Dosje javnega naročila 005742/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-14/18: Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.205,00 EUR

JN005742/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 21.08.2018
JN005742/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.08.2018
JN005742/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005742/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-14/18: Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
Referenčna številka dokumenta: 43001-280/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 45.250,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Spletna aplikacija WEPS za evidentiranje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na državnih cestah je namenjen informacijski podpori vodenja evidence in omogoča vzdrževalcem in vsem, ki urejajo prometno signalizacijo, da evidentirajo vse dogodke povezane s postavitvijo prometne signalizacije.

Programska rešitev WEPS (Web Evidenca Prometne signalizacije) je podprta s sodobnim geografskim informacijskim sistemom. Gre za spletno GIS aplikacijo, do katere dostopajo uporabniki, ki aktivno sodelujejo v življenjskem ciklu prometne signalizacije in omogoča transparentno evidentiranje celotnega procesa, od pobude za urejanje do končnega obračuna izvedenih del. Centralizirana baza podatkov v vsakem trenutku tako omogoča kvalitetno osnovo za vzdrževanje in urejanje prometne signalizacije, vodenje in upravljanje prometa ter zagotavljanja ažuriranje podatkov za različne skupine uporabnikov.

Za učinkovito delovanje programske rešitve, je potrebno zagotavljati njeno neprestano delovanje in administracijo podatkovnih baz ter podporo uporabnikom s sistemskimi posegi v podatke, kadar prihaja do napak pri evidentiranju stanja. V sklopu vzdrževanja bo izvajalec ponudil pomoč uporabnikom in gostovanje aplikacije na njegovih strežnikih.

Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave (druga in tretja alinea 1 c točke 46. člena ZJN-3). V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi tehnično usposobljen ponudnik.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005742/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.08.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 46.600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 45.250,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2018