Dosje javnega naročila 005973/2018
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BLED, Prešernova cesta 13, 4260 Bled
Blago: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA Z VODO AC 30-100
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 500.791,70 EUR

JN005973/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.08.2018
JN005973/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2018
JN005973/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN005973/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005973/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 166-378132
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BLED
Prešernova cesta 13
4260
SI042
Bled
Slovenija
Aleksandra Žumer
ac30-100@gasilcibled.si
+386 45750133

Internetni naslovi
https://www.gasilcibled.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/272330/PGD_BLED_-_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3510
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
drustvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
pozarna varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA Z VODO AC 30-100
Referenčna številka dokumenta: AC 30-100/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA Z VODO AC 30-100 skladno s tehničnimi specifikacijami
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA Z VODO AC 30-100 skladno s tehničnimi specifikacijami vsebovanimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Višja sila
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Opredeljena v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Opredeljena v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljena v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.10.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.10.2018   09:10
Kraj: E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BLED
Prešernova cesta 13
4260
Bled
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2018   17:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Rok dobave vozila je napisan 20.april 2019 kar je manj kot 8 mesecev od objave razpisne dokumentacije. Če odštejemo čas kateri je potreben za pripravo dokumentacije, izbiro in podpis pogodbe lahko vidimo da ostane izdelavo vozila manj kot 6 mesecev kar je absolutno premalo za izdelavo tako kompleksnega vozila. Normalen rok za dobavo tovrstnega vozila je okvirno 10 mesecev.
Prosimo za spremembo dobavnega roka ker v nasprotnem primeru bomo primorani vložiti pritožbo.

ODGOVOR

Uvodoma naj pojasnimo, da je predviden rok dobave vozila 30.4.2019 (in ne 20.4.2019 kot navedeno v vašem vprašanju).

Glede na predhodno preverjanje trga v okviru priprave razpisne dokumentacije ter določanja ocenjene vrednosti naročnik ocenjuje, da je naročilo možno izpeljati v predvidenem roku. Tovrsten rok dobave je postavljen zaradi operativnih potreb društva, kakor tudi zaradi vezanosti na porabo proračunskih sredstev občine ter vlogo za sofinanciranje vozil MORS-URSZR.


Datum objave: 26.09.2018   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Imamo dve vprašanji in sicer:

1. ali lahko ponudimo prvo medosno razdaljo 3600 mm, kar bi zagotovilo krajše vozilo
2. ali lahko ponudimo hitro napadalno cev v drugi barvi, ne samo oranžni, ampak še vedno reflektivni

lep pozdrav

ODGOVOR
Podajamo sledeča odgovora:
1. vprašanje: Ponudnik lahko ponudi medosno razdaljo 3600 mm, s čimer se zagotovi krajše vozilo,
2. vprašanje: Ponudnik lahko ponudi hitro napadalno cev v drugi barvi, ampak pogoj je da mora biti v reflektivni barvi.