Dosje javnega naročila 006017/2018
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Storitve: Prevzem odpadka s klasifikacijsko številko 19 12 07 »Les, ki ni naveden pod 19 12 06«. Storitev obsega prevzem odpadka na lokaciji prevzema, transport do mesta obdelave odpadka ter obdelavo odpadka.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.225,00 EUR

JN006017/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.08.2018
JN006017/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2018
JN006017/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.10.2018
JN006017/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2018
JN006017/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.02.2019
JN006017/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN006017/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.07.2019

    JN006017/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Klavdija Lužar
INFO@SIMBIO.SI
+386 34256400
+386 34256412

Internetni naslovi
http://www.simbio.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/272864/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3630
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadka s klasifikacijsko številko 19 12 07 »Les, ki ni naveden pod 19 12 06«. Storitev obsega prevzem odpadka na lokaciji prevzema, transport do mesta obdelave odpadka ter obdelavo odpadka.
Referenčna številka dokumenta: 13/JN-2018/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem odpadka s klasifikacijsko številko 19 12 07 »Les, ki ni naveden pod 19 12 06«. Storitev obsega prevzem odpadka na lokaciji prevzema, transport do mesta obdelave odpadka ter obdelavo odpadka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem odpadka s klasifikacijsko številko 19 12 07 »Les, ki ni naveden pod 19 12 06«. Storitev obsega prevzem odpadka na lokaciji prevzema, transport do mesta obdelave odpadka ter obdelavo odpadka. Odpadek nastaja v postopku obdelave kosovnih odpadkov, ni mlet ter vsebuje do 5 utežnih % drugih odpadkov (kovine, folija, tekstil).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- kot v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
- kot v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2018   09:15
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2018   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2018   11:30
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2018   13:20
Zainteresirani ponudniki imajo možnost ogleda odpadka najkasneje do 6.9.2018 do 11:30 ure. Ogled je možen v delovnem času naročnika od 6.00 do 14.00. Termin za ogled je potrebno predhodno najaviti in uskladiti na elektronskem naslovu: slavko.mars@simbio.si .Datum objave: 04.09.2018   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Menimo, da je navedena klasifikacija 19 12 07 napačna, saj v tehnični dokumentaciji ne navajate kakšen je postopek obdelave, hkrati pa navajate, da odpadek ni mlet in ga je potrebno odpeljati v nadaljno obdelavo ( torej ni mehansko obdelan!!). Večina obdelovalcev tovrstnega odpadka ima za takšen odpadek v Okoljevarstvenem dovoljenju navedeno, da je vhodni odpadek 20 01 38 ali kateri drugi lesni odpadek, po mehanski obdelavi pa 19 12 07.
Predlagamo, da klasifikacijske številke prilagodite kot so navedene v klasifikacijskem seznamu odpadkov.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Odpadek nastaja v postopku obdelave kosovnih odpadkov (R12/R13) in je v našem okoljevarstvenem dovoljenju opredeljen s številko 19 12 07, zato klasifikacijska številke odpadka ostaja nespremenjena.


Datum objave: 05.09.2018   11:38
VPRAŠANJE
Če je vaš postopek R12 / R13 , kakšen mora biti postopek pri predelovalcu, glede na to da je odpadek NEzmlet?

ODGOVOR

Naročnik ne določa postopkov obdelave odpadka. Ponudnik mora zagotavljati zbiranje oz. obdelavo odpadka v okviru njegovih dovoljenj in v skladu z veljavno zakonodajo.