Dosje javnega naročila 005084/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način«.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005084/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2018
JN005084/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2018
JN005084/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005084/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2728
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način«.
Referenčna številka dokumenta: 4300-70/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljanska cesta 72, Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot je določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2018   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, skladno s 5. točko Navodil gospodarskim subjektom za to javno naročilo.Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, skladno s 5. točko Navodil gospodarskim subjektom za to javno naročilo.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2018   09:57
Naročnik je zagotovil za to javno naročilo potrebna finančna sredstva.

Datum objave: 30.07.2018   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo naročnika za podatek, koliko sredstev ima zagotovljenih v tem ponovljenem razpisu. Hvala lepa.

ODGOVOR

Naročnik v skladu z ZJN-3 ni dolžan objaviti zagotovljenih sredstev za predmetno naročilo.

Datum objave: 30.07.2018   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo protokol pogajanj, in sicer:
1. ali je udeležba na ustnih pogajanjih obvezna?
2. glede na to, da boste k zadnjemu krogu pogajanj povabili vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije, nam verjetno v prvih dveh krogih ni treba sodelovati? Da ali ne?

ODGOVOR

Ad 1):
Naročnik ne bo izvedel ustnih pogajanj.
Ad 2)
Sodelovanje na pogajanjih je pravica in ne obveznost ponudnika, ne glede na fazo pogajanj.Datum objave: 30.07.2018   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo navodila naročnika, ki se nanašajo na pogajanja, in sicer:
1. Naročnik bo po oddaji ponudb ponudnike povabil k oddaji ponudb za pogajanja preko portala eJN.
2. Ko bodo ponudniki oddali nove ponudbe, bodo povabljeni k ustnim pogajanjem na sedežu naročnika.
3. Po ustnih pogajanjih bodo ponudniki zopet povabljeni k oddaji ponudbe, elektronsko, preko portala eJN (kar je tudi zadnji krog).
Prosimo za jasen odgovor, če pravilno razumemo.

ODGOVOR


PREDLOG ODGOVORA:

Naročnik daje na vsa tri vprašanja enoten odgovor.

Naročnik ne bo izvedel ustnih pogajanj. Po oddaji ponudb bodo pogajanja potekala v sistemu e-JN samo, če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe, pri čemer bo povabil na pogajanja samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika iz navodil, vendar njihova vrednost presega naročnikova zagotovljena sredstva.


Datum objave: 30.07.2018   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnila:
1. Ali bo naročnik v primeru, da bo katera od ponudb dopustna in v okviru zagotovljenih sredstev tudi izvedel pogajanja?
2. Ali bo naročnik izvedel pogajanja samo v primeru, če bodo vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva?
3. Ali je protokol pogajanj kot zapisano na strani 4/16 razpisne dokumentacije, točka 3, končen?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Ad 1):

V tem primeru pogajanj ne bo.

Ad 2):

Naročnik bo izvedel pogajanja samo s tistimi ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo, vendar bo njena cena presegala naročnikova zagotovljena sredstva.

Ad 3):

Ob upoštevanju pojasnil in odgovorov, objavljenih na portalu javnih naročil, je protokol pogajanj, določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku 3. poglavja Navodil, kot tak končen.