Dosje javnega naročila 005442/2018
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Storitve: varovanje objektov, ljudi in premoženja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.349.895,68 EUR

JN005442/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2018
JN005442/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2018
JN005442/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN005442/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2018

    JN005442/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 150-344671
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Fabina
mateja.fabina@gov.si
+386 12008401

Internetni naslovi
http://www.uoim.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3043
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: varovanje objektov, ljudi in premoženja
Referenčna številka dokumenta: 430-85/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje objektov, ljudi in premoženja
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.803.200,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: varovanje v Azilnem domu Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
varovanje objektov, ljudi in premoženja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.121.280,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: varovanje Izpostave azilnega doma Logatec
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
varovanje objektov, ljudi in premoženja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: varovanje Izpostave azilnega doma Debeli Rtič
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Debeli Rtič
II.2.4 Opis javnega naročila
varovanje objektov, ljudi in premoženja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2018   22:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2018   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikjer v razpisu nismo zasledili datuma začetka del.

Prosimo, da navedete predviden datum pričetka del za posamezen sklop.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Za sklop 1 in sklop 2 je pričetek del (varovanje) nemudoma oz. najkasneje 7 dni po veljavnosti pogodbe, to je po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za sklop 3 pa pričetek varovanja še ni znan in je odvisen od potreb naročnika. Pričetek izvajanja varovanja je najkasneje 7 dni po veljavnosti pogodbe.Datum objave: 30.08.2018   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva samo v 1. sklopu cca 20 varnostnikov v pripravljenosti na izvedbo storitve, je takšna zahteva bizarna. Namreč družbe zasebnega varovanja, glede na kadrovski deficit, takšnega načina izvedbe javnega naročila ne morejo resno izvajat, skladno s pogoji, ki jih zahteva naročnik. Pri tem je resno pod vprašajem izvedba pogodbenih obveznosti družbe zasebnega varovanja, skladno z zahtevami in obveznostmi, ki jih nalaga naročnik v pogodbi, prav tako lahko resno pride do nastanka škode na strani izvajalca, saj naročnik od njega zahteva določeno pripravljenost, ki terja določene stroške (stroški priprave, izgubljen dobiček na področju komercialnih pogodb,...) in je obsežna. Za resno izvedbo oz. realno izvedbo takšne storitve, bi moral naročnik ali izvedbo bolj konkretizirat in zagotovit vsaj pokritje minimalnih stroškov izvajalcu v primeru odpovedi varovanja v zadnjem trenutku ali pa podaljšati roke izvedbe varovanja, v kolikor ni vnaprej znan čas, trajanje in obseg varovanja.

Kot že navedeno, izvedba takšnega naročila glede na kadrovsko situacijo vseh družb zasebnega varovanja ni realna in resno ogroža finančni položaj družb zasebnega varovanja.

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.