Dosje javnega naročila 004470/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup naprave za robotizirano vadbo hoje, URI - Soča
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 397.537,00 EUR

JN004470/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 02.07.2018
JN004470/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.07.2018
JN004470/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004470/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 144-328970

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup naprave za robotizirano vadbo hoje, URI - Soča
Referenčna številka dokumenta: 4110-38/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup naprave za robotizirano vadbo hoje, URI - Soča
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 325.850,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup naprave za robotizirano vadbo hoje, URI - Soča in pogarancijsko vzdrževanje opreme za obdobje šestih let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Odločitev, da se predmet javnega naročila odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave in ne po odprtem postopku, je pogojena z dejstvom, da iz tehničnih razlogov konkurence za
predmet naročanja ni. Edini ponudnik, ki predmetno javno naročilo lahko izpolni, je podjetje HOCOMA iz Švice, ker izključno ta ponudnik lahko ponudi robotizirano napravo za urjenje hoje, ki
omogoča lateralno translacijo in transverzalno rotacijo medeničnega sklopa, in sicer LOCOMAT PRO. Robotizirana naprava za urjenje hoje mora namreč omogočati fiziološko in biomehansko
pravilen način hoje tudi pri najbolj prizadetih pacientih. To pomeni, da mora naprava kombinirati tako ustrezno podporo spodnjih okončin v smislu haptične eksoskeletne strukture, hkrati pa mora
omogočati kontrolirano in pravilno vodeno gibanje medenice v vertikalni in horizontalni smeri ter zlasti prosto rotacijo medenice okoli vertikalne osi. Omenjena zahteva je pomembna zaradi
naravnega in gladkega prehoda iz začetne faze rehabilitacije v robotizirani napravi v osrednjo fazo rehabilitacije izven robotizirane naprave, kjer je pomembno, da je pacient od samega
začetka vadil fiziološko in biomehansko pravilno gibanje medenice.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004470/2018-L01
Številka obvestila v UL: 2018/S 125-285139
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.06.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.07.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Hocoma, medicinske tehnologije, d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 326.850,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 325.850,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Opomba pod točko I.1: Ministrstvo za zdravje in URI - Soča izvajata postopek oddaje predmetnega javnega naročila kot sonaročnika, in sicer nastopa Ministrstvo za zdravje kot naročnik v delu, ki se nanaša na nabavo in namestitev medicinske opreme, skladno z opredelitvijo predmeta javnega naročila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), URI Soča pa nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na po garancijsko vzdrževanje opreme za obdobje šestih let.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.07.2018