Dosje javnega naročila 005588/2018
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Gradnje: Izgradnja dvigala za Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - Enota Podčetrtek
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005588/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2018
JN005588/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2018
JN005588/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005588/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Rakeževa ulica 8
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Tajništvo, Šramel Bernarda
kadrovska@dusmarje.si
+386 38171413

Internetni naslovi
http://dusmarje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270237/DU_ŠMARJE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3187
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja dvigala za Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - Enota Podčetrtek
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja dvigala za naročnika Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah enota Podčetrtek, Trška cesta 67, 3254 Podčetrtek.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah enota Podčetrtek, Trška cesta 67, 3254 Podčetrtek.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja dvigala za naročnika Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah enota Podčetrtek, Trška cesta 67, 3254 Podčetrtek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, št. 18/1977). V primerih, navedenih v četrti (4), peti (5), šesti (6), sedmi (7) in osmi (8) točki predmetnega člena, se rok podaljša na podlagi dogovora pogodbenih strank.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2018   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v RD zahtevate reference za 50,000,00 eur za dvigalo. Ali je s tem mišljena vrednost naprave (dvigala) ali spadajo zraven spremljajoča gradbeno obrtniška in instalacijska dela?
Hvala za hiter odgovor!

ODGOVOR

Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel zahtevo po referenci:

-Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj tri (3) izgradnje dvigala v posamični vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.

Iz navedenega torej izhaja, da gre za zahtevo po posamezni referenci za izgradnjo ( oz skupno vrednost spremljajočih del vključno z dvigalom).

Lep pozdrav.