Dosje javnega naročila 005826/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija plazu na železniški progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 75 + 300/600
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 771.453,06 EUR

JN005826/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.08.2018
JN005826/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2018
JN005826/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN005826/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018

    JN005826/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 162-371264
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271854/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3391
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu na železniški progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 75 + 300/600
Referenčna številka dokumenta: 99/2018/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu na železniški progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 75 + 300/600
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železniška proga Maribor - Prevalje - državna meja
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu na železniški progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 75 + 300/600
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Obvezen ogled lokacije izvedbe del, 11.09.2018 ob 9:00 na železniški postaji Prevalje.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.09.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.09.2018   12:05
Kraj: Ljubljana, Kolodvorska 11


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2018   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo projektne dokumentacije.
Hvala

ODGOVOR


Projektna dokumentacija ja na vpogled na lokaciji SGD Pisarna Maribor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 03.09.2018   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za omilitev pogoja glede odgovornega vodje del in sicer, da zahtevane stopnje izobrazbe ne zahtevate. Kader, ki je vpisan v imenik vodij del ali imenik pooblaščenih inženirjev IZS za zahtevne je sposoben voditi gradnjo zahtevnih objektov ne glede na stopnjo izobrazbe.

ODGOVOR


Naročnik ne bo spremenil kadrovskih zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 05.09.2018   08:58
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi objavo o javnem naročilu na portalu E-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml?q=1.

ODGOVOR


Objavljeno, 5.9.2018.

Datum objave: 05.09.2018   13:14
VPRAŠANJE
Prosim, da popravite objavo na spletni strani http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi?highlight=WyJyYXpwaXNpIl0=
(SANACIJA PLAZU NA ŽELEZNIŠKI PROGI R34 MARIBOR PREVALJE DRŽAVNA MEJA V KM 75 + 300/600 JN005826/2018-E01 27.09.2018 do 13:00
in
DOBAVA IN MONTAŽA LOVILNIH SISTEMOV ZA ZAŠČITO POBOČIJ PRED PADAJOČIM MATERIALOM IN SKALAMI NA POSTAJNEM ODSEKU ZAGORJE SAVA OD KM 522+150 IN 522+400, NA PROGI ŠT. 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA JN005825/2018-E01 28.09.2018 do 12:00)

saj se navedeni podatki o oddaji ponudbe razlikujejo od podatkov navedenih na portalu javnih naročil.
Hvala.


ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Napaka je odpravljena.


Datum objave: 07.09.2018   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za omilitev pogoja glede odgovornega vodje del in sicer, da zahtevane stopnje izobrazbe ne zahtevate. Kader, ki je vpisan v imenik vodij del ali imenik pooblaščenih inženirjev IZS za zahtevne je sposoben voditi gradnjo zahtevnih objektov ne glede na stopnjo izobrazbe.

ODGOVOR


Naročnik ne bo spremenil kadrovskih zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 11.09.2018   08:28
VPRAŠANJE
Vljudno vas prosimo, da dovolite, da se ogleda udeleži kompetentna oseba ponudnika, ki ni nujno odgovorni vodja del.

ODGOVOR

Zaradi zahtevnosti objekta katerega bo potrebno sanirati in bližine proge za katero je potrebno v času gradnje zagotoviti varnost, se mora ogleda udeležiti kasnejši OVD na objektu.