Dosje javnega naročila 005277/2018
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.924.212,67 EUR

JN005277/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2018
JN005277/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2018
JN005277/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2018
JN005277/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2018
JN005277/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.08.2018
JN005277/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2018
JN005277/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN005277/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2019

    JN005277/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/269166/Dokumentacija-portal-95-18.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2938
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
Referenčna številka dokumenta: 000095/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233121
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233121
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2018   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2018   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000095/2018. Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna M06Z001) lahko ponudniki pridobijo na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2018   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Kako lahko pridemo do Poglavja 9 (Načrt - Izvleček iz PZI) oz. kdaj in kje je možen vpogled v projektno dokumentacijo PZI?

ODGOVOR
Kot je razvidno iz objave predmetnega javnega naročila in podčlena 8.2 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, je Poglavja 9 (Načrt - Izvleček iz PZI) dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000095/2018.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali mora izgradnja ali obnova avtoceste/hitre ceste/glavne ceste biti v vrednosti 3.000.000,00 EUR brez DDV (pri enem javnem naročilu) oz. 1.500.000,00 EUR brez DDV (pri vsaj dveh javnih naročilih) ali gre za vrednost celotnih del referenčnega dela, kjer so bila izvedena tudi ostala dela?

ODGOVOR
Vrednost referenčnih del se nanaša na izvedbo gradnje ali obnove (vključno s spodnjim ustrojem) avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod poglavjem Pogoji sodelovanja naročnika prosimo za razlago, kaj oz. katere so glavne ceste in če bo kot referenčno delo priznal tudi izgradnjo/obnovo regionalnih cest?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Katere so glavne ceste je določeno z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17). Kot je razvidno iz podčlena 4.2. (d) Navodil ponudniku, bo naročnik kot ustrezno referenčno delo priznal gradnjo ali obnovo (vključno s spodnjim ustrojem) avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste.

VPRAŠANJE
Spoštovani, pri pokrovih in rešetkah na voziščnemu delu nimate nikakršnih posebnih zahtev, da bi bili konstrukcijsko ustrezni in ne bi začeli ropotati že po nekaj mesecih, kot je primer v Vodicah na Kamniški cesti, kjer se je lani prenavljala cesta, sedaj pa zaradi slabih nekakovostnih pokrovov že vse ropota in bo potrebna sanacija, verjetno menjava vseh vgrajenih pokrovov. Ali tukaj dopuščate ponovno najnižjo ceno, da lahko dobavljamo pokrove najnižje kakovosti ali boste podali ustrezne tehnične karakteristike oziroma garancijo?

ODGOVOR
V predmetnem javnem naročilu so podane tako ustrezne tehnične zahteve kot tudi zahteve po garanciji.
Zahteve glede kvalitete pokrovov ter rešetk na jaških vseh komunalnih vodov, ki jih bo vgrajeval izvajalec, so podane v razpisni dokumentaciji: P6 - popis del ter v P4 - Tehnični pogoji za izvedbo del. V sklopu P4 je podan pregled veljavnosti splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale tehnične regulative za gradnjo cest, tehnične specifikacije za ceste ter posebne zahteve za izvedbo del, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati pri izvedbi vseh del, tako tudi za dobavo in vgradnjo pokrovov, rešetk. Skladno z določili razpisne dokumentacije mora izvajalec pred dobavo predložiti tudi dokazila o lastnostih in kvaliteti proizvoda, ki ga namerava vgraditi, iz katerih mora biti razvidno, da proizvod ustreza zgoraj navedeni regulativi.
Ne glede na navedeno, je potrebno poudariti, da so v projektni dokumentaciji predvidene take rešitve, da se jaški vseh komunalnih vodov povsod nahajajo izven območja vozišča (v zelenicah, bermah, bankinah, ločilnih otokih - pokrovi, oz. v koritnicah - rešetke. Le ena rešetka se bo nahajala na površini vozišča avtobusnega postajališča, kar pomeni izven voznega pasu glavne ceste.
Datum objave: 22.08.2018   11:27
POJASNILO ŠT. 2

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za pojasnilo, kje lahko dobimo poglavje 6 (Ponudbeni predračun)? Hvala.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je ponudnikom dostopna na mestih, kot so navedena v podčlenu 8.2. Navodil ponudniku: Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000095/2018. Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna M06Z001) lahko ponudniki pridobijo na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike..