Dosje javnega naročila 005807/2018
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Idejna zasnova, priprava in izvedba celostne kreativne platforme Turizma Ljubljana in destinacije Regija Osrednja Slovenija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.075,00 EUR

JN005807/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2018
JN005807/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2018
JN005807/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2019
JN005807/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2019

    JN005807/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Predovnik
mitja.predovnik@visitljubljana.si
+386 13064582
+386 13064594

Internetni naslovi
https://www.visitljubljana.com/sl

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271791/Razpisna_dokumentacija_-_objava_na_Portalu_JN_2018.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271791/espd/TURIZEM_LJUBLJANA_ESPD-JN_idejna_resitev-kreativa.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3380
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Idejna zasnova, priprava in izvedba celostne kreativne platforme Turizma Ljubljana in destinacije Regija Osrednja Slovenija
Referenčna številka dokumenta: ZTL-115/2018-MP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Turizem Ljubljana za uspešno izvajanje svoje dejavnosti išče "Idejno zasnovo, pripravo in izvedbo celostne kreativne platforme Turizma Ljubljana in destinacije Regija Osrednja Slovenija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Turizem Ljubljana za uspešno izvajanje svoje dejavnosti išče "Idejno zasnovo, pripravo in izvedbo celostne kreativne platforme Turizma Ljubljana in destinacije Regija Osrednja Slovenija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2018   23:05
VPRAŠANJE:
Datum prejema: 06.09.2018 16:41

Pozdravljeni,

ali bo izvajalec moral poskrbeti za prevode - NEM, ENG in ITA jezik za materiale,
ki so napisani v razpisni dokumentaciji?
Se pravi, ali v stroškovnik vključimo prevode ali ne?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani

Zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja in vam odgovarjamo po točkah, kot smo vprašanja prejeli:
Izvajalec mora za predstavitev zagotoviti prevode v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. V nadaljevanju (po podpisu pogodbe) pa bo izbrani izvajalec prevode usklajeval s pogodbeno prevajalsko agencijo Turizma Ljubljana, zato prevodov ni potrebno vključiti v stroškovnik.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.09.2018 16:11

Pozdravljeni,

prosimo za informacije glede materialov za oddajo:
- pripraviti moramo krovni image oglas za vsakega izmed 6 produktov; velja to za produkte Ljubljane ali Osrednje regije?

- pri orodju za digitalno kampanjo je naveden storyboard. Lahko navedete več informacij glede izdelave videa(kakšna mora biti sekundaža, gre samo za spletno objavo videa,...)

- katere so znamke, ki jih moramo vključiti v arhitekturo
Prosimo tudi še za pojasnitev povezave med znamko visitljubljana in Turizem Ljubljana, v razpisu je napisano, da ne gre za isto blagovno znamko. Vstopna stran Turizma Ljubljana pa je vistiljubljana.si. Poleg tega je potrebno spletno stran navajati na vseh materialih.

Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani

Zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja in vam odgovarjamo po točkah, kot smo vprašanja prejeli:
1. Pripravite lahko oglase bodisi za produkte Ljubljane ali za produkte Osrednje Slovenije. Predlagamo, da pripravite tri oglase za produkte Ljubljane in tri oglase za produkte Osrednje Slovenije.

2. Pri orodju za digitalno kampanjo je mišljen storyboard za banner in ne za video.

3. Arhitektura blagovnih znamk ni predmet razpisa, zato na vprašanje ne moremo odgovoriti.

4. Visit Ljubljana je ime destinacijskega spletnega portala za Ljubljano in Osrednjo Slovenijo, s katerim upravlja zavod Turizem Ljubljana. Naziv Visit Ljubljana širša javnost pogosto zamenjuje z imenom organizacije Turizem Ljubljana. Turizem Ljubljana je naziv lokalne turistične organizacije. Z rešitvijo, ki je predmet tega razpisa želimo to napačno percepcijo (zamenjava imena portala Visit Ljubljana z imenom organizacije Turizem Ljubljana) ustaviti oz. pravilno usmeriti.

VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.09.2018 11:55
pozdravljeni,

Prosimo vas za spodnje informacije:
1. v razpisu nismo nikjer zasledili omejitve budgeta naročila. Je ta omejen?

2. 1. Ali morajo biti kreativne rešitve v slovenskem ali v angleškem jeziku (image oglasi, roll up, produktni oglas,..)

2. celotno naročilo mora biti v PowerPoint prezenataciji, mora biti ta v slovenskem jeziku?

3. pri pregledu celotnega naročila za oddajo materialov, nismo prepričani glede spodnjih:
- krovni image oglas A4 za 6 nosilnih produktov in/ali za destinacijo regija Osrednja Slovenija (se mora narediti oglas za vseh 6 nosilnih produktov ali pa samo za regijo Osrednja Slovenija?)
- produktni A4 oglas za tržen produkte (doživetja, prireditve, spomnike, storitve) se narediti za vse 4 produkte ali samo za 1 izbranega?

Hvala za odgovore in Lep dan

ODGOVOR:

Spoštovani

Zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja in vam odgovarjamo po točkah, kot smo vprašanja prejeli:
1. Za izvedbo javnega naročila bomo namenili sredstva v višini 50.000 EUR brez DDV oz. 61.000 EUR z DDV.

2. Kreativne rešitve naj bodo v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

3. PowerPoint predstavitev naj bo v slovenskem jeziku.
4. a) Pripraviti je potrebno 6 oglasov, bodisi za produkte Ljubljane, ali za produkte Osrednje Slovenije. Predlagamo, da pripravite tri oglase za produkte Ljubljane in tri oglase za produkte Osrednje Slovenije.
b) Oglase je potrebno narediti za vse štiri tržne produkte.

VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.09.2018 11:24
Spoštovani,

ali je možno podaljšanje roka za oddajo ponudbe, glede na zelo kompleksno in obsežno nalogo?

ODGOVOR:

Spoštovani

Naročnik je proučil vašo prošnjo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in se odločil, da ugodi vaši prošnji in rok za oddajo podaljša do 28. 9. 2018 do 12:00 ure.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 11.09.2018 09:35
pozdravljeni,

zanima nas
- kaj se pričakuje pri grafičnih rešitvah blagovnih znamk (prva podrejena raven) (grafična podoba športnega turizma,...)

- kakšen mora biti koncept PowerPointa za oddajo, se tukaj predstavljajo vse rgafične rešitve ali samo komunikacija

- kaj se pričakuje glede vizualizacije vstopne spletne strani

ODGOVOR:

Spoštovani

Zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja in vam odgovarjamo po točkah, kot smo vprašanja prejeli:
1. Pričakujemo grafično rešitev oz. predstavitev grafične izvedbe krovne komunikacijske idejne rešitve na prvi podrejeni ravni za 6 produktov (kulturni, kulinarični, športni, trajnostni, luksuzni in poslovni turizem). Razlog za to je, da mora biti jasno razvidno, kako je krovna komunikacijska idejna rešitev grafično in tekstovno aplikabilna na vseh 6 omenjenih produktov. To mora biti tako grafično kot tekstovno jasno predstavljeno tudi v predstavitveni prezentaciji.

2. V PowerPoint predstavitvi predstavite poleg komunikacijskih tudi grafične rešitve.

3. Pričakujemo grafični prikaz vstopne spletne strani, kjer bo jasno razvidna aplikabilnost krovne komunikacijske idejne rešitve. Prikaz je lahko v .jpg formatu. Arhitektura spletne strani v tej fazi ni pomembna, za prikaz ideje in rešitve se kot osnova lahko uporabi obstoječa vstopna stran portala www.visitljubljana.com .Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


mag. Petra Stušek,
direktorica