dotrajanosti straega, sofware se samo »preseli« na novo hardversko opremo

V kolikor je odgovor pozitiven na drugo vprašanje, sprašujemo še naslednje:
2. Ali Naročnik razpolaga z vsemi potrebnimi podatki vmesnikov za RINS in ARAMIS server, ki jih bo Ponudnik potreboval za vzpostavitev novega serverja?
Odgovor:da

3. Ali bodo ti podatki Ponudniku na voljo in kdaj?
Odgovor: Komunikacija deluje na principu preverjanja podatkov iz RINS strežnika na strežnik z komunikacijo z Aramis strežnikom, ki podatke zapisuje v SQL-ovo bazo podatkov (SQL strežnik), kar že deluje.

4. Ali bo za vzpostavitev komunikacije z RINS in ARAMIS serverjem potrebno sodelovanje s tretjimi osebami/poslovnimi subjekti?
Odgovor: Za povezovanje med ARAMIS in RINS strežnikom bo potrebno sodelovanje naročnika in izvajalca z lastnikoma programske kode na RINS strežniku.

5. Če da, ali lahko pričakujemo, da stroške tovrstnega sodelovanja krije Naročnik?
V primeru, da bo sodelovanje tretjih oseb/pravnih subjektov nujno in da Ponudnik sam krije stroške sodelovanja, prosimo za posredovanje ustreznih kontaktov sodelujočih in objavo vseh relevantnih podatkov, potrebnih za razvitje vmesnikov.
Odgovor: Pričakujemo, da bo ponudnik opravil prenos obstoječega softwera na novo strojno opremo, za kar bo imel tudi našo podporo. Za prenos softvera ne pričakujemo dodatnih stroškov.


Glede na številne nejasnosti, ki močno vplivajo na časovnico priprave ponudbe, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponud
b za vsaj dva tedna.
Odgovor:
Naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb na 13.08.2018.


Datum objave: 31.07.2018   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani. Glede na dejstvo da, kljub številnim nejasnostim v razpisni dokumentaciji, do roka za oddajo vprašanj še niste odgovorili na nobeno izmed zastavljenih vprašanj, vas vljudno prosimo, da podaljšate tako rok za oddajo vprašanj, kot tudi rok za oddajo ponudb. Ponudniki bodo v nasprotnem primeru namreč ostali brez možnosti, da zastavijo dodatna vprašanja, v primeru nadaljnjih nejasnosti glede odgovorov na že zastavljena vprašanja in potencialnih popravkov razpisne dokumentacije. Skladno z navedenim pa ponudniki ne bodo mogli pripraviti dopustnih in popolnih ponudb.

ODGOVOR

Naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb na 13.08.2018.


Datum objave: 31.07.2018   08:07
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcih 3a in 3b navaja pravno osebo "SŽ Vleka in tehnika, d.o.o.".

Verjetno gre za napako. Vljudno prosimo, da objavite popravljene obrazce razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
naročnik bo objavil popravljena obrazca v razpisni dokumentacijiDatum objave: 31.07.2018   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v točki 4 obrazca 10 »Tehnične zahteve« navaja »Zaradi zagotavljanja učinkovitega vzdrževanja in posluževanja morajo novo dobavljeni LCD prikazovalniki istega tipa/proizvajalca kot že dobavljeni LCD prikazovalniki na postajah Sežana in Postojna«.

1. Naročnik istočasno ne navede natančno kateri tip LCD prikazovalnikov je bil v preteklosti dobavljen, niti ne od katerega proizvajalca. Skladno z navedenim Ponudniki ne vedo katero opremo sploh lahko ponudijo in tako ne morejo pripraviti ustreznih ponudb.

Temu primerno Naročnika pozivamo, da navede natančne informacije o obstoječi opremi, vključno z navedbo proizvajalca ter da, zaradi zagotovitve možnosti oddaje dopustnih in popolnih ponudb, ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb.

2. Četudi Naročnik navede informacije zahtevane pod zgornjo točko, ga Ponudnik opozarja, da gre v tem primeru za omejevanje konkurence, še posebej ob upoštevanju pomanjkljivosti, navedenih v zgornji točki.

Naročnika tako pozivamo, da nemudoma odpravi to omejitev, saj lahko brez nesorazmernega omejevanja konkurence postavi merila, kriterije in/ali teže, ki upoštevajo pomembnost »učinkovitega vzdrževanja in posluževanja«.

3. Naročnikova predpostavka, da bo ponujena oprema, ki ne ustreza »istemu tipu/proizvajalcu« težje oziroma manj učinkovita za vzdrževanje in posluževanje je po mnenju Ponudnika brez prave osnove. Naročata se recimo dve različni (fiksno določeni!) velikosti monitorjev, ki bi lahko bili poenoteni.

4. Predlagamo, da se zahteva po dimenziji LCD prikazovalnikov spremeni tako, da se glasi »najmanj 46 inch«.

5. Naročnika opozarjamo, da zahteva po temperaturnem območju -25 50°C ne bazira na fizikalni osnovi, temveč predvsem pogumu proizvajalcev, ki deklarirano območje delovanja »zagotavljajo« kljub veliki verjetnosti, da mejne vrednosti niso podprte z uporabljenimi elektronskimi komponentami. Predlagamo spremembo zahteve po temperaturnem območju na -25 40°C.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik v točki 4 obrazca 10 »Tehnične zahteve« navaja »Zaradi zagotavljanja učinkovitega vzdrževanja in posluževanja morajo novo dobavljeni LCD prikazovalniki istega tipa/proizvajalca kot že dobavljeni LCD prikazovalniki na postajah Sežana in Postojna«.

1. Naročnik istočasno ne navede natančno kateri tip LCD prikazovalnikov je bil v preteklosti dobavljen, niti ne od katerega proizvajalca. Skladno z navedenim Ponudniki ne vedo katero opremo sploh lahko ponudijo in tako ne morejo pripraviti ustreznih ponudb.

Temu primerno Naročnika pozivamo, da navede natančne informacije o obstoječi opremi, vključno z navedbo proizvajalca ter da, zaradi zagotovitve možnosti oddaje dopustnih in popolnih ponudb, ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb.
Odgovor: LCD prikazovalniki so proizvajalca Aesys Compact 49, Compact 46, z vgrajenim industrijskim PC-jem OS Windows 10, pasivne izvedbe hlajenja zaradi lažjega vzdrževanja.


2. Četudi Naročnik navede informacije zahtevane pod zgornjo točko, ga Ponudnik opozarja, da gre v tem primeru za omejevanje konkurence, še posebej ob upoštevanju pomanjkljivosti, navedenih v zgornji točki.

Naročnika tako pozivamo, da nemudoma odpravi to omejitev, saj lahko brez nesorazmernega omejevanja konkurence postavi merila, kriterije in/ali teže, ki upoštevajo pomembnost »učinkovitega vzdrževanja in posluževanja«.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi ustrezen LCD prikazovalnik drugega proizvajalca z vgrajenim industrijskim PC-jem OS WIN10 in s pasivnim hlajenjem (brez vzdrževanja), ki ustreza ostalim tehničnim pogojem in ima enake možnosti pritrditve na obstoječe konzole prikazovalnikov v Postojni in Sežani.

3. Naročnikova predpostavka, da bo ponujena oprema, ki ne ustreza »istemu tipu/proizvajalcu« težje oziroma manj učinkovita za vzdrževanje in posluževanje je po mnenju Ponudnika brez prave osnove. Naročata se recimo dve različni (fiksno določeni!) velikosti monitorjev, ki bi lahko bili poenoteni.
Odgovor: Zaradi cenejšega in lažjega vzdrževanja želimo da imamo na celotni progi enako opremo, ki omogoča hitro menjavo ob napaki brez prilagajanj, prilagoditev v primeru dobave prikazovalnikov drugega proizvajalca mora poleg tehničnih pogojev omogočati pritrditev na obstoječe nosilce in priključne kable.

4. Predlagamo, da se zahteva po dimenziji LCD prikazovalnikov spremeni tako, da se glasi »najmanj 46 inch«.
Odgovor: Lahko vendar ne več kot 49 inch
Datum objave: 31.07.2018   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


v obrazcih 3a in 3b razpisne dokumentacije je naveden sledeč naziv projekta: »Nabava TK naprav za železniško postajo Slovenska Bistrica in železniško postajo Poljčane, v sklopu projekta »Nadgradnja železniškega odseka Poljčane Slovenska Bistrica, postaja Slovenska Bistrica in postaja Poljčane«.

Sklepamo, da gre za napako. Vljudno prosimo, da naročnik objavi popravljene obrazce.

ODGOVOR

v obrazcih 3a in 3b razpisne dokumentacije je naveden sledeč naziv projekta: »Nabava TK naprav za železniško postajo Slovenska Bistrica in železniško postajo Poljčane, v sklopu projekta »Nadgradnja železniškega odseka Poljčane Slovenska Bistrica, postaja Slovenska Bistrica in postaja Poljčane«.

Sklepamo, da gre za napako. Vljudno prosimo, da naročnik objavi popravljene obrazce.
Odgovor: naročnik bo objavil popravljena obrazca v razpisni dokumentacijiDatum objave: 31.07.2018   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v točki 4 obrazca 10 »Tehnične zahteve« navaja »Zaradi zagotavljanja učinkovitega vzdrževanja in posluževanja morajo novo dobavljeni LCD prikazovalniki istega tipa/proizvajalca kot že dobavljeni LCD prikazovalniki na postajah Sežana in Postojna«.

1. Naročnik istočasno ne navede natančno kateri tip LCD prikazovalnikov je bil v preteklosti dobavljen, niti ne od katerega proizvajalca. Skladno z navedenim Ponudniki ne vedo katero opremo sploh lahko ponudijo in tako ne morejo pripraviti ustreznih ponudb.

Temu primerno Naročnika pozivamo, da navede natančne informacije o obstoječi opremi, vključno z navedbo proizvajalca ter da, zaradi zagotovitve možnosti oddaje dopustnih in popolnih ponudb, ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb.

2. Četudi Naročnik navede informacije zahtevane pod zgornjo točko, ga Ponudnik opozarja, da gre v tem primeru za omejevanje konkurence, še posebej ob upoštevanju pomanjkljivosti, navedenih v zgornji točki.

Naročnika tako pozivamo, da nemudoma odpravi to omejitev, saj lahko brez nesorazmernega omejevanja konkurence postavi merila, kriterije in/ali teže, ki upoštevajo pomembnost »učinkovitega vzdrževanja in posluževanja«.

3. Naročnikova predpostavka, da bo ponujena oprema, ki ne ustreza »istemu tipu/proizvajalcu« težje oziroma manj učinkovita za vzdrževanje in posluževanje je po mnenju Ponudnika brez prave osnove. Naročata se recimo dve različni (fiksno določeni!) velikosti monitorjev, ki bi lahko bili poenoteni.

4. Predlagamo, da se zahteva po dimenziji LCD prikazovalnikov spremeni tako, da se glasi »najmanj 46 inch«.

5. Naročnika opozarjamo, da zahteva po temperaturnem območju -25 50°C ne bazira na fizikalni osnovi, temveč predvsem pogumu proizvajalcev, ki deklarirano območje delovanja »zagotavljajo« kljub veliki verjetnosti, da mejne vrednosti niso podprte z uporabljenimi elektronskimi komponentami. Predlagamo spremembo zahteve po temperaturnem območju na -25 40°C.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik v točki 4 obrazca 10 »Tehnične zahteve« navaja »Zaradi zagotavljanja učinkovitega vzdrževanja in posluževanja morajo novo dobavljeni LCD prikazovalniki istega tipa/proizvajalca kot že dobavljeni LCD prikazovalniki na postajah Sežana in Postojna«.

1. Naročnik istočasno ne navede natančno kateri tip LCD prikazovalnikov je bil v preteklosti dobavljen, niti ne od katerega proizvajalca. Skladno z navedenim Ponudniki ne vedo katero opremo sploh lahko ponudijo in tako ne morejo pripraviti ustreznih ponudb.

Temu primerno Naročnika pozivamo, da navede natančne informacije o obstoječi opremi, vključno z navedbo proizvajalca ter da, zaradi zagotovitve možnosti oddaje dopustnih in popolnih ponudb, ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb.
Odgovor: LCD prikazovalniki so proizvajalca Aesys Compact 49, Compact 46, z vgrajenim industrijskim PC-jem OS Windows 10, pasivne izvedbe hlajenja zaradi lažjega vzdrževanja.


2. Četudi Naročnik navede informacije zahtevane pod zgornjo točko, ga Ponudnik opozarja, da gre v tem primeru za omejevanje konkurence, še posebej ob upoštevanju pomanjkljivosti, navedenih v zgornji točki.

Naročnika tako pozivamo, da nemudoma odpravi to omejitev, saj lahko brez nesorazmernega omejevanja konkurence postavi merila, kriterije in/ali teže, ki upoštevajo pomembnost »učinkovitega vzdrževanja in posluževanja«.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi ustrezen LCD prikazovalnik drugega proizvajalca z vgrajenim industrijskim PC-jem OS WIN10 in s pasivnim hlajenjem (brez vzdrževanja), ki ustreza ostalim tehničnim pogojem in ima enake možnosti pritrditve na obstoječe konzole prikazovalnikov v Postojni in Sežani.

3. Naročnikova predpostavka, da bo ponujena oprema, ki ne ustreza »istemu tipu/proizvajalcu« težje oziroma manj učinkovita za vzdrževanje in posluževanje je po mnenju Ponudnika brez prave osnove. Naročata se recimo dve različni (fiksno določeni!) velikosti monitorjev, ki bi lahko bili poenoteni.
Odgovor: Zaradi cenejšega in lažjega vzdrževanja želimo da imamo na celotni progi enako opremo, ki omogoča hitro menjavo ob napaki brez prilagajanj, prilagoditev v primeru dobave prikazovalnikov drugega proizvajalca mora poleg tehničnih pogojev omogočati pritrditev na obstoječe nosilce in priključne kable.

4. Predlagamo, da se zahteva po dimenziji LCD prikazovalnikov spremeni tako, da se glasi »najmanj 46 inch«.
Odgovor: Lahko vendar ne več kot 49 inch


5. Naročnika opozarjamo, da zahteva po temperaturnem območju -25 50°C ne bazira na fizikalni osnovi, temveč predvsem pogumu proizvajalcev, ki deklarirano območje delovanja »zagotavljajo« kljub veliki verjetnosti, da mejne vrednosti niso podprte z uporabljenimi elektronskimi komponentami. Predlagamo spremembo zahteve po temperaturnem območju na -25 40°C.
Odgovor: Prikazovalniki so poleti izpostavljeni visokim temperaturam zato je zahteva po temperaturnem območju -25 do 50°C. Ker je v zadnjih letin trend naraščanja zunanjih temperatur je pričakovana temperatura ob temperaturnih špicah z upoštevano disperzijo naprave nad 40°CDatum objave: 31.07.2018   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju 10.3 razpisne dokumentacije »Jezik ponudbe« naročnik piše »Tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno pa je lahko v tujem jeziku (angleškem ali nemškem)«.

Ponudnik sprašuje o kakšni dokumentaciji je tu govora, saj iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da bi Ponudnik moral kaj takšnega priložiti ponudbi?


ODGOVOR

v poglavju 10.3 razpisne dokumentacije »Jezik ponudbe« naročnik piše »Tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno pa je lahko v tujem jeziku (angleškem ali nemškem)«.

Ponudnik sprašuje o kakšni dokumentaciji je tu govora, saj iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da bi Ponudnik moral kaj takšnega priložiti ponudbi?

Odgovor: Tehnična dokumentacija za dobavljeno opremo (prikazovalniki, optpeletrični pretvorniki) je lahko v angleškem jezikuDatum objave: 31.07.2018   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji v segmentih o dokazilih med drugim piše, da mora Ponudnik ESPD obrazec izpolniti v naslednjih delih:
- »v 'Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register') s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.«
- »v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj.«

Ponudnik opozarja, da objavljen ESPD obrazec ne vsebuje zadevnih dveh oddelkov. Skladno z navedenim prosimo, da naročnik zaradi nejasnosti ustrezno popravi razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR

Naročnik v razpisni dokumentaciji v segmentih o dokazilih med drugim piše, da mora Ponudnik ESPD obrazec izpolniti v naslednjih delih:
- »v 'Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register') s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.«
- »v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj.«

Ponudnik opozarja, da objavljen ESPD obrazec ne vsebuje zadevnih dveh oddelkov. Skladno z navedenim prosimo, da naročnik zaradi nejasnosti ustrezno popravi razpisno dokumentacijo.

Odgovor: Naročnik bo objavil korigiran ESPD obrazecDatum objave: 31.07.2018   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v prvem odstavku poglavja 10.2.2 »Obrazec 2 'Predračun'« je dano navodilo, da mora ponudnik v obrazcu »Predračun« ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ali pravilno razumemo, da naročnik pričakuje zgolj vrednosti dela brez DDV, materiala brez DDV ter skupno vrednost brez DDV?

Naročnik, namreč, nadalje v drugem in tretjem odstavku poglavja 10.2.2 razlaga, kako se izpolnjuje »postavke v Predračunu«, a slednji Obrazec 2 ima le 1 vrstico.

Ali to pomeni, da naročnik zahteva, da ponudnik Obrazec 2 dopolni z vrsticami, kot izhaja iz Obrazca 10 »Tehnične zahteve«?

Po drugi strani pa naročnik v 6. Odstavku istega poglavja navaja, da ponudnik »ne sme spreminjati vsebine predračuna«, kar je v nasprotju z našim zgornjim razumevanjem.

Dodatno ni jasno o katerih obrazcih za predračun govori Naročnik v 8. odstavku zadevnega poglavja, kjer omenja Ponudbeni predračun v pdf obliki, Predračun v pdf obliki, Povzetek predračuna in Celoten predračun.

V izogib različnemu razumevanju razpisne dokumentacije, naročnika prosimo za pojasnila in točna navodila, kakšen predračun pričakuje od ponudnikov.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil korigirano razpisno dokumentacijo


Datum objave: 31.07.2018   08:16
VPRAŠANJE
Naročnik v segmentih Dokazilo piše, da mora Ponudnik kot dokazilo predložiti izpolnjen razpisni obrazec 3 ALI izpolnjen obrazec ESPD. V segmentu 10.2.1 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte pa piše, da je ESPD obrazec obvezen.

Vljudno prosimo za razjasnitev kaj točno mora Ponudnik predložiti.

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži ali obrazec 3 ali ESPDDatum objave: 31.07.2018   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo:
1. za objavo relevantne PID dokumentacije, na podlagi katere bo možno dejansko oceniti obseg del.
2. za objavo projektnega popisa.

Zaradi nejasnih tehničnih zahtev, ki niso enako razumljive vsem ponudnikom, prosimo tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudb.


Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnika prosimo:
1. za objavo relevantne PID dokumentacije, na podlagi katere bo možno dejansko oceniti obseg del.
Odgovor: Obstoječ sistem je zasnovan na popolnima drugačni tehnični rešitvi. Iz obstoječe PID dokumentacije je razvidno samo mesto postavitve in izvedba napajanja. Za montažo novih prikazovalnikov je potrebna izdelava ustrenih nosilcev na obstroječih konzolah , ki morajo biti vroče cinkani. Izvor napajanja ostane enak, obstoječi kabel se zaključi v dadometni dozi poleg prikazovalnika. Optični kabel dobavi in zaključi naročnik. Naročnik zagotovi tudi priključni točko za priključitev na Infrastrukturni LAN in določi IP-je.

2. za objavo projektnega popisa.
Odgovor:
LCD prikazovalnik 49 inch z vgrajenim PC OS win10 5 kos
Montaža LCD prikazovalnik 49 inch z vgrajenim PC OS win10 4 kos
LCD prikazovalnik 46 inch z vgrajenim PC OS win10 3 kos
Montaža LCD prikazovalnik 46 inch z vgrajenim PC OS win10 3 kos
Dobava vročecinkane konzole za montažo 49 inch monitorja - dvostranska 2 kos
Dobava vročecinkane konzole za montažo 46 inch monitorja - dvostranska 1 kos
Dobava vročecinkane konzole za montažo 46 inch monitorja - stenska izvedba 1 kos
Konfiguracija PC in dobava licenc in softwerja za 8 LCD monitorjev 1 komp
Dobava in montaža industrijskega PC za komunikacijo RINS ARAMIS (WIN OS) 1 kos
Dobava in montaža optoelektričnega petvornika SFP/ 2x Ethernet industrijske izvedbe -25 40°C. (IE-Multiway With AC to DC Power Adapter 858-11121) 3 kos
Dobava Cisco compatibilni SFP vmesnik 1310 nm 6 kos
Dobava in montaža industrijskega PC z OS WIN10 z instalacijo softvera za povezovanje RINS-Aramis 1 kos
Nadometna doza 380x300 mm z montažo in vgradnjo spodnjih elementov 4 kos
dvojni avtomatski odklopnik C10 4 kos
Prenapetostni odvodnik 275V /20kA 4 kos
Šuko vtičnica za klobučno letev 4 kos
vrstne sponke 6 mm2 sive 8 kos
vrstne sponke 6 mm2 modre 8 kos
vrstne sponke 6 mm2 RM/ZE 4 kos
Klobična letev 2 m
Ustrezne uvodnice 12 kos
Optični prevezovalni kabli dolžine 1 m SM-duplex 3 kos
Optični prevezovalni kabli dolžine 2 m SM-duplex 3 kos
Optična kaseta za zaključitev opt. Kabla za 4 vlakna 3 kos
UTP kabel STP Cat5e 100 m
Zaščitne flexi cevi, prilkjučni kabli 3 kompetZaradi nejasnih tehničnih zahtev, ki niso enako razumljive vsem ponudnikom, prosimo tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudb.Datum objave: 31.07.2018   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

javna naročila se sedaj objavljajo v elektronski obliki in so ob oddaji podpisana z digitalnim kvalificiranim potrdilom/podpisom. Skladno z navedenim ne vidimo smisla fizičnega podpisa in žiga, ki ga zahtevate na večini priloženih obrazcev, vključno z vzorcem pogodbe.Fizičen podpis je smiseln zgolj pri pooblastilih za pridobitev izpisa o nekaznovanosti za fizične osebe.

Skladno z navedenim prosimo, da ustrezno popravite razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR

Navedeni obrazci se v elektronski obliki oddajo kot priloga k ponudbi in kot taki niso elektronsko podpisani. V skladu z navedenim morajo biti podpisani in žigosani.