Dosje javnega naročila 005359/2018
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Administrativna in organizacijska podpora pri izvedbi predizbornih postopkov Centra za kreativnost
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005359/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2018
JN005359/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005359/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+368 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/269696/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2998
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Administrativna in organizacijska podpora pri izvedbi predizbornih postopkov Centra za kreativnost
Referenčna številka dokumenta: JN 3/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Administrativna in organizacijska podpora pri izvedbi predizbornih postopkov Centra za kreativnost za faze A1, A2, A3 in drugih podpornih aktivnostih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Predizborni podporni program - semenska faza (A1) in zagonska faza (A2) projektov s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predizborni podporni program - semenska faza (A1) in zagonska faza (A2) projektov s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost strokovnega kadra ponudnika pri izvajanju primerljivih storitev50

Cena – Ponder:
50
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Podporni program za uspešne dobitnike subvencij A1 in A2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Podporni program za uspešne dobitnike subvencij A1 in A2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost strokovnega kadra ponudnika pri izvajanju primerljivih storitev50

Cena – Ponder:
50
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaključno-mreženjski dogodek A1 in A2
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Zaključno-mreženjski dogodek A1 in A2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost strokovnega kadra ponudnika pri izvajanju primerljivih storitev50

Cena – Ponder:
50
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Predizborni podporni program KKS (A3)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predizborni podporni program KKS (A3)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost strokovnega kadra ponudnika pri izvajanju primerljivih storitev50

Cena – Ponder:
50
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Podporni program za uspešne dobitnike A3 subvencij
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Podporni program za uspešne dobitnike A3 subvencij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost strokovnega kadra ponudnika pri izvajanju primerljivih storitev50

Cena – Ponder:
50
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2018   09:30
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2018   11:01
1. VPRAŠANJE
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji je na 8. strani navedeno: »Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.« Prav tako je navedena pogodbena kazen določena v tretjem odstavku 10. člena vzorca pogodbe. Na opisani način naročnik krši osnovna načela obligacijskega prava iz 7. člena (Prepoved zlorabe pravic) in 10. člena (Prepoved povzročanja škode) Obligacijskega zakonika. Naročnik popolnoma neupravičeno skuša prevzeti vlogo prekrškovnega oziroma kaznovalnega organa, saj je navedena kršitev že obravnavana v kazenskih določbah ZJN-3 (2. tč. prvega odstavka 112 člena). Pozivamo naročnika, da nezakonita določila odstrani iz razpisne dokumentacije.

1. ODGOVOR
Navedena določba v razpisni dokumentaciji ter v pogodbi je obligacijsko pravne narave in je povsem zakonita. Pogodbena kazen po OZ je namreč pogodbeni institut, ki nima kaznovalno pravne narave. Po OZ se namreč pogodbene stranke lahko dogovorijo za pogodbeno kazen zaradi zamude ali pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve. Pod slednjo skupino pogodbenih kazni sodi tudi opisana pogodbena kazen, ki ima naravo pogodbene kazni zaradi neizpolnitve pogodbenih določb, povezanih s podizvajalci. Morebitne prekrškovne/kazenske sankcije so od navedene določbe neodvisne, zanje bodo skrbeli pristojni organi, kar naročnik ni.
Določba je povsem zakonita in je naročnik ne bo umaknil.Datum objave: 06.08.2018   11:13
2.VPRAŠANJE
a. Ali moramo že ob prijavi podrobno opisati vse aktivnosti skladno s tehnično specifikacijo oz. ali priložimo samo dokumentacijo in dokazila, ki so navedena pod točko 14.1. JN?
b. Ali boste pri Merilu 2 za usposobljenost strokovnega kadra ponudnika upoštevali Pogodbo o sodelovanju na posameznem EU projektu in poročilo, saj ne bomo mogli pridobili Potrdilo o dobro opravljenem delu od EU.


2. ODGOVOR
a. Izvajalec mora priložiti samo izjave in dokazila, ki so navedeni v tč. 14.1 Razpisne dokumentacije (Sestavni del ponudbe), drugih dokumentov pa ponudnikom ni treba prilagati.
b. V okviru merila 2 naj ponudnik predloži referenčna potrdila svojih naročnikov, torej subjektov, ki so naročili storitev, ki jo je strokovni kader izvajal v okviru priglašenih projektov. Vsaj projekt mora namreč imeti nekega naročnika, ki lahko predloži tudi referenčno potrdilo.
Datum objave: 06.08.2018   11:15
3. VPRAŠANJE
Lepo prosimo, da nam priloge, ki so del dokumentacije, pošljete v Word obliki na naslov xxxx@xxx

3.ODGOVOR
Naročnik je vse priloge objavil v Word obliki na portalu javnih naročil in jih ne bo pošiljam na noben drug elektronski naslov, saj mora naročnik zagotoviti enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, kar pa je mogoče zgolj tako, da se vso dokumentacijo objavlja na portalu javnih naročil.Datum objave: 06.08.2018   11:15
4. VPRAŠANJE
Ali je pri merilu št. 2, točka 1 - Izkušnje strokovnega kadra pri vodenju EU in drugih večjih projektov mišljena skupna vrednost vseh projektov ali vrednost posameznega projekta?

4. ODGOVOR
Vrednost se nanaša na posamezni projekt in ne na skupno vrednost vseh projektov.Datum objave: 06.08.2018   11:17
5. VPRAŠANJE
Ali pri Merilu 2, št. 1 - vodenje EU in drugih večjih projektov - veljajo tudi projekti, ki so še v teku in niso zaključeni?

5. ODGOVOR
Naročnik bo v okviru merila št. 2 priznal tudi projekte, ki so še v teku in še niso zaključeni, v kolikor strokovni kader pri posameznem projektu sodeluje več kakor 1 leto nepretrgoma pri isti funkciji oziroma v okviru iste storitve. Če pa sodelovanje strokovnega kadra traja manj kakor 1 leto in projekt še ni zaključen, pa naročnik takšne reference v okviru merila ne bo priznal.
Datum objave: 07.08.2018   10:54
6. VPRAŠANJE
Kako naj ravnamo, če nimamo referenčnega naročnika oziroma je naročnik Evropska komisija, ki je sklenila pogodbo direktno z nami, saj smo bili eden od partnerjev? Od Evropske komisije ne moremo dobiti referenčnega potrdila. Hvala za razumevanje.

6. ODGOVOR
Naročnik bo v primerih, kadar je naročnik organ EU, dovolil, da ponudnik predloži naslednjo dokumentacijo, kot ekvivalent referenčnemu potrdilu:
- Pogodbo o sodelovanju na posameznem EU projektu in
- poročilo o sodelovanju na posameznem EU projektu (oziroma poročilo o napredku) ter
- izpis ali drugo potrdilo odobrenih projektov EU, iz katerega je razvidno, da je referenčni projekt na tem seznamu.
Ponudnik mora za vsak referenčni projekt predložiti VSE tri dokumente, ki nadomeščajo referenčno potrdilo, ki ga ponudniki ne rabijo predložiti.

Ta odgovor velja za vse reference, v okviru meril ter v okviru pogojev.

Datum objave: 07.08.2018   11:30
7. VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/269696/Za_objavo.zip

Na zgornji povezavi je na voljo pdf datoteka, kjer so združeni razpisni pogoji in vsi obrazci. Obrazcev, ki so obvezna priloga ponudbe, ni nikjer v word obliki. Ali lahhko prosim objavite na isti povezavi, še obrazce v word datoteki?

7. ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil pravkar obrazce v Word obliki.Datum objave: 08.08.2018   09:38
8. VPRAŠANJE
"Ponudnik mora predložiti v celoti izpolnjen ponudbeni predračun v excel dokumentu. Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen na vseh praznih in za izpolnitev predvidenih mestih, razen tam, kjer v skladu z navodili v ponudbenem predračunu to ni nujno potrebno.
Ponudnik mora ponudbeni predračun oddati v elektronski obliki."

Vprašanje: Med prilogami, ki so bile objavljene na zgornji povezavi, ni excel predloge, katero bi lahko izpolnili. Ali ustvarimo svoj excel, ali boste objavili excel predlogo, ki jo bomo lahko uporabili v ta namen?8. ODGOVOR
Navedba o ponudbenem predračunu je splošna (zaradi novih pravil v zvezi z elektronsko oddajo ponudb). V konkretnem primeru naj ponudniki izpolnijo zgolj obrazec ponudbe, priložiti ne rabijo nobenega posebnega predračuna in ga tudi ne rabijo sami oblikovati. Ponudniki naj priložijo zgolj priloge in obrazce, ki so navedeni v tabeli v razpisni dokumentaciji.
Naročnik se ponudnikom zahvaljuje za razumevanje.