Dosje javnega naročila 005385/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Posredovanje pri prodaji nepremičnin(e) na Ferrarski ulici 16 v Kopru
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 459.940,00 EUR

JN005385/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.08.2018
JN005385/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2018
JN005385/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN005385/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005385/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 148-338880
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268422/KONČNA_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2928
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posredovanje pri prodaji nepremičnin(e) na Ferrarski ulici 16 v Kopru
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posredovanje pri prodaji nepremičnin(e) na Ferrarski ulici 16 v Kopru
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Posredovanje pri prodaji nepremičnin(e) na Ferrarski ulici 16 v Kopru
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba o posredovanju pri prodaji se lahko podaljša za vsakokratnih nadaljnjih 9 mesecev, do prodaje vseh posameznih delov nepremičnine, ki je predmet pogodbe oz. najkasneje do 31.12.2022.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2018   15:42
1. VPRAŠANJE
Naročnik DUTB je pred mesecem dni sporočil, da ne bo izbral nobenega od ponudnikov na prejšnjem razpisu za posredovanje z razlago, da so se spremenile tržne razmere in da je najemanje posrednikov trenutno nesmotrno. Zakaj DUTB ne izbere izvajalca po predmetnem razpisu iz naslova prejetih ponudb prejšnjega razpisa, saj je od tega minilo le par mesecev, razpis pa je vključeval tudi Koprsko občino oz. naloge iz predmetnega razpisa. Ponudniki so namreč v prejšnjem razpisu razkrili (na odpiranju ponudb) za kakšno provizijo so pripravljeni opravljati storitve posredovanja (tudi) pri prodaji nepremičnine po predmetnem razpisu in sedaj DUTB nekorektno omogoča najdražjemu ponudniku prilagoditev cene storitve za isti predmet prodaje. Ali bo naročnik DUTB v primeru, da ne bo izbral ponudnika iz prejšnjega razpisa izločil najdražjega ponudnika iz prejšnjega razpisa za predmetno regijo v primeru, da bo prejel iz njegove strani ugodnejšo ponudbo od prvotne?

ODGOVOR
Naročnik je postopek javnega naročila JN000440/2018-B01 pravnomočno zaključil na podlagi odločitve o zavrnitvi vseh ponudb. Naročnik tako, skladno z ZJN-3, ne more in ne sme izbrati ponudnika na podlagi javnega naročila, ki je bilo že zaključeno.
Naročnik je v svoji odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb (vezano na JN000440/2018-B01) navedel razloge za svojo odločitev ter, da bo izvedel nov postopek javnega naročila.

Naročnik bo, na predmetnem javnem naročilu, izbral ponudnika skladno z razpisno dokumentacijo in na podlagi 90. člen ZJN-3.

Datum objave: 10.08.2018   15:26
2. VPRAŠANJE
OSNUTEK POGODBE / 6.člen / 5.odstavek: V primeru paketne prodaje posameznih delov stavbe istemu kupcu (10 ali več enot), se izvajalec zaveže zaračunati naročniku provizijo v višini posredniške provizije za prodajo nepremičnine kot celote.

Kakšno-kolikšno konkretno provizijo se izvajalec zaveže zaračunati naročniku ? kot ste napisali, bi to lahko bilo za vrednost celotnega projekta...?

ODGOVOR
Naročnik bo v primeru, da bo izbrani ponudnik izvedel paketno prodajo posameznih delov stavbe istemu kupcu (10 ali več enot), plačal storitev po proviziji, ki jo bo izbrani ponudnik navedel v obrazec 4. PONUDBENI PREDRAČUN MERILO (iz razpisne dokumentacije) pod postavko PB (I.b) »Posredniška provizija za prodajo nepremičnine kot celote/paketna prodaja prodajo posameznih delov stavbe«.

Datum objave: 10.08.2018   15:26
3. VPRAŠANJE
Osnutek pogodbe 10.člen
Izvajalec bo v času odprtih vrat vsak ponedeljek do 17. ure....
Bo vsaki ponedeljek dan odprtih vrat? Koliko bo dnevov odprtih vrat?

ODGOVOR
Dnevi odprtih vrat bodo trajali predvidoma tri do štiri tedne v mesecu novembru, pri čemer bosta točno določen začetek in trajanje naknadno določena s strani naročnika, v odvisnosti od pravnomočne oddaje predmetnega javnega naročila. Po zaključenih dnevih odprtih vrat sledi obdobje sprejemanja zavezujočih ponudb s strani potencialnih kupcev.
V času trajanja dnevov odprtih vrat mora izbrani ponudnik pripravljati tedenska poročila o zabeleženem interesu na trgu za nakup nepremičnin, pri čemer mora to poročilo dostaviti naročniku vsak ponedeljek najkasneje do 17.00 ure (skladno z 10. členom vzorca pogodbe).