Dosje javnega naročila 005825/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Zagorje - Sava od km 522+150 in km 522+400, na progi št. 10 d.m. - Dobova - Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 522.594,81 EUR

JN005825/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.08.2018
JN005825/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2018
JN005825/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.11.2018
JN005825/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.11.2018

    JN005825/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 162-371407
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271665/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3359
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Zagorje - Sava od km 522+150 in km 522+400, na progi št. 10 d.m. - Dobova - Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 109/2018/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaća podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na progi Zagorje - Sava
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na progi Zagorje - Sava v km 522+160 do km 522+280
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na progi Zagorje - Sava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Obvezen ogled lokacije izvedbe del, 31.08.2018, po predhodni najavi.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na progi Zagorje - Sava od km 522+270 do km 522+400
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje - Sava
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaća podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na progi Zagorje - Sava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Obvezen ogled lokacije izvedbe del, 31.08.2018 po predhodni najavi.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2018   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2018   13:10
Kraj: Ljubljana, Kolodvorska 11


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.09.2018   12:00

Dodatne informacije:
Obvezen ogled lokacije izvedbe del, 31.08.2018 po vnaprejšnji najavi.
Dodatna datoteka - Elaborat - priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije - tehnične zahteve, je objavljena na spletni strani Slovenskih železnic (Aktualni javni razpisni) - http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2018   09:02
VPRAŠANJE
Ker je obvezen terenski ogled nas zanima, kako je v primeru, če bo ponudnik oddal skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci.
Ali je lahko kdorkoli od soudeležencev prisoten na ogledu (partner, podizvajalec)?
Zanima nas tudi ali je predviden še kakšen drug termin za terenski ogled oz. ali se je za ogled mogoče dogovoriti individualno?


ODGOVOR
Na ogledu je lahko prisoten kdorkoli od soudeležencev.

Naročnik bo na željo omogočil tudi individualen ogled po dogovoru z predstavnikom naročnika glede dodatnega datuma ogleda.Datum objave: 05.09.2018   08:57
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi objavo o javnem naročilu na portalu E-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml?q=1.

ODGOVOR
Objavljeno 5.9.2018.


Datum objave: 18.09.2018   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, za tolmačenje "Gradbeni inženirski objekt s CC-SI šifra 24205"?

S spoštovanjem!

Hvala za odgovor.
ODGOVOR

Skladno s tehničnimi smernicami TSG-V-006:2018 - Razvrščanje objektov, sodijo podajno lovilni sistemi (ograje/mreže) v kategorijo zahtevni objekti/gradbeno inženirski objekti šifra CC-SI 24205.


Datum objave: 18.09.2018   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo podjetje, ki ima inženirja z referencami in vpisom v IZS, ki ni gradbene stroke.
Reference nam priznavajo druge državne inštitucije ter prav tako tuji investitorji in njihove državne inštitucije.
Pri vas je pogoj izključno samo inženir gradbeništva. Načrtno omejevanje in favoriziranje določenega SLO podjetja.

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Zahteva / kadrovska sposobnost, ki je določena v razpisni dokumentaciji se ne spremeni.


Datum objave: 18.09.2018   10:14
VPRAŠANJE
Trenutno je večina izvajalcev tovrstnih del zasedenih z drugimi pogodbenimi obveznostmi, saj so bili vsi slovenski razpisi za tovrstna dela v drugi polovici leta.
Prosimo vas, da prestavite oddaje, odpiranja vsaj za dva meseca. Tako prejmete več ponudb - večja konkurenca. Domnevamo, da bi se dela na terenu celo ob zastavljenih datumih ustavila zaradi zime in nadaljevala, končala šele spomladi 2019.
Prosim, da prestavite datum oddaje ponudbe. Hvala.

ODGOVOR


Datum oddaje ponudbe ostane nespremenjen.

Datum objave: 18.09.2018   10:18
VPRAŠANJE

V sklopu zahteve za OVD zahtevate izključno inženirja gradbene stroke.
Vsa podjetja, ki imajo reference za tovrstna dela v Sloveniji in OVD ni gradbene stroke načrtno izločate.

Omenjeni pogoj je zaradi navedenih dejstev diskriminatoren.

Pozivamo vas, da spremenite pogoj za OVD kadre tako da izvzamete navedbo "samo gradbene stroke".

LP

ODGOVOR

Pogoji za sodelovanje / kadrovske sposobnosti / ostanejo nespremenjene.


Datum objave: 19.09.2018   15:00
VPRAŠANJE
IBO in GEWI je registrirana blagovna znamka. Novačite določenega dobavitelja sider?
Projektant naj navede karakteristike sider, kot je sila porušitve in sila plastične deformacije materiala sider. Samo pripis enakovredne ali boljše je upravičen.
Hvala za odgovor in upoštevanje!

ODGOVOR

V razpisnem obrazcu 12 Tehnične zahteve, pod poz II / 5. je naveden način sidranja s navedbo »je lahko«, kar pomeni, da ponudnik lahko predvidi sidra, ki jih za določen energijski razred zadrževanja običajno uporablja in tudi predlaga določeni proizvajalec podajno lovilnega sistema, kot tudi navaja pričakovane sile v vrveh (pletenicah) samega sistema. Pričakovana sila v sidru (in dolžina veznega dela sidra) je namreč odvisna od sistema razdelitve sile na zaledne in stranske vrvi, ki se lahko med različnimi proizvajalci sistemov razlikuje.


Datum objave: 19.09.2018   15:01
VPRAŠANJE
Kje v razpisni dokumentaciji je statični izračun za zahtevane lovilne sisteme? Ali je bil narejen? Ali je en od dobaviteljev sistemov priporočil tovrstni sistem na podlagi svojih kataloških informacij materiala? Lepo prosimo, da objavite celotno projektno dokumentacijo.


ODGOVOR

Statični izračun v razpisni dokumentaciji ni zajet. Ponudnik naj v ponudbeni ceni upošteva sistem s sposobnostjo zaustavitve skal s kinetično energijo 1500 kJ in višine h=5 m.


Datum objave: 19.09.2018   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

utemeljeno sklepamo, da je naročnik zaveden in kot takšen ravna protizakonito na kar ga opozarjamo v fazi, ko ima možnost in čas nezakonitosti popraviti, saj bomo v nasprotnem primeru zahtevali razveljavitev postopka izbire ponudnika za izvedbo JN. Naročnik namreč s predloženo razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami grobo krši ZJN-3 in sicer:
- 3. člen, 1 odstavek, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov. Posledično tudi,
- 5. člen in
- 7. člen; nadalje krši
- 68. člen, 5 in 7 odstavek ter posebej 6 odstavek.
Dodatno opozarjamo na kršitev ZJN-3, člen 91, odstavek 1.

Utemeljitev:
V tehničnem poročilu (stran 10) naročnik za izvedbo globoko sidrane zaščitne mreže zahteva uporabo nosilne mreže kot sledi (kopiramo):
»Nosilna mreža 1 mora imeti naslednje lastnosti:
- mreža iz visokonateznega jekla oz. jeklena žica ft>1770 N/mm2
- dimenzije okna mreže in ostale skope zahteve v razpisni dokumentaciji so prepisano iz kataloga GEOBRUGG.

Najbrž bo naročniku zelo zanimivo preveriti dejstvo, da družba Geobrugg edina na svetu razpolaga s sidrano mrežo iz visoko nateznega jeklenega pletiva ( ft1770N/mm²) saj še v letošnjem letu za to pletivo velja patentna zaščita. Seveda pa Geobrugg ni edini na svetu ki razpolaga z mrežnimi sistemi ki imajo zahtevane ostale karakteristike.

Smiselno s strani dobrega gospodarja oz. investitorja bi bilo zahtevati oz. primerjati glavne karakteristike »globalno« nosilnost oz. »Load capacity« pri kateri je bistvena »Tensil Strenght« in »Transverzal tensile strength« torej natezna trdnost mreže oz. zaščitnih panelov v vertikalni in horizontalni smeri!

Torej zahtevanje vseh podrobnih detajlov potrjujte projektantovo in nenazadnje naročnikovo favoriziranje dobavitelja mrež.

Ker je jeklena žica osnovni material pletene mreže, katere zahtevano natezno trdnost in odpornosti vseh vrst lahko brez težav zagotovimo/ zagotovijo in daleč presežemo/presežejo tudi z drugimi kompozitnimi paneli zaščit brežin (steel rope paneli - jekelna žica in jeklenica in/ali pletena jeklena mreža (drugega premera žice, druge velikosti romboidnega okna in podobno) s visoko nateznim jeklenim pletivom nižjih vrednosti nateznih trdnosti kot je to trenutno neupravičeno zahtevano z navedbami v tehničnem poročilu in popisu del, od naročnika zahtevamo, da zagotovi zakonitost javnega naročila in umakne zahtevo po natezni trdnosti jeklenega pletiva (oz. dejansko natezne trdnosti jeklene žice) ter prekine prikrito favoriziranje enega ponudnika oz. zaščitnih mrežnih sistemov!

Vse karakteristike mreže z razpisne dokumentacije so prepisane iz tehničnega lista »High -tensile steel wire mesh proizvajalca GEOBRUGG, ki je patentno zaščitena, kar potrjuje enostransko favoriziranje določenega dobavitelja mrež.

Naročnika naj dodatno opomnimo še na dejstvo, da pri tem razpisu ne more dobiti ponudnika zaščitne mreže, ki bi ustrezal tehničnim pogojem, saj je zahtevana natezna trdnost pletiva VEČJA od 1.770 N/mm2 (torej ne večja ali enaka 1771 N/mm2, ne pa tudi 1.770 N/mm2), Geobrugg pa razpolaga »samo« s pletivom natezne trdnosti večje ali enake 1.770 N/mm2.

Torej pozivamo naročnika da zagotovi zakonitost JN se odpove diskriminatorni zahtevi po natezni trdnosti pletiva in drugimi nerazumnimi podrobnimi zahtevami v popis del in projektni dokumentaciji ter doda zakonsko zahtevano formulacijo »ali enakovredno« ter tako dopusti ponudnikom da mu za nižjo ali enako ceno ponudi tudi boljši in vzdržljivejši mrežni zaščitni sistem.

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Ponudnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo zagotavljale lovilni sistem za energijsko sposobnost 1500 kJ in višino podajno lovilnega sistema h=5 m.


Datum objave: 19.09.2018   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
smo dobavitelj in proizvajalec sider.
Zakaj se ne upošteva STS v projektni dokumentaciji?
SN sidra se ne uporabljajo več zaradi slabih izkušenj in tudi zato ker nima nihče STSa za zahtevane premere.
Za tako drag sistem je predvidena vgradnja tudi sider iz armaturnega železa RApalice oz. SN sidra!?
S spoštovanjem!


ODGOVOR

V razpisnem obrazcu 12 Tehnične zahteve, pod poz II / 5. je naveden način sidranja s navedbo »je lahko«, kar pomeni, da ponudnik lahko predvidi sidra, ki jih za določen energijski razred zadrževanja običajno uporablja in tudi predlaga določeni proizvajalec podajno lovilnega sistema, kot tudi navaja pričakovane sile v vrveh (pletenicah) samega sistema. Pričakovana sila v sidru (in dolžina veznega dela sidra) je namreč odvisna od sistema razdelitve sile na zaledne in stranske vrvi, ki se lahko med različnimi proizvajalci sistemov razlikuje.


Datum objave: 19.09.2018   15:05
VPRAŠANJE
Način in tip sidranja:
Nikjer v projektu ne navajate karakteristik sider. Določeni so zgolj premeri sider.


ODGOVOR

V popisu del je navedeno: »Globino sidranja se preračuna na podlagi »geologije« terena in zahtev proizvajalcev sistema.« Ponudnik naj predvidi sidra, ki jih za določen energijski razred zadrževanja običajno uporablja in tudi predlaga določeni proizvajalec podajno lovilnega sistema, kot tudi navaja pričakovane sile v vrveh (pletenicah) samega sistema. Pričakovana sila v sidru (in dolžina veznega dela sidra) je namreč odvisna od sistema razdelitve sile na zaledne in stranske vrvi, ki se lahko med raznimi proizvajalci sistemov razlikuje.

Datum objave: 19.09.2018   15:06
VPRAŠANJE
Evidentno je, da je na razpis vplival en dobavitelj sistemov in to je GEOBRUGG.
Zahteva EN 10204 - 2.2 in Skladno z ISO 9001.
Edina skica v projektni dokumentaciji je kopija kataloga Geobrugg.
Edina zahteva za karakteristike sistema je do decimalke natančna karakteristika dobavitelja Geobrugg.
ODGOVOR

V popisu del ni navedbe proizvajalca podajno lovilnega sistema, pač pa zgolj višina in pa energijska sposobnost zadrževanja PLS. Na skici ni nikjer naveden proizvajalec, gre zgolj za tipsko skico (in se lahko uporabi katera koli).
Ponudnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo zagotavljale lovilni sistem za energijsko sposobnost zadrževanja 1500 kJ in višino podajno lovilnega sistema h=5 m, ter da ima ustrezne certifikate.Datum objave: 19.09.2018   15:07
VPRAŠANJE
Prosim za podrobno razlago:
"varovalna ograja mreža CC-SI šifra 24205"

Hvala!

ODGOVOR

Podajno lovilni sistemi so kategorizirani med druge gradbene inženirske objekte s CC-SI šifro 24205. Sklicujemo se lahko na 6. člen Uredbe o razvrščanju objektov (»Manj zahteven je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte. ») in posledično na 4. točko 7. člena Uredbe o razvrščanju objektov (»Nezahteven je objekt, ki ne izpolnjuje meril za enostaven objekt, če je kot celota dan na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, in se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi.«). V naših primerih gre za postavitev in izdelavo PLS, kjer se izvajajo tako imenovana »betonska« dela kot so npr. temelj in kjer se izvaja tudi injektiranje z izvedbo sider.


Datum objave: 20.09.2018   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

menimo, da se zavedate kot naročnik, da izpolnjuje pogoje za vašo zahtevano refernco samo eno SLO in eno od HR podjetij.

S spoštovanjem!

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Zahtevane reference, določene v razpisni dokumentaciji, se ne spremenijo.