Dosje javnega naročila 005449/2018
Naročnik: OBČINA TURNIŠČE, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
Gradnje: Sanacija in obnova gospodarskega objekta Podeželsko stičišče Polanščekova domačija v Turnišču - 2. FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.958,61 EUR

JN005449/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2018
JN005449/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2018
JN005449/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.08.2018
JN005449/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018

    JN005449/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73
9224
SI031
Turnišče
Slovenija
občina Turnišče
obcina@turnisce.si
+386 25721323

Internetni naslovi
http://obcinaturnisce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270194/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3089
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija in obnova gospodarskega objekta Podeželsko stičišče Polanščekova domačija v Turnišču - 2. FAZA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija in obnova domačije Polanšček, na naslovu Turnišče, Ulica Štefana kovača 83, parcelna št. 1920 k.o. Turnišče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova gümle gospodarskega dela poslopja Polanščekove domačije, kjer bo nastal multinamenski prostor in ureditev dvorišča, kjer bo postavljen vrt in zeliščna spirala po načelih permakulture. Poseg se izvede v obsegu in način skladno s projektno dokumentacijo in s kulturnovarstvenim soglasjem ZVKDS št. ML-35107-0700/2016/6, z dne 3.1.2017, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.08.2018
Konec: 25.09.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, naziv operacije »Podeželsko stičišče Polanščekova domačija«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2018   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.