Dosje javnega naročila 005325/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Sanacija gozdne ceste "Železnica"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005325/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2018
JN005325/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2018

    JN005325/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2973
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija gozdne ceste "Železnica"
Referenčna številka dokumenta: 430-25/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odprava škode na gozdni cesti G2 020680 »Železnica«, ki so jo povzročila neurja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je odprava škode na gozdni cesti G2 020680 »Železnica«, ki so jo povzročila neurja. Cesta poteka od Korenskega sedla po celotnem prisojnem pobočju Karavank v dolžini 12 km.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2018   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani ,

V vezi objavljenega razpisa imamo nekaj vprašanj :
1. Ali je predviden kakšen skupni ogled trase , kjer se izvajajo dela?
2. Prosimo, če se posreduje tehnično poročilo, ki je verjetno sestavni del PZI dokumentacije?
2. V popisu del je v sklopu ZAKLJUČNA DELA postavka gramoziranje ceste s tamponskim drobljencem , nakladanje v lokalnem kamnolomu, dovoz , razgrinjanje, utrjevanje - Kje se nahaja lokalni kamnolom? Kolikšna je razdalja tega kamnoloma od trase ceste? Ali ima naročnik pravico odvzema materiala iz tega kamnoloma in ali se bo v fazi del predložilo to dokazilo o pravici odvzema? Ali je v tem kamnolomu zagotovljeno dovolj materiala za izvedbo razpisanih del?
3. v splošnem delu - viri financiranja , navajate da del stroškov bo krilo Ministrstvo za okolje in prostor ( neto znesek) , del bo zagotovljen v proračunu občine.- kaj pomeni, da del in sicer navajate neto znesek krije Ministrstvo, ali del DDV-ja samo krije občina.Koliko je ocenjena vrednost razpisanih del ?
4. Kdaj bo dejansko znano, ali projekt gre v izvedbo ali ne, glede na določilo v razpisu, da bo naročnik podpisal pogodbo za izvedbo, le v priemru, da bo prejel sredstva s strani Ministrstva?
4. V razpisni dokumentaciji točka 3.5. navajate, da se ponudba oddaja v inf.sistem e-JN. V točki 4.2./preverjanje prejetih ponudb pa navajate, da v primeru razhajanja med ponudbo predloženo v tiskani in elektronski ( na CD ali USB ) obliki, upoštevate tiskano. Nikjer v razpisu nismo zasledili načina oddaje v tiskani obliki? Kako se ponudbo dejansko odda?
5. V vzorcu pogodbe 6.člen je opisano, kaj vse mora biti zajeto v ponudbeno ceno - mnenja smo, da so te zahteve prilagojene gradnji zahtevnih objektov visoke in nizke gradnje in vas naprošamo, da del teh zahtev izločite in jih prilagodite gradnji po predmetnem naročilu - npr.delna in popolna zapora ceste s prometno signalizacijo, zakoličbo vseh komunalnih vodov ( mnenja smo, da jih na tistem področju ni ) , stroški električne energije, vode, TK priključkov, geodetski načrt,...
6. Navajate, da bo potrebno predložiti tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje, geodetski načrt ? - Ali bo za predmetni objekt razpisan tehnični pregled?
7. Glede na nekatere nepojasnene okoliščine, ogled terena in dopusti Vas Naprošamo za podaljšanje roka oddaje za en teden - do 28.8..


ODGOVOR
1. Ogled ni predviden.
2. Tehnično poročilo bo objavljeno na spletni strani naročnika.
2. Vir materiala mora zagotoviti ponudnik, občina nima pravice odvzema materiala iz nobenega kamnoloma.
3. Ocenjena vrednost naročila znaša 116.000,00 .
4. Predvidoma septembra 2018.
4.Ponudba se oddaja v elektronski obliki.
5. Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe.
6. Predviden je interni tehnični pregled.
7. Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.