Dosje javnega naročila 006098/2018
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Storitve: izvajanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano
ZJN-3:
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.091.437,29 EUR

JN006098/2018-R01 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 04.09.2018
JN006098/2018-R02 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN006098/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2018
JN006098/2018-R03 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 11.02.2019
JN006098/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2019

    JN006098/2018-R01 Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL) 2018/S 170-387454
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
Predhodno informativno obvestilo
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Fabina
gp.uoim@gov.si
+386 12008401

Internetni naslovi
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izvajanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano
Referenčna številka dokumenta: 430-103/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: izvjanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano v statični regiji jugovzhodna Slovenija
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jugovzhodna Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: izvjanje velodnevne oskrbe migrantov s prehrano v primorsko notranjski statistični regiji
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Primorsko notranjska statistična regiga
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: izvjanje velodnevne oskrbe migrantov s prehrano v posavski statistični regiji
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Posavska statistična regija
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu
03.09.2018


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.10 Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek

IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: izvjanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano v statični regiji jugovzhodna Slovenija

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: izvjanje velodnevne oskrbe migrantov s prehrano v primorsko notranjski statistični regiji

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: izvjanje velodnevne oskrbe migrantov s prehrano v posavski statistični regiji


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2018   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2018

   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2018   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da popravite povabilo za oddajo prijave ali na petek 7.9.2018 ali na ponedeljek 10.9.2018.

ODGOVOR

Rok za oddajo prijave je v ponedeljek 10.09.2018 do 12.00 ure.


Datum objave: 07.09.2018   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da določite kateri v katerih krajih v Sloveniji je predvideno izvajanje predmeta javnega naročila. Na podlagi teh informacij lahko oddamo podpisano izjavo za sodelovanje po sklopih. Obenem pa s pripravo ponudbe zagotovimo izvajanje storitev po načelih HACCP-a.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Po posredovanju izjave za sodelovanje v postopku, vam bomo posredovali razpisno dokumentacijo, v kateri bodo tudi navedeni kraji izvajanje atoritve.