Dosje javnega naročila 005348/2018
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Blago: izdelava betonskih podstavkov (AB)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.037,12 EUR

JN005348/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2018
JN005348/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2018
JN005348/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2018
JN005348/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2018
JN005348/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2018

    JN005348/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Fabina
mateja.fabina@gov.si
+386 12008401

Internetni naslovi
http://www.uoim.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2987
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izdelava betonskih podstavkov (AB)
Referenčna številka dokumenta: 430-100/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava betonskih podsatvkov (AB)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelva betonskih podstavkov (AB)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2018   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2018   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede kalkulacije ponudbene cene nas zanima, kje je mesto (fco LJ?) primopredaje blaga? Da vemo usterzno formirati ceno in upoštevati prevozne stroške.

ODGOVOR

Mesto primopredaje betonskih podstavkov (AB) je v skladišču izvajalca.


Datum objave: 08.08.2018   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe zahtevano kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe.
Ali je dopustno zavarovanje z izstavitvijo bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za zavarovanje resnosti ponudbe?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Ne, skladno z razpisno dokumentacijo je kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe dopustno predložiti zgolj kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo in ne bianco menico z menično izjavo.


Datum objave: 08.08.2018   12:28
VPRAŠANJE
Je mogoče dobiti grafične podloge?ODGOVOR

Ne, grafičnih prilog ne moremo posredovati. Tehnične specifikacije betonskih elementov (AB) so razvidne v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 08.08.2018   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali so lahko betonski elementi krajši od 5 m (enaki dolžini predvidenih panelnih ograj)?

To omogoča lažjo manipulacijo (tako dobavitelju kot naročniku/uporabniku), poceni izdelavo in s tem poveča konkurenčnost ponudb, kar pa je eno temeljnih načel ZJN-3.
V kolikor se v tem trenutku še ne ve točna dolžina ograjnih panelov je lahko merilo za izbiro tudi cena na dolžinski meter elementa.

S spoštovanje!

ODGOVOR

Ne, tehnična specifikacija se ne spreminja.