Dosje javnega naročila 006009/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 197.676,60 EUR

JN006009/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.08.2018
JN006009/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2018
JN006009/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.01.2019
JN006009/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2019

    JN006009/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/272818/končna_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3616
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2018   12:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.09.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2018   12:49
1. VPRAŠANJE
Glede na to, da smo pridobili potrjene reference v okviru javnega naročila JN11-FIN/18, ali jih lahko iste predložimo tudi k temu javnemu naročilu, saj se pogoji glede referenc niso spremenili.

ODGOVOR:
Da. Ponudnik lahko, skladbo z razpisnim obrazcem III. Obrazec Referenca POGOJ; predloži dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni formi, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zahtevani podatki.

Datum objave: 06.09.2018   12:32
2. VPRAŠANJE
Glede na podan odgovor glede referenc se potem lahko priložijo reference tudi, če je v glavi obrazca druga številka naročila?

ODGOVOR:
Da, ponudnik lahko priloži reference tudi, če je v glavi obrazca druga številka naročila. Glej tudi odgovor na vprašanje 1.

Datum objave: 06.09.2018   12:33
3. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila na sledeča vprašanja:
1. Kdaj boste imeli končane računovodske izkaze za leto 2018 in kdaj najprej bi bilo možno začeti z izvedbo glavne revizije?
2. Okvir računovodskega poročanja in revizorjevo poročilo:
Iz javno objavljenega letnega poročila DUTB za leto 2017 izhaja, da je revizor podal mnenje, da so bili računovodski izkazi skladni z ZUKSB-A. Revizor ni potrdil skladnosti z MSRP, kot jih je sprejela EU (ZGD-1 zahteva, da gospodarska družba objavi računovodske izkaze, sestavljene v skladu s SRS ali MSRP). Prosimo za razlago, ali DUTB razpolaga tudi z revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2017, sestavljenimi v skladu z MSRP in ustreznim revizorjevim poročilom. Prosimo za pojasnilo, ali se javno naročilo nanaša na revidiranje računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z ZUKSB-A (kot doslej) ali na računovodske izkaze, sestavljene v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU? Vprašanje je pomembno za pravilno oceno potrebnega dela v primeru, da DUTB do sedaj ni pripravil uradnih izkazov v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU, in boste to prvič naredili za leto 2018, bo potrebno upoštevati vse zahteve MSRP glede prve uporabe MSRP, kar pomeni več dela tudi za revizorja.

ODGOVOR:
Ad1) Računovodski izkazi za leto 2018 bodo kočani do 28.2.2019, letno poročilo do 15.3.2019. Izbrani ponudnik lahko prične z deli na podlagi svojega terminskega plana in mora dokončati dela v rokih.
Ad2) Vezano na poslovanje in tudi računovodenje obstaja poseben zakon, ki velja izključno za DUTB. Gre za Zakon o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), z dopolnitvijo ZUKSB-A.
Izkazi, ki so javno objavljeni, so edini izkazi družbe in so sestavljeni v skladu z ZUKSB-A, kar vsebinsko pomeni MSRP z eno izjemo. Izjema je določena v 3. odstavku 2. člena ZUKSB A in se nanaša na pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, ki jih DUTB ne sestavlja.
Izkazi, pripravljeni za poslovno leto 2018 bodo tako vsebinsko primerljivi z izkazi za poslovno leto 2017.