Dosje javnega naročila 005127/2018
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Gradnje: »OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA VRHNIKA«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 285.581,60 EUR

JN005127/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2018
JN005127/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2018
JN005127/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2018
JN005127/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2018
jn005127/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.11.2018
JN005127/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
jn005127/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.02.2019
JN005127/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2019

    JN005127/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija
Bogdan ZEVNIK
bogdan.zevnik@loskadolina.si
+386 17050670
+386 17050680

Internetni naslovi
https://www.loska-dolina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267751/02_RD_POPIS_DEL-NMV_-_OBNOV._VODOV._OMREŽJA_VRHNIKA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2781
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA VRHNIKA«
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika v Občini Loška dolina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika v Občini Loška dolina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2018   13:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2018   14:00
Kraj: Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.08.2018   13:49
VPRAŠANJE 1
Ali lahko v ponudbi priložimo že v preteklosti potrjena referenčna potrdila in tako zadostimo pogojem naročnika? S tem razbremenimo investitorje-naročnike in sebe.
Hvala za pozitiven odgovor.

ODGOVOR 1
Spoštovani!
Referenčna potrdila morajo biti potrjena po datumu objave Javnega naročila. Referenčna potrdila potrjena pred objavo JN ne bodo upoštevana.

Lep pozdrav.