Dosje javnega naročila 005630/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Kolesarski pas - Gregorčičeva in Bazoviška cesta
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005630/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2018
JN005630/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005630/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič, Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ilirska-bistrica.si/
ESPD: https://www.ilirska-bistrica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3261
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kolesarski pas - Gregorčičeva in Bazoviška cesta
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja pločnika in kolesarskega pasu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ilirska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja pločnika in kolesarskega pasu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.09.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.09.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2018   12:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo če uskladite 9.člen priložene gradbene pogodbe z razpisno dokumentacijo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika, mora izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10.000,00 evrov z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum objave: 27.08.2018   10:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je potrebno oddati original bančno garancijo na vaš nalov? Ali je dovolj priloga k elektronski ponudbi?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik zahteva bančno garancijo v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP), v skladu s temi pravili predložitev originalne garancije ni obvezna.Datum objave: 29.08.2018   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko za zavarovanje za resnost ponudbe predložimo kavcijsko zavarovanje?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

DA


Datum objave: 29.08.2018   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da za primerno dokazilo sprejmete tudi bančno potrdilo staro 30 dni.
S tem bi ponudnikom olajšali delo in prihranili stroške.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži bančno potrdilo staro največ 30 dni.