Dosje javnega naročila 005353/2018
Naročnik: VRTEC LEDINA, Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Blago: Sujcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ledina
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 822.340,57 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005353/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.08.2018
JN005353/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2018
JN005353/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN005353/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2018
JN005353/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN005353/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2018
JN005353/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2018
JN005353/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN005353/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
JN005353/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
JN005353/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
JN005353/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
JN005353/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2019
JN005353/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN005353/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN005353/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN005353/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.04.2019
JN005353/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN005353/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
JN005353/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
JN005353/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
JN005353/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2019
JN005353/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN005353/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN005353/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN005353/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN005353/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
JN005353/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN005353/2018-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN005353/2018-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN005353/2018-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN005353/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN005353/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2020
JN005353/2018-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2020
JN005353/2018-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2020
JN005353/2018-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2020
JN005353/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2020
JN005353/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN005353/2018-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2020
JN005353/2018-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2020
JN005353/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
JN005353/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2020
JN005353/2018-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
JN005353/2018-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
JN005353/2018-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN005353/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2020
JN005353/2018-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
JN005353/2018-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
JN005353/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN005353/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2021
JN005353/2018-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN005353/2018-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN005353/2018-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN005353/2018-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN005353/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.05.2021
JN005353/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2021
JN005353/2018-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN005353/2018-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN005353/2018-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2021
JN005353/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2021
JN005353/2018-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2021
JN005353/2018-Pog53 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2021
JN005353/2018-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2021
JN005353/2018-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005353/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 147-335993
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lučka Postružin
vrtec-ledina@guest.arnes.si
+386 12308240
+386 12308253

Internetni naslovi
http://www.vrtec-ledina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268477/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2896
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sujcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ledina
Referenčna številka dokumenta: 430-1746/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih živil, ekoloških živil in živil iz shem kakovosti za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ledina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki iz shem kakovosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TELEČJE, SVINJSKO IN KUNČJE MESO IN OSTALI MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE TELEČJE, SVINJSKO IN KUNČJE MESO IN OSTALI MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO PERUTNINSKO IN BIO TELEČJE MESO IN BIO SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO PERUTNINSKO IN BIO TELEČJE MESO IN BIO SVINJSKO MESO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjev a14, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjev 14, 1000' Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V rapisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
15200000
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 10.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANE RIBE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
Številka sklopa: 11.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 12.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KOKOŠJA JAJCA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 13.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN SVEŽE SADJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr.: integrirana pridelava)
Številka sklopa: 14.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr.: integrirana pridelava).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr.: integrirana pridelava)
Številka sklopa: 15.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr.: integrirana pridelava).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO JUŽNO SADJE.
Številka sklopa: 16.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO JUŽNO SADJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN STROČNICE
Številka sklopa: 17.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE IN STROČNICE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 18.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE
Številka sklopa: 19.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 20.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221114
03221410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
KISLO ZELJE IN REPA BREZ KONZERVANSOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KISLO ZELJE IN REPA
Številka sklopa: 21.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221114
03221410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KISLO ZELJE IN REPA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
Številka sklopa: 22.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
15982000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI IN NEKTARJI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
Številka sklopa: 23.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokkumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 24.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 25.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 26.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V vrazpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI, ROGLJIČKI, PECIVA
Številka sklopa: 27.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKI IZDELKI, ROGLJIČKI, PECIVA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 28.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA BIO ŽIVILA
Številka sklopa: 29.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA BIO ŽIVILA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 30.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva 14. 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.09.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.09.2018   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično c informacijskem sistemu e-JN dne 4. 9. 2018 ob 10:10 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2018   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudbo za vaš razpis je potrebno oddati elektronsko preko sistema Elektronsko javno
naročanje (e-JN).

Ali je torej za naročnika dovolj, če ponudniki (ki nastopamo samostojno) naslednje obrazce le
izpolnimo, pretvorimo v pdf in naložimo v ustrezen razdelek na portalu (brez da jih predhodno
tiskamo, podpisujemo in žigosamo):

- Priloga 1 (prijavni obrazec)
- Priloga 2, 2/1 (predračun, popis blaga)
- Priloga 3 (ESPD)
- Priloga 4 (označeni certifikati)
- Priloga 5 (Izjava)
- Priloga 6 (Izjava)

Medtem ko je za naslednja obrazca še vedno potrebno, da sta predhodno podpisana in
žigosana:
- Priloga 10 - Pooblastilo pravne osebe
- Priloga 11 - Pooblastilo fizične osebe

Prosimo za potrditev.
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev so za vsako posamično prilogo v okviru ponudbene dokumentacije podrobno opisana v točki 6 I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Način priprave in predložitve obrazcev, kakor ste ga opisali v vprašanju, je ustrezen, vendar ob tem opozarjamo, da navedeno velja le za ponudnika, ki nastopa samostojno. Način izpolnjevanja in predložitve obrazcev za ostale sodelujoče (podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi) pa se v določenih primerih nekoliko razlikuje in je podrobno opisan v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.08.2018   13:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je navedeno, v kakšnem primeru lahko ponudnik predlaga zvišanje
ponudbenih cen.
Podlaga je Pravilnik o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah
dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).
Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah pravnih oseb javnega
sektorja se lahko uporabi indeks cen ali indeks življenjskih potrebščin, vendar se valorizacija
lahko izvede šele po enem letu in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen
preseže 4% vrednosti, povišanje denarnih obveznosti pa lahko znaša največ 80% povišanja
indeksa cen.

Vsekakor se strinjamo, da torej možnost povišanja cen obstaja, ki pa je glede na pretekle
izkušnje zelo majhna oz. nična, saj je za kumulativno zvišanje indeksa za več kot 4%
potrebno precejšnje splošno povišanje cen, poleg tega pa so indeksi cen za hrano indikatorji
za preteklost in ne odražajo trenutnega stanja na tržišču.
Cene nekaterih živil na trgu zelo nihajo, saj so odvisne od borznih špekulacij, cen energentov
in naravnih vplivov. Poleg tega so se cene nekaterih segmentov živil v Sloveniji v zadnjem
letu povišale tudi za 15%, prav zaradi povišanja cen energentov in neugodnih vremenskih
vplivov, ki čedalje bolj vplivajo na cene živil.

Zato prosimo naročnika, da v primeru dokazljivega znatnega povišanja cen posameznih živil
ali segmentov živil dopusti povišanje cen posameznih artiklov oz blagovnih skupin.
Verjamemo, da je tudi naročniku v interesu, da dobi čim ugodnejšo ponudbo, ki pa je ob
upoštevanju trenutnih določil fiksnosti cen verjetno ne bo dobil, saj se bomo ponudniki
vseeno zavarovali in ponudili višje cene, kot bi bilo to potrebno.

ODGOVOR
Naročnik je vezan na veljavno zakonodajo, kot javni zavod pa tudi na zakonodajo s področja javnih financ in jo mora spoštovati. V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila (v točki 4.1. in 4.2.) ter v četrtem členu okvirnih sporazumov je navedeno, v kakšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo s področja javnih financ, med drugim tudi Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik), ponudnik lahko predlaga zvišanje ponudbenih cen. Hkrati sta tako ponudnik kot naročnik vezana na ostalo zavezujočo veljavno zakonodajo s področja, ki ureja izvrševanje pogodb javnega naročanja ter v vprašanju navedeno situacijo.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal določb razpisne dokumentacije.
Datum objave: 06.08.2018   13:47
VPRAŠANJE
sklop živil mleko in mlečni izdelki; 3 sklop živila iz sheme kakovosti, zaporedna številka artikla 1 pasterizirano mleko 3,2% do 3,% 5 do 10l vedro/ročka

Zahtevamo, da pri tem artiklu navedete ali enakovredno. 5. člen ZJN 3 govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7. člena ZJN 3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja. Dejstvo je, da je ta sklop avtomatsko že oddan samo enemu ponudniku oziroma dvema, zato so naročnikove zahteve diskriminatorne in v nasprotju z načelom zagotavljanje konkurence med ponudniki. Upoštevajte slednje in napišite ali enakovredno.

ODGOVOR
Naročnik zahteva tovrstno pakiranje zaradi objektivno opravičljivih potreb naročnika, ki se kažejo v večjem in pogosto spremenljivem številu otrok oziroma pripravljenih obrokih zanje. Zahtevan način pakiranja izhaja iz potrebe naročnika po lažji manipulaciji z mlekom v kuhinji; prenašanju oz. rokovanju, ponovnem zapiranju, če se ne porabi celotna količina naenkrat.
Naročnik je pri opisu izdelkov izhajal iz dejanskih, opravičljivih potreb naročnika, upoštevajoč načelo gospodarnosti, saj, kot omenjeno zgoraj, mu način pakiranja živila omogoča lažjo manipulacij in smotrno porabo le-tega. Hkrati je naročnik zasledoval spoštovanje enakopravne obravnave vseh potencialnih ponudnikov s širokim opisom izdelka ter spoštovanja konkurence, saj kot sami ugotavljate obstoji več ponudnikov s takim pakiranjem živila.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal določb razpisne dokumentacije.
Datum objave: 06.08.2018   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali so okvirne količine v predračunu za eno leto ali za tri leta?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ocenjene količine v predračunu so za obdobje treh let, kot to izhaja že iz opisa oz. naslova javnega naročila »Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ledina« ter razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.08.2018   14:27
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

18. sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
14 Zamrznjeni beli beluši, pakiranje do 2,5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 1kg?
15 Zamrznjeni zeleni beluši, pakiranje do 2,5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 1kg?ODGOVOR
14 Zamrznjeni beli beluši, pakiranje do 2,5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 1kg?
Odgovor: Iz opisa artikla, ki ste ga tudi sami povzeli, izhaja, da želi naročnik pakiranje do 2,5kg. Navedeno pomeni, da je pakiranje po 1 kg v mejah zahtev naročnika.

15 Zamrznjeni zeleni beluši, pakiranje do 2,5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 1kg?
Odgovor: Iz opisa artikla, ki ste ga tudi sami povzeli, izhaja, da želi naročnik pakiranje do 2,5kg. Navedeno pomeni, da je pakiranje po 1 kg v mejah zahtev naročnika
Datum objave: 06.08.2018   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 4
11. Klobasa za kuhanje - glede na navedeno sestavo, predvidevamo, da povprašujete po certificirani Kranjski Klobasi? Prosimo, da točno navedete ali ponudniki ponudimo navadno klobaso za kuhanje po nižji ceni ali ponudimo Certificirano Kranjsko klobaso ki je precej dražja od navadne klobase ter po sestavi ustreza vašim zahtevam.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Kot sledi iz opisa živila »Klobasa za kuhanje, dovoljeni dodatki: nitritna sol, česen in poper. Brez ostalih dodatkov« želi naročnik živilo, ki po sestavi ustreza postavljenim zahtevam. Ponudnik mora ponuditi živilo ustrezno navedenemu opisu, in sicer z ali brez certifikata, le da ustreza zahtevam iz opisa. V primeru, da je živilo ustrezno (kot izhaja iz razpisne dokumentacije) certificirano in je to v ponudbi ustrezno označeno, pridobi ponudnik dodatno točke v okviru merila »shema kakovosti«.Datum objave: 06.08.2018   14:29
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

28. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
24 Cimet v skorji, pakiranje do 300 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran v vrečko?
28 Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran v vrečko?
43 Poper črni, mleti, pakiranje do 600 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 660g?
47 Žafranika, pakirana do 20 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran v vrečko?

Lep pozdrav.ODGOVOR
28. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
24 Cimet v skorji, pakiranje do 300 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran v vrečko?
Odgovor: Ne. Cimet v skorji, pakiranje do 300 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

28 Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran v vrečko?
Odgovor: Ne. Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

43 Poper črni, mleti, pakiranje do 600 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 660g?
Odgovor: Ne. Poper črni, mleti, pakiranje do 600 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

47 Žafranika, pakirana do 20 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo izdelek pakiran v vrečko?
Odgovor: Ne. Žafranika, pakirana do 20 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

Lep pozdrav.
Datum objave: 06.08.2018   14:30
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
50 Ajdove testenine (široki rezanci, svedri.), pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 2 kg?ODGOVOR
Odgovor: Da. Ajdove testenine (široki rezanci, svedri.), pakiranje do 2 kg.Datum objave: 06.08.2018   14:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
22. sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
5 Sadni sok iz jabolk, motni, sadni delež 100 %, pakirano po 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju - ali lahko ponudimo artikel pakiran po 0,75l?
10 Nektar marelica, min.43% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža, ki omogoča ponovno zapiranje, 1L - ali lahko ponudimo nektar marelica s 42% sadnim deležem?ODGOVOR
VPRAŠANJE:
22. sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
5 Sadni sok iz jabolk, motni, sadni delež 100 %, pakirano po 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju - ali lahko ponudimo artikel pakiran po 0,75l?
Odgovor: Ne. Sadni sok iz jabolk, motni, sadni delež 100 %, pakirano po 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju.

10 Nektar marelica, min.43% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža, ki omogoča ponovno zapiranje, 1L - ali lahko ponudimo nektar marelica s 42% sadnim deležem?
Odgovor: Ne. Nektar marelica, min.43% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža, ki omogoča ponovno zapiranje, 1L.
Datum objave: 06.08.2018   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v 6. sklop: BIO PERUTNINSKO IN BIO TELEČJE MESO IN BIO SVINJSKO MESO povprašujete po večjih vrstah mesa.
Zaradi večje konkurenčnosti med ponudniki, bi bilo smiselno sklop ločiti na bio perutninsko meso, bio telečje meso in bio svinjsko meso.

S spoštovanjem,


ODGOVOR
Naročnik oblikuje sklope glede na svoje potrebe upoštevajoč veljavno zakonodajo ter v tem delu ne bo spreminjal določb razpisne dokumentacije oz. oblikoval novih sklopov.Datum objave: 07.08.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri 25. sklopu Zamrznjeni izdelki iz testa imamo naslednje vprašanje:
-št. 4: Zamrznjeni krompirjevi svaljki-dolgi: Ali lahko opredelite koliko cm potrebujejo biti svaljki dolgi.
-št. 24: Pečene zamrznjene palačinke, porcijske, do 60g: Ali želite da so palačinke sladke ali slane?

Najlepša hvala za vaš odgovor

ODGOVOR
Pri 25. sklopu Zamrznjeni izdelki iz testa imamo naslednje vprašanje:
-št. 4: Zamrznjeni krompirjevi svaljki-dolgi: Ali lahko opredelite koliko cm potrebujejo biti svaljki dolgi.
Odgovor: Naročnik želi: " Zamrznjeni krompirjevi svaljki-dolgi (min. 5 cm, na videz podobni ročno izdelanim), pakiranje 1 do 2 kg".

-št. 24: Pečene zamrznjene palačinke, porcijske, do 60g: Ali želite da so palačinke sladke ali slane?
Odgovor: Pečene zamrznjene palačinke, porcijske (max. 3,6 g sladkorja in 0,6 g soli), do 60 g / kos, pakiranje 1 do 2 kg.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

28. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
103 Drobtine, krušne, bele, pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 3kg, ker je razpisana velika količina?


ODGOVOR
Ne. Naročnik želi: »Drobtine, krušne, bele, pakiranje do 1 kg«.Datum objave: 14.08.2018   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Okvirni sporazum priložimo v razpisno dokumentacijo?
Hvala in lp

ODGOVOR


Osnutek okvirnega sporazuma je objavljen z obvestilom o javnem naročilu in je sestavni del dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Njegova objava je namenjena temu, da se ponudniki seznanijo z določili pogodbe, ki jo bodo podpisali z naročnikom, seveda, če bo njihova ponudba izbrana kot dopustna in najugodnejša glede na postavljena merila. V navodilih za sestavo ponudbe in obveznih obrazcih, ki jih naročnik zahteva v ponudbi, ni navedenega okvirnega sporazuma in se ga ne prilaga v samo ponudbo.

Datum objave: 14.08.2018   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

19. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE
3 Kapre v slanici, do 200g ali lahko ponudimo 650g pakiranje?
9 Olive kalamata, neto količina 200 do 500 g - ali lahko ponudimo 1200g pakiranje?
26 Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g - ali lahko ponudimo artikel, ki ima 55% sadnega deleža, vendar pa vsebuje 58g sladkorja / 100g izdelka?

22. sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
1 Jabolčni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
2 Pomarančni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
9 Sadni sok iz rdečega sadja, sadni delež 100 %, pakirano po 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju - ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
10 Nektar marelica, min.43% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža, ki omogoča ponovno zapiranje, 1L ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar marelica lahko vsebuje 40% sadni delež?
17 Nektar jagoda, min.45% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža omogoča ponovno zapiranje, 1L - ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar jagoda lahko vsebuje 40% sadni delež?

23. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
15 Kus kus instant, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
49 Pšenične testenine, metuljčki, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
35 Zvezdice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
48 Pšenične testenine školjkice, pakiranje do 2 kg - ali lahko ponudimo peresnike namesto školjk?

24. sklop: BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
17 Bio pirine testenine, vseh oblik, pakiranje do 1 kg cene testenin različnih oblik se med seboj razlikujejo. Lahko vam ponudimo špagete ali peresnike?

28. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
22 Bazilika, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
23 Cimet mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
27 Drobnjak, pakiranje do 100 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
28 Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel obstaja le v vrečki. Ali lahko ponudimo artikel v vrečki?
29 Kumina mleta, pakiranje do 500 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
33 Muškatni orešček mleti, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
35 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
37 Šetraj, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 290g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
38 Timijan, pakiranje do 250 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
41 Peteršilj list, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 220g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
46 Jušna zelenjava, do 300g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
59 Bela čokolada, do 500g ali želite belo čokolado za obliv tort ali peciva ali navadno belo čokolado kot Milka? Hvala za odgovor.
62 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
78 Kokosova moka, pakiranje do 250 g ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
112 Smetanovi žepki z marmelado, do 1000g artikla ne najdemo. Prosimo za dodatno obrazložitev kaj želite. Smo ponudniki trajnega blaga in svežih peciv oz. zamrznjenih izdelkov ne držimo. Lahko vam ponudimo kekse polnjene z marmelado (marelične blazinice). V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
123 Žitna kašica z vitamini in lešniki, pakiranje do 1kg ali lahko ponudimo 1,8kg pakiranje?

29. sklop: OSTALA BIO ŽIVILA
1 Bio šipkov čaj, gastro pakiranje do 1,5 kg ali lahko ponudimo otroški bio čaj?

30. sklop: DIETNA ŽIVILA
7 Napitek iz pšenice horosan, pakiranje do 1 L artikel je bil s strani dobavitelja ukinjen. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
22 Rižev sladoled brez glutena (okus vanilija, brez dodanega okusa sadja in čokolade), pakiranje do 0,5 kg artikel je bil ukinjen s strani dobavitelja. Lahko vam ponudimo rižev sladoled kakav ali malina v 750ml pakiranju? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
35 Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L ali lahko ponudimo 700ml pakiranje?
36 Moka brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - kot Schar mix C mešanica Schar mix C je za peko peciva, mešanica mix B pa za peko kruha. Ali potrebujete mešanico za peko peciva ali kruha? Hvala za obrazložitev.
37 Moka brez glutena za pecivo (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - kot Schar mix B - mešanica Schar mix C je za peko peciva, mešanica mix B pa za peko kruha. Ali potrebujete mešanico za peko peciva ali kruha? Hvala za obrazložitev.
51 Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali enakovredno), do 300g - artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
63 Namazi različnih okusov (bučke, por, bazilika) brez mleka, jajc, soje in glutena, do 100g ali lahko ponudimo 170g pakiranje?
65 Zeliščni tofu do 250 g ali lahko ponudimo navaden tofu?
74 Keksi brez glutena, mleka, jajc in soje z marmelado, do 300g artikel kot Schar vsebuje jajca in sojo. Ali lahko ponudimo kekse brez glutena, mleka, jajc in soje z gozdnimi sadeži ali biskvit z mareličnim polnilom?ODGOVOR


Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

19. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE
3 Kapre v slanici, do 200g ali lahko ponudimo 650g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Kapre v slanici, do 200g.

9 Olive kalamata, neto količina 200 do 500 g - ali lahko ponudimo 1200g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Olive kalamata, neto količina 200 do 500 g.

26 Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g - ali lahko ponudimo artikel, ki ima 55% sadnega deleža, vendar pa vsebuje 58g sladkorja / 100g izdelka?
Odg.: Ne. Ponudite: Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g.


22. sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
1 Jabolčni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Jabolčni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L.

2 Pomarančni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Pomarančni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L.

9 Sadni sok iz rdečega sadja, sadni delež 100 %, pakirano po 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju - ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
Odg.: Ne. Ponudite: Sadni sok iz rdečega sadja, sadni delež 100 %, pakirano po 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju.

10 Nektar marelica, min.43% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža, ki omogoča ponovno zapiranje, 1L ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar marelica lahko vsebuje 40% sadni delež?
Odg.: Ne. Ponudite: Nektar marelica, min.43% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža, ki omogoča ponovno zapiranje, 1L.

17 Nektar jagoda, min.45% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža omogoča ponovno zapiranje, 1L - ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar jagoda lahko vsebuje 40% sadni delež?
Odg.: Ne. Ponudite: Nektar jagoda, min.45% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža omogoča ponovno zapiranje, 1L.


23. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
15 Kus kus instant, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odg.: Da. Kus kus instant, pakiranje do 5 kg.

49 Pšenične testenine, metuljčki, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odg.: Da. Pšenične testenine, metuljčki, pakiranje do 5 kg.

35 Zvezdice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odg.: Na enak odgovor je sicer pooblaščenec naročnika že odgovoril. Da, Zvezdice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 5 kg.

48 Pšenične testenine školjkice, pakiranje do 2 kg - ali lahko ponudimo peresnike namesto školjk?
Odg.: Ne. Ponudite: Pšenične testenine školjkice, pakiranje do 2 kg.


24. sklop: BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
17 Bio pirine testenine, vseh oblik, pakiranje do 1 kg cene testenin različnih oblik se med seboj razlikujejo. Lahko vam ponudimo špagete ali peresnike?
Odg.: Prosim ponudite: »Bio pirine testenine, različnih oblik (vsaj dveh različnih), pakiranje do 1kg«, katerih cena bo enotna.

28. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
22 Bazilika, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite; Bazilika, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

23 Cimet mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite; Cimet mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

27 Drobnjak, pakiranje do 100 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Drobnjak, pakiranje do 100 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

28 Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel obstaja le v vrečki. Ali lahko ponudimo artikel v vrečki?
Odg.: Ne. Ponudite: Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

29 Kumina mleta, pakiranje do 500 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite; Kumina mleta, pakiranje do 500 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

33 Muškatni orešček mleti, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Muškatni orešček mleti, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

35 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje

37 Šetraj, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 290g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
Odg.: Ne. Ponudite: Šetraj, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

38 Timijan, pakiranje do 250 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Timijan, pakiranje do 250 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

41 Peteršilj list, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 220g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
Odg.: Ponudite: Peteršilj list, pakiranje do 200 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje

46 Jušna zelenjava, do 300g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Jušna zelenjava, do 300g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

59 Bela čokolada, do 500g ali želite belo čokolado za obliv tort ali peciva ali navadno belo čokolado kot Milka? Hvala za odgovor.
Odg.: Bela čokolada (za obliv tort), do 500g.

62 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite; Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g.

78 Kokosova moka, pakiranje do 250 g ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: Da. Kokosova moka, pakiranje do 500 g.

112 Smetanovi žepki z marmelado, do 1000g artikla ne najdemo. Prosimo za dodatno obrazložitev kaj želite. Smo ponudniki trajnega blaga in svežih peciv oz. zamrznjenih izdelkov ne držimo. Lahko vam ponudimo kekse polnjene z marmelado (marelične blazinice). V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: Prosim ponudite: Smetanovi žepki z marmelado (keksi iz krhkega testa na osnovi smetane oz. jogurta, polnjeni z marmelado), do 1000g (enakovredno kot Žito).

123 Žitna kašica z vitamini in lešniki, pakiranje do 1kg ali lahko ponudimo 1,8kg pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Žitna kašica z vitamini in lešniki, pakiranje do 1kg.


29. sklop: OSTALA BIO ŽIVILA
1 Bio šipkov čaj, gastro pakiranje do 1,5 kg ali lahko ponudimo otroški bio čaj?
Odg.: Ne. Ponudite: Bio šipkov čaj, gastro pakiranje do 1,5 kg.


30. sklop: DIETNA ŽIVILA
7 Napitek iz pšenice horosan, pakiranje do 1 L artikel je bil s strani dobavitelja ukinjen. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
Odg.: Naročnik umika artikel iz predračunskih obrazcev.

22 Rižev sladoled brez glutena (okus vanilija, brez dodanega okusa sadja in čokolade), pakiranje do 0,5 kg artikel je bil ukinjen s strani dobavitelja. Lahko vam ponudimo rižev sladoled kakav ali malina v 750ml pakiranju? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odg.: Rižev sladoled brez glutena (kakav ali malina), pakiranje do 0,750 ml.

35 Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L ali lahko ponudimo 700ml pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L.

36 Moka brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - kot Schar mix C mešanica Schar mix C je za peko peciva, mešanica mix B pa za peko kruha. Ali potrebujete mešanico za peko peciva ali kruha? Hvala za obrazložitev.
Odg.: »Moka brez glutena za pecivo (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - kot Schar mix C«; naročnik želi mešanico za peko peciva.

37 Moka brez glutena za pecivo (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - kot Schar mix B - mešanica Schar mix C je za peko peciva, mešanica mix B pa za peko kruha. Ali potrebujete mešanico za peko peciva ali kruha? Hvala za obrazložitev.
Odg.: »Moka brez glutena za kruh (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - kot Schar mix B«, naročnik želi mešanico za peko kruha.

51 Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali enakovredno), do 300g - artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: Da. Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (lahko vsebuje riževo moko in koruzni škrob) (Schar ali enakovredno), do 300g.

63 Namazi različnih okusov (bučke, por, bazilika) brez mleka, jajc, soje in glutena, do 100g ali lahko ponudimo 170g pakiranje?
Odg.: Ne. Ponudite: Namazi različnih okusov (bučke, por, bazilika) brez mleka, jajc, soje in glutena, do 100g.

65 Zeliščni tofu do 250 g ali lahko ponudimo navaden tofu?
Odg.: Ne. Ponudite: Zeliščni tofu do 250 g.

74 Keksi brez glutena, mleka, jajc in soje z marmelado, do 300g artikel kot Schar vsebuje jajca in sojo. Ali lahko ponudimo kekse brez glutena, mleka, jajc in soje z gozdnimi sadeži ali biskvit z mareličnim polnilom?
Odg.: Da. Keksi brez glutena, mleka, jajc in soje z marmelado ali gozdnimi sadeži, do 300g.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.


Datum objave: 14.08.2018   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

27. sklop: SLAŠČIČARSKI IZDELKI, ROGLJIČKI, PECIVA

6 Indijanček, do 60 g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 95g?
9 Čokoladna torta z višnjami, do 2,5 g
Ali je prišlo do napake v gramaturi 2,5g? Vam lahko ponudimo torta višnja 150g kos?
12 Rolada vanilijeva, do 50g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 60g ?
19 Sirov zavitek, do 100g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 130g?
20 Jabolčni zavitek, do 100g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 130g?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

27. sklop: SLAŠČIČARSKI IZDELKI, ROGLJIČKI, PECIVA

6 Indijanček, do 60 g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 95g?
Odg.: Da. Indijanček, do 95 g.

9 Čokoladna torta z višnjami, do 2,5 g
Ali je prišlo do napake v gramaturi 2,5g? Vam lahko ponudimo torta višnja 150g kos?
Odg.: Da, prišlo je do napake v željeni teži. Čokoladna torta z višnjami, do 2,5 kg.

12 Rolada vanilijeva, do 50g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 60g ?
Odg.: Da. Rolada vanilijeva, do 60g.

19 Sirov zavitek, do 100g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 130g?
Odg.: Ne. Sirov zavitek, do 100g.

20 Jabolčni zavitek, do 100g
Ali vam lahko ponudimo gramaturo 130g?
Odg.: Ne. Jabolčni zavitek, do 100g.

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeniDatum objave: 14.08.2018   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja,

23. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
30 Pirina kaša, pakiranje do 1 kg- ali lahko ponudimo pakiranje do 2 kg ZP?
32 Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg- Ali lahko ponudimo pakiranje do 4 kg ZP?
34 Rižek - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje do 5kg ZP?
35 Zvezdice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg-Ali vam lahko ponudimo pakiranje do 5kg ZP?
44 Polnozrnate testenine polžki, pakiranje 1 do 5 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje 500g ZP?
55 Mlinci, pakiranje 2 do 5 kg- ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg do 5kg GRAJSKE PEKARNE?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja,

23. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
30 Pirina kaša, pakiranje do 1 kg- ali lahko ponudimo pakiranje do 2 kg ZP?
Odg.: Ne. Pirina kaša, pakiranje do 1 kg.

32 Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg- Ali lahko ponudimo pakiranje do 4 kg ZP?
Odg.: Da. Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 4 kg.

34 Rižek - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje do 5kg ZP?
Odg.: Da. Rižek - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 5 kg.

35 Zvezdice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg-Ali vam lahko ponudimo pakiranje do 5kg ZP?
Odg.: Da. Zvezdice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 5 kg.

44 Polnozrnate testenine polžki, pakiranje 1 do 5 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje 500g ZP?
Odg.: Ne. Polnozrnate testenine polžki, pakiranje 1 do 5 kg.

55 Mlinci, pakiranje 2 do 5 kg- ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg do 5kg GRAJSKE PEKARNE?
Odg.: Da. Mlinci, pakiranje 1 do 5 kg.

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljenDatum objave: 21.08.2018   08:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za odgovore na spodnja vprašanja.

28. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
28 Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje že v prejšnjem vprašanju smo vam napisali, da artikel obstaja le v vrečki, ki pa ne omogoča neprodušno zapiranje. Artikel v kozarčku do 40g ne obstaja. Obstaja pa artikel v dozi v 159g pakiranju. Povejte kaj ponudimo, artikel v vrečki do 40g ali pa artikel v dozi do 159g. Hvala.

30. sklop: DIETNA ŽIVILA
63 Namazi različnih okusov (bučke, por, bazilika) brez mleka, jajc, soje in glutena, do 100g namaz z okusom bučke-por kot Granovita obstaja le v 170g pakiranju. V pakiranju do 100g vam lahko ponudimo sledeče namaze: otroški, paradižnik-rukola, paprika, bazilika, drobnjak, paradižnik-čemaž ter rukola. Ali lahko ponudimo te okuse?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
Prosim za odgovore na spodnja vprašanja.

28. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
28 Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje že v prejšnjem vprašanju smo vam napisali, da artikel obstaja le v vrečki, ki pa ne omogoča neprodušno zapiranje. Artikel v kozarčku do 40g ne obstaja. Obstaja pa artikel v dozi v 159g pakiranju. Povejte kaj ponudimo, artikel v vrečki do 40g ali pa artikel v dozi do 159g. Hvala.
Odg.: Prosim ponudite; Kardamom, pakiranje do 40 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje (lahko v vrečki).

30. sklop: DIETNA ŽIVILA
63 Namazi različnih okusov (bučke, por, bazilika) brez mleka, jajc, soje in glutena, do 100g namaz z okusom bučke-por kot Granovita obstaja le v 170g pakiranju. V pakiranju do 100g vam lahko ponudimo sledeče namaze: otroški, paradižnik-rukola, paprika, bazilika, drobnjak, paradižnik-čemaž ter rukola. Ali lahko ponudimo te okuse?
Odg.: Prosim ponudita; Namazi različnih okusov (otroški, paradižnik-rukola, paprika, bazilika, drobnjak...) brez mleka, jajc, soje in glutena, do 100g.

Hvala za odgovore in lep pozdrav


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 21.08.2018   08:11
VPRAŠANJE
Citiramo vaš odgovor glede artikla št.1 v sklopu 3. pasterizirano mleko 3,2% do 3,% 5 do 10l vedro/ročka : Naročnik zahteva tovrstno pakiranje zaradi objektivno opravičljivih potreb naročnika, ki se kažejo v večjem in pogosto spremenljivem številu otrok oziroma pripravljenih obrokih zanje. Zahtevan način pakiranja izhaja iz potrebe naročnika po lažji manipulaciji z mlekom v kuhinji; prenašanju oz. rokovanju, ponovnem zapiranju, če se ne porabi celotna količina naenkrat.

Namreč z odgovorom se ne strinjamo, navedli ste različne potrebe naročnika, ki naj bi bile objektivne. Tisti, ki pa poznamo situacijo in potek dela v velikih kuhinjah, vemo, da so potrebe oz. razlogi, ki jih navajate zelo subjektivni.
Razlogi:
1. lažja manipulacija in prenašanje: teža vreče je enaka teži vedra ( oboje 10l), imamo odjemalce, ki pravijo drugače in so z vrečo oz. boxi bolj zadovoljni glede manipulacije, tako da bi rekli, da je to zelo subjektivno mnenje.
2. ponovno zapiranje: tudi vreča ima pokrovček in se lahko zapre, če se ne porabi vsa vsebina. Pri zapiranju s pokrovčkom je tudi manjše tveganje za kontaminacijo z mikroorganizmi.
3. načelo gospodarnosti ste zaobšli z zahtevo VEDRA/ROČKA, saj kot vemo ima vedra samo ena mlekarna, druga (konkurenčna mlekarna) pa uporablja bidone z ročko seveda, ki pa za skladiščenje, nalaganje niso primerni.
Smo tudi mnenja, da bi moral biti naročnik bolj ekološko ozaveščen (količina plastične embalaže), glede na to, da je objavil javno naročilo po novi Uredbi o zelenem javnem naročanju.
Še enkrat vas opozarjamo, da se pri artiklu številka 1, 3 sklop živil mleko in mlečni izdelki; živila iz sheme kakovosti, spremeni besedilo in doda enakovredno.


ODGOVOR
Navedeni razlogi so povsem objektivne narave in kot taki tudi preverljivi. V domeni naročnika je seveda presoja oz. postavitev pogojev oz. opis izdelka, ki ga potrebuje za uspešno izvedbo zakonsko naloženih nalog.
Vaše mnenje o ekološki ozaveščenosti naročnika pa ni utemeljeno, saj le-ta spoštuje vse vidike Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri embalaža ni več eno izmed obveznih meril. Ponudniki bi morali biti dovolj ozaveščeni oz. spoštovati zakonodajo in dostavljati živila v embalaži, ki se kasneje lahko reciklira.
Ponovno smo razmislili o vaših navedbah in kljub temu, da beseda »enakovredno« opisuje oz. določa same karakteristike živila in ne same embalaže ter v tem naročnik ne vidi potrebe, saj je artikel dovolj dobro opredeljen, bomo le-to dodali k opisu artikla (Pasterizirano mleko, 3,2 do 3,5 % m.m., pakiranje 5 do 10 L vedro / ročka (ali enakovredno)).

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 21.08.2018   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu MLEKO IN MLEČNI IZDELKI imate tudi sladoled pod zaporedno št. 25,26,27,28 in 40 .
Sladoled je zamrznjen izdelek. Ker se po načinu izdelave, skladiščenju in načinu transporta razlikuje od mleka in
mlečni izdelkov . Ta artikel ima samo ena mlekarna - hkrati pa so pri teh izdelkih količine zelo visoke.
Art št. 25 količina na predračunu 1.200 lit . Zato bi lahko padel sum , da so ponudbe pripravljene za
določenega ponudnika, ker ostali sploh nimamo teh artiklov in cenovno nismo konkurenčni. Zato vas pozivamo, da te izdelke
uvrstite v poseben sklop SLADOLED in ga izločite iz sklopa mleko in mlečni izdelki .ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal popisov in oblikoval novih sklopov z izločitvijo posameznih izdelkov v nov sklop. Po vsebini artiklov gre za mlečne proizvode ter so smiselno vključeni v sklop kot celota. Oblikovanje sklopov je v domeni naročnika in je med drugim tudi posledica dosedanjih izkušenj, saj je imel naročnik že večkrat tako oblikovan sklop in je dobil več različnih dobaviteljev celotnega sklopa.Datum objave: 21.08.2018   08:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

23. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
32 Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 5kg?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Da. Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje do 5 kg.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.