Dosje javnega naročila 005322/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10 d.m.-Dobova-Ljubljana in na žel. progi R70 Jesenice-Sežana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 874.200,46 EUR

JN005322/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.07.2018
JN005322/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2018
JN005322/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN005322/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005322/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 146-335326
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268461/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2868
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10 d.m.-Dobova-Ljubljana in na žel. progi R70 Jesenice-Sežana
Referenčna številka dokumenta: 86/2018/13
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10 d.m.-Dobova-Ljubljana in na žel. progi R70 Jesenice-Sežana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od km 520+025 do 520+050 (lokacija L1), na progi št.10 d.m Do
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje - Sava
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od km 520+025 do 520+050 (lokacija L1), na progi št.10 d.m Dobova - Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od km 520+260 do 520+290 (lokacija L3), na progi št. 10 d.m.-
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje - Sava
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od km 520+260 do 520+290 (lokacija L3), na progi št. 10 d.m.- Dobova Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od km 520+900 do km 520+980 (lokacija L6). na progi št.10 d.m
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje - Sava
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od km 520+900 do km 520+980 (lokacija L6). na progi št.10 d.m - Dobova - Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od 524+100 do 524+270 (lokacija L7) na progi št.10 d.m Dobova
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje - Sava
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na med postajnem odseku Zagorje Sava od 524+100 do 524+270 (lokacija L7) na progi št.10 d.m Dobova - Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža zaščitnih ograj lokacija L4 in L5 od 520+724 do km 520+775, dolžine 50m, na progi št. 10 d.m Dobova Ljubljana
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje - Sava
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža zaščitnih ograj lokacija L4 in L5 od 520+724 do km 520+775, dolžine 50m, na progi št. 10 d.m Dobova Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami od km 54+305 do km 54+395 v dolžini 90 m, na progi št. 70 Jesenice - Sežana
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jesenice - Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami od km 54+305 do km 54+395 v dolžini 90 m, na progi št. 70 Jesenice - Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2018   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2018   13:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2018   12:00

Dodatne informacije:
Dodatna datoteka - priloge, ki so del razpisne dokumentacije - tehničnih zahtev, je zaradi preobsežnosti objavljena na spletni strani Slovenskih
železnic, kjer so objavljeni javni razpisi.
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2018   09:38
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo , da ponudnikom omogoči dodaten termin za ogled lokacije za sklop 6, (kot je bilo za sklop 1 do 5 dva termina).

ODGOVOR

Dodaten termin ogleda lokacije za sklop 6 (žel. proga Jesenice-Sežana km 54+305/395) je mogoč dne 13.08.2018. Uro ogled je možno dogovoriti samo po predčasnem dogovoru z naročnikom mob. št. 041 789 629, tel. št. 01 29 14025, e-posta; matjaz.zagorc@slo-zeleznice.si, gospod Matjaž.

LP.

Datum objave: 10.08.2018   10:20
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da dovoli, da se upošteva tudi vgradnja in montaža podajno lovilnih sistemov pred padajočim materialom in skalami na cestnem območju.
Menimo, da je končni cilj delujoči podajno lovilni sistem ne glede na območje vgradnje. Območje vgradnje je lahko različno (ob cesti, ob železnici, ob reki, ob letališču, ob pristanišču,....) in samo oži izbor ponudnikov brez osnove, saj je smisel v delujočem podajno lovilnem sistemu ne glede na območju. Zato pričakujemo popravek v zahtevi za reference.


ODGOVOR
Gre za zahteven in specifičen železniški odsek, dostopen samo z železniškimi vozili, proga je elektrificirana (razen odsek Jesenice - Sežana), obstaja velika možnost direktnega ogrožanja varnosti železniškega prometa in izvajalcev samih. Poznavanje ZVZelP in podzakonskih aktov ter izkušnje za delo na železniškem območju na tako zahtevnem terenu je nujno zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Organizacija železniške zapore in delo na teh zaporah se bistveno razlikuje od zapor cest.Datum objave: 10.08.2018   10:22
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod točko 5.1.4 " Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti " , zahtevate, da ima ponudnik za vsak sklop posebej tri pogoje :
- da je v zadnjih 5 letih izvedel podobna delo na železniškem območju,
- izvedena dela v minimalni vrednosti 100.000,00 ,
- kot podobna dela so mišljena - vgradnja in montaža lovilnih sistemov..
V Sloveniji ni veliko izvajalcev, ki bi izpolnjevali vse tri omenjene zahteve.
Če bi kriterij omilili oziroma da bi črtali " da je v zadnjih 5 letih izvedel podobna delo na železniškem območju " - potem bi bil nabor potencialnih izvajalcev v Sloveniji dosti večji.
Če bi se javili na vseh 6 sklopov ali je potem potrebno imeti :
- izvedena dela : 6 kos različnih objektov v minimalni vrednosti 100.000,00 na podajno lovilnih sistemih v železniškem obočju ?
ODGOVOR
V kolikor se ponudnik prijavi na vseh 6 sklopov, zadostuje ena referenca za izvedbo v vrednosti nad 600.000,00 .Datum objave: 10.08.2018   10:23
VPRAŠANJE
1. Ker menimo, da je pogoj 5.1.4. Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti diskrimnatoren za ponudnike, ki v preteklosti zaradi politike oddajanja del na SŽ niso imeli možnosti izvajanja tovrstnih del na železniškem območju, predlagamo, da se pogoj dopolni in sicer: da je ponudnik v zadnjih 5-letih pred dnem objave tega javnega naročila že izvedel eno podobno storitev na železniškem območju ali drugi državni infrastrukturi kot so državne ceste ali avtoceste.

2. Vprašanje: Ali zadostuje ena referenca za izvedbo podajno lovilnih ograj v vrednosti nad 600.000,00 za vseh šest sklopov

ODGOVOR
Odgovora na prvo in drugo vprašanje sta že podana na predhodnih vprašanjih.Datum objave: 21.08.2018   08:19
VPRAŠANJE
V enem od odgovorov navajate da je "Poznavanje ZVZelP in podzakonskih aktov ter izkušnje za delo na železniškem območju na tako zahtevnem terenu je nujno zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu.",
Vprašanje:
Imamo delavce z veliko izkušnjami z delom na železniškem območju ter poznavanjem ZVZeIP in podzakonskih aktov.
Večkrat so že opravili poučevanje delavcev o predvidenih varnostnih ukrepih na železnici.
Imamo ogromno izkušenj in referenc z postavljanjem podajno lovilnih sistemov, tudi nad vrednostjo enega objekta nad 600.000,00 na AC pod enako zahtevnimi pogoji kot na predvidenih lokacijah.
Predlagamo ,da pogoj spremenite in sicer:
Izvajalec mora razpolagati z osebjem, ki ima izkušnje z delom na železniškem območju ter reference s področja nabave , transporta in montaže podajno lovilnih sistemov na zahtevnih območjih.

ODGOVOR

Zahteve v razpisni dokumentaciji se ne spremenijo.

LP.