Dosje javnega naročila 007560/2018
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Gradnje: IZGRADNJA SERVISNIH PROSTOROV V DE KOPER-PRVA FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 362.422,69 EUR

JN007560/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007560/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2018
JN007560/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.01.2019
JN007560/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007560/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5054
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA SERVISNIH PROSTOROV V DE KOPER-PRVA FAZA
Referenčna številka dokumenta: 10-G/NMV/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja servisnih prostorov v DE Koper. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Elektro Primorska d.d., Ulica 15. maja 15, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja servisnih prostorov v DE Koper. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   13:00
Kraj: Portal za elektronsko oddajo ponudb e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2018   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani

Iz RD izhaja , da boste kot ustrezne reference zahtevali izvedbo del v skupnem obsegu in opisu na objektih , ki spadajo po standardni klasifikaciji v razrede 122 in 123, kar je glede na vrsto del in objekt , ki se ga rekonstruira nenavadno . Iz tehničnega poročila , ki je priložen namreč izhaja , da spada objekt , ki se bo gradil oz. rekonstruiral po standardni klasifikaciji v razred 125. V sled tega pozivamo naročnika , da zahtevan pogoj spremeni in dopusti v smislu dokazovanja referenc kot ustrezen reference objekte pod klasifikacije od 122 do 126 , kar je tehnično in izvedbeno primerljivo z deli , ki so predmet ponudbe.

Lep pozdrav


ODGOVOR št.1
Ponudnik lahko predloži reference v skupnem obsegu in opisu na objektih, ki spadajo po standardni klasifikaciji CC-SI, v razrede 122 do 126.Datum objave: 16.11.2018   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na pogoj in sicer " ponudniku se prizna sposobnost , v kolikor je v obdobju od1.1.2013 do dneva oddaje ponudb uspešno zaključil z gradbenimi deli na vsaj treh objektih po CC-SI klasifikaciji z oznako 122 poslovne in obratne stavbe ali 123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti v vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV"

Ali prav razumemo , da izpolnjujemo pogoj iz te točke če imamo tri reference za dala po zahtevanih klasifikacijah v skupni višini 800.000,00 EUR brez DDV?

ODGOVOR št.2
Da. Ponudnik izpolnjuje pogoj, če predloži tri reference za dela po CC-SI klasifikaciji od 122 do 126, v skupni vrednost najmanj 800.000,00 EUR brez DDV.