Dosje javnega naročila 005760/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005760/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2018
JN005760/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2018
JN005760/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005760/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3220
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
Referenčna številka dokumenta: NMVREVIS-31/2018; 4300-93/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72223000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
72223000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2018   12:00
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o
odpiranju ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2018   12:00

Dodatne informacije:
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020,
prednostne osi 2 »Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti«, prednostne naložbe »Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, evključenost,
e-kulturo in e-zdravje« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »večja transparentnost
in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami«.
Proračunska sredstva za financiranje so rezervirana na proračunskih postavkah: 160289, 160286, 160288, 160287.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2018   12:02
1. Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali pridobljen naziv CISA (certified information system auditor) s strani mednarodne organizacije ISACA ustreza zahtevi "temu nazivu ustrezen naziv, pridobljen v tujini"?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovor je da.
Datum objave: 28.08.2018   08:05
2. Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE 1:
Spoštovani, zanima nas, kolikšna je ocenjena vrednost javnega naročila?

VPRAŠANJE 2:
Spoštovani, zanima nas, v katerem programskem jeziku bo izvajalec IS Gospodar pripravljal kodo programa?

ODGOVOR

Odgovor 1: Ocenjena vrednost naročnika za predmetno naročilo je podatek, ki je pomemben za izbiro vrste postopka in mesta objave posameznega naročila ter jo naročnik po sedanji zakonodaji, ki ureja to področje, ni dolžan objaviti.

Odgovor 2: Koda aplikacije IS Gospodar bo morala biti pisana v:
- Oracle PL/SQL,
- Platforma JavaEE 7,
- HTML 5 (Angular 6).
Datum objave: 28.08.2018   08:06
3. Odgovor na vprašanje:

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, če mi sporočite koliko je okvirna cena projekta.
Hvala.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost naročnika za predmetno naročilo je podatek, ki je pomemben za izbiro vrste postopka in mesta objave posameznega naročila ter jo naročnik po sedanji zakonodaji, ki ureja to področje, ni dolžan objaviti.
Datum objave: 30.08.2018   11:52
4. Odgovor na vprašanje:

VPRAŠANJE:
Če ima ponudnik zaposlene v istem podjetju v tujini in jih bo uporabil v timu v svoji ponudb ali se to oddaja kot samostojna ponudba s sodelavci iz tujine ( so pač v timu) ali kot skupna ponudba ali kot ponudba s podizvajalci.
Hvala.

ODGOVOR
V primeru, da je kader zaposlen pri ponudniku pri isti pravni osebi, ne glede na to, ali delo opravlja v tujini, je to kader od ponudnika. V nasprotnem primeru lahko ponudnik prijavi navedeni kader skladno z dokumentacijo za predmetno naročilo v skupni ponudbi, kot podizvajalčev kader ali pri tem uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.