Dosje javnega naročila 005274/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 214.799,62 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005274/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.07.2018
JN005274/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2018
JN005274/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2018
JN005274/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.10.2018
JN005274/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2018
JN005274/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN005274/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005274/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 145-332073
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268217/končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2834
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin podaljša rok izvedbe predmetnega javnega naročila skladno z določbo 95. člen ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2018   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2018   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2018   12:54
DODATNO POJASNILO NAROČNIKA

Ponudnik mora za prevzem zaprtega dela dokumentacije izpolniti in, s strani odgovorne osebe za podpis ponudbe in pogodbe v zvezi z javnim naročilom, podpisati 7. OBRAZEC ZA PREVZEM ZAUPNE DOKUMENTACIJE, razpisne dokumentacije ter ga skladno z navodili razpisne dokumentacije posredovati naročniki.

Ponudnik naj tako na dnu 7. OBRAZEC ZA PREVZEM ZAUPNE DOKUMENTACIJE lastnoročno doda:
- Kraj in datum
- Žig
- Podpis odgovorne osebe

Datum objave: 02.08.2018   10:33
1. VPRAŠANJE
Ali lahko namesto izjav za pridobitev potrdil iz kazenske evidence ponudnik predloži potrdila o nekaznovanosti za člane uprave in nadzornega sveta ter gospodarsko družbo?

ODGOVOR
Ponudnik mora, skladno s točko 2.1, razpisne dokumentacije; v svojo ponudbo predložiti »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe« (za vse zakonite zastopnike) in »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe«.

Datum objave: 23.08.2018   14:54
DODATNO POJASNILO NAROČNIKA

Naročnik bo podaljšal rok vezan na oddajo ponudb in odpiranje ponudb in sicer do 31.8.2018.