Dosje javnega naročila 005919/2018
Naročnik: USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup dveh strežnikov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 23.635,60 EUR

JN005919/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.08.2018
JN005919/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2018
JN005919/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.09.2018
JN005919/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005919/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danica Klarič
info@us-rs.si
+386 14776484
+386 14776500

Internetni naslovi
http://www.us-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.us-rs.si/aktualno/objave/objave-po-zjn-3-in-zspdsls/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1846
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Sodstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh strežnikov
Referenčna številka dokumenta: Su-X-19/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48822000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup dveh strežnikov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48822000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup dveh strežnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za izvedbo postopka so zagotovljena v okviru procesa "Razvoj zmogljivosti za napredno upravljanje z dokumenti v pravosodnih zadevah" potrjene operacije "Učinkovito pravosodje.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.09.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.09.2018   10:15
Kraj: na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.09.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.