Dosje javnega naročila 006271/2018
Naročnik: VRTEC VIŠKI GAJ, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 35 mesecev za potrebe Vrtca Viški gaj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.421,31 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006271/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2018
JN006271/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2018
JN006271/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2018
JN006271/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.03.2019
JN006271/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2019
JN006271/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2019
JN006271/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2019
JN006271/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.11.2019
JN006271/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.12.2019
JN006271/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.03.2020
JN006271/2018-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.06.2020
JN006271/2018-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006271/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC VIŠKI GAJ
Reška ulica 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.viskigaj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/272979/DOKUMENTACIJA_V_ZVEZI_Z_JN_-_živila_Viški_gaj_35mes.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3867
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 35 mesecev za potrebe Vrtca Viški gaj
Referenčna številka dokumenta: 430-2072/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil (sladoleda ter perutninskega mesa in izdelkov iz perutninskgea mesa) za obdobje 35 mesecev za potrebe Vrtca Viški gaj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Viški gaj, Reška ulica 10, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoled.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Viški gaj, Reška ulica 10, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2018   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtca Viški gaj, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2018   14:21
VPRAŠANJE
Objavili ste razpis za 1. sklop sladoled.

Zahtevamo umik tega sklopa. Razlog za to je, ker ste 22.5. 2018 pod objavo JN003289/2018 objavili razpis za mleko in mlečen izdelke in pod sklop mleko in mlečne izdelke uvrstili tudi sladoled pod zaporedno številko 39-42 in izbrali tudi dobavitelja.
Količine in artikli so popolnoma enake kot pri prej omenjenem razpisu. Če ne boste umaknili tega sklopa, potem lahko izpodbijamo vašo odločitev, kar posledično pomeni, da pravno formalno odločitev o izbiri ni pravilna.

ODGOVOR
Naročnik sklopa 1. Sladoled iz predmeta javnega naročila, številka objave na Portalu javnih naročil RS JN006271/2018-W01 z dne 11. 9. 2018, ne umika.

V zvezi z vašimi navedbami glede postopka oddaje javnega naročila pod številko objave na Portalu javnih naročil RS JN003289/2018-B01 z dne 22. 5. 2018 ugotavljamo, da so le-te netočne. Iz že pravnomočne Odločitve o oddaji javnega naročila, številka dokumenta 430-974/2018-93 z dne 9. 8. 2018, objavljene dne 9. 8. 2018, jasno izhaja, da se sklop 1.4 Sladoled ne odda, saj pooblaščenec naročnika na navedeni sklop ni prejel nobene ponudbe, zato se postopek v tem delu zaključuje brez izbire ponudnika in postopek ponovi po postopku po ZJN-3. Dodatno pojasnjujemo, da je bil s popravkom, objavljenim na Portalu javnih naročil RS, št. objave JN003289/2018-K01 dne 15. 6. 2018, in v Uradnem listu EU, številka objave 2018/S 114-259274 dne 16. 6. 2018, v okviru javnega naročila oblikovan nov sklop 1.4 Sladoled, v katerega so bili smiselno premeščeni določeni izdelki iz sklopa 1.1 Mleko in mlečni izdelki; skupaj s popravkom obvestila o javnem naročilu je bil objavljen tudi popravek predračunskih obrazcev, ki ste ga ponudniki pri pripravi in oddaji ponudb dolžni upoštevati.Datum objave: 19.09.2018   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri sklopu : Sladoled - ali vam lahko ponudimo sladolede z dodatkom umetnih sladil?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ne.