Dosje javnega naročila 009841/2017
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 27.667.173,91 EUR

JN009841/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.11.2017
JN009841/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.12.2017
JN009841/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2018
JN009841/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2018
JN009841/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN009841/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN009841/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN009841/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN009841/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN009841/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 157-388387

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
Referenčna številka dokumenta: 000183/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 22.678.011,40 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za:Sklop 1: izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priključkom Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj Koper do priključka Velenje jug
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za:Sklop 1: izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priključkom Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj Koper do priključka Velenje jug
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatno vrednotenje referenc posameznih ključnih kadrov, ki izpolnjujejo dodatne zahteve14
Števila partnerjev v skupni ponudbi3
Zaposlitve strokovnega kadra pri ponudniku3

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za:Sklop 2: izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI033 - Koroška, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za:Sklop 2: izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatno vrednotenje referenc posameznih ključnih kadrov, ki izpolnjujejo dodatne zahteve14
Števila partnerjev v skupni ponudbi3
Zaposlitve strokovnega kadra pri ponudniku3

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN009841/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 228-475340
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.11.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000183/2017
Številka sklopa: 1
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za:Sklop 1: izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priključkom Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj Koper do priključka Velenje jug

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.246.986,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.247.535,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 2.996.318,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
- sodelovanje pri izdelavi PGD in PZI dokumentacije (komunalni vodi-delno), (elaborati in drugi načrti-delno); - sodelovanje pri geološko, geotehničnih in hidrogeoloških raziskavah (terensko delo - delno, laboratorijske preiskave - delno, kabinetno delo - delno); ...

Sklop 2

Številka naročila: 000183/2017
Številka sklopa: 2
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za:Sklop 2: izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
IRGO CONSULTING d.o.o.
Slovenčeva ulica 93
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 13.431.573,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 13.430.476,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 6.279.549,33 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
IDP Viadukt 6-05 Velunja 1, PGD Viadukt 6-05 Velunja 1, IDP Viadukt 6-06 Velunja 2, PGD Viadukt 6-06 Velunja 2, IDP Viadukt 6-09 Ravne 2, PGD Viadukt 6-09 Ravne 2, IDP Viadukt 6-10 Ravne 3
PGD Viadukt 6-10 Ravne 3, IDP Nadvoz 4-03 priključek Gaberke na dev. 1-16, PGD Nadvoz 4-03 priključek Gaberke na dev. 1-16, Geodetski načrt, Snemanje prečnih profilov, Varnostni načrt za vse faze gradnje,...


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019