Dosje javnega naročila 005587/2018
Naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Gradnje: Urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005587/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2018
JN005587/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2018
JN005587/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005587/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI044
Divača
Slovenija
Sonja Terčič
sonja.tercic@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
http://www.divaca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.divaca.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3229
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.09.2018
Konec: 30.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, opredeljenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2018   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun". Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2018   15:25
Pri popisu vodovodnih del, postavka 13 in 14, je jasno razvidno iz fazonskih kosov, da je v naslovni vrstici popisa prišlo do napake, upoštevati je potrebno dimenzije ob navedbi fazonskega kosa, pravilno se popis glasi:

13 Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom - NP16 - DN100 (prej pisalo DN80)
EV ZASUN DN100, kos 8,0
T - DN100/80, kos 1,0
FF - DN100x800, kos 8,0
E DUKTIL, kos 4,0
F DUKTIL, kos 4,0
OVALNI ZASUN DN100, kos 2,0
T - DN100/100, kos 3,0
X - DN100/1", kos 1,0

14 Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom - NP16 - DN80 (prej pisalo DN100)
OVALNI ZASUN DN80. kos 1,0
PODZEMNI HIDRANT, kos 1,0
FF -DN80x200, kos 1,0
N - DN80, kos 1,0


Datum objave: 14.08.2018   16:11
Grafični detajl se nahaja na strani Občine Divača: https://www.divaca.si/javna_narocila/2018081015374526/urejanje_prikljucnih_cest_na_krasko_cesto_v_divaci/

Datum objave: 14.08.2018   16:43
Vodomerna garnitura, ki se vgradi obstoječi vodomerni jašek, sestoji iz:
Spojka DN 32, 1 kom
Spojka DN 20, 1 kom
Reducirni komad, 1"-1/2", 1 kom
Vodomer (tip npr. ITRON Multimag Cyble ) DN20, 1 kom
ROBEX protipovrani ventil DN20, 1 kom
Kroglični ventil z izpustno pipico DN 1"

Grafični detajl na internetni strani Občine Divača: https://www.divaca.si/javna_narocila/2018081015374526/urejanje_prikljucnih_cest_na_krasko_cesto_v_divaci/

Datum objave: 14.08.2018   16:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

prosim za podroben opis oz. specifikacijo spodnje pozicije iz popisa za Ureditev ulice 1. maja:
14 Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom - NP16 - DN100
OVALNI ZASUN DN80 kos 1,0
PODZEMNI HIDRANT kos 1,0
FF -DN80x200 kos 1,0
N - DN80 kos 1,0

V opisu pozicije navajate DN100, pri posameznih elementih pa DN 80, katera od dimenzije j pravilna
Potreben je podrobnejši opis za podzemni hidrant, dimenzija, višina,..

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Pri popisu vodovodnih del, postavka 13 in 14, je jasno razvidno iz fazonskih kosov, da je v naslovni vrstici popisa prišlo do napake, upoštevati je potrebno dimenzije ob navedbi fazonskega kosa, pravilno se popis glasi:

13 Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom - NP16 - DN100 (prej pisalo DN80)
EV ZASUN DN100, kos 8,0
T - DN100/80, kos 1,0
FF - DN100x800, kos 8,0
E DUKTIL, kos 4,0
F DUKTIL, kos 4,0
OVALNI ZASUN DN100, kos 2,0
T - DN100/100, kos 3,0
X - DN100/1", kos 1,0

14 Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom - NP16 - DN80 (prej pisalo DN100)
OVALNI ZASUN DN80. kos 1,0
PODZEMNI HIDRANT, kos 1,0
FF -DN80x200, kos 1,0
N - DN80, kos 1,0

Grafični detajl: https://www.divaca.si/javna_narocila/2018081015374526/urejanje_prikljucnih_cest_na_krasko_cesto_v_divaci/


Datum objave: 14.08.2018   16:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

prosim za podroben opis oz specfikacijo spodnje pozicije iz popisa za Ureditev pločnika ob Kraški ulici:
15 Dobava in montaža vodomerne garniture, vse komplet
garnitura + vodomer kos 3,0

Kakšen vodomer (dimenzija, predvideni tip in proizvajalec, ki je odobren s strani upravljalca vodovoda), kaj vse zajema garnitura)

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!ODGOVOR

Vodomerna garnitura, ki se vgradi obstoječi vodomerni jašek, sestoji iz:
Spojka DN 32, 1 kom
Spojka DN 20, 1 kom
Reducirni komad, 1"-1/2", 1 kom
Vodomer (tip npr. ITRON Multimag Cyble ) DN20, 1 kom
ROBEX protipovrani ventil DN20, 1 kom
Kroglični ventil z izpustno pipico DN 1"

Grafični detajl na internetni strani Občine Divača: https://www.divaca.si/javna_narocila/2018081015374526/urejanje_prikljucnih_cest_na_krasko_cesto_v_divaci/