Dosje javnega naročila 006048/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Blago: Nakup reševalnega vozila TIP A2 pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 110.782,81 EUR

JN006048/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.09.2018
JN006048/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2018
JN006048/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2018
JN006048/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.10.2018
JN006048/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006048/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Damjan Potepan
damjan.potepan@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ilirska-bistrica.si/razpisi/2018090310425374/Nakup-re%C5%A1evalnega-vozila-TIP-A2-%E2%80%93-pol-povi%C5%A1ana-verzija-s-stalnim-pogonom-na-vsa-%C5%A1tiri-kolesa/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3661
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup reševalnega vozila TIP A2 pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
Referenčna številka dokumenta: 430-44/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup reševalnega vozila TIP A2 pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 81.967,21 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8, 6250 ILIRSKA BISTRICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup reševalnega vozila TIP A2 pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 81.967,21 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2018   12:15
Kraj: https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2018   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosimo za objavo dokumenta ESPD.

S spoštovanjem


ODGOVOR
ESPD obrazec bo dne 21-09-2018 objavljen na spletni strani:
https://www.ilirska-bistrica.si/razpisi/2018090310425374/Nakup-re%C5%A1evalnega-vozila-TIP-A2-%E2%80%93-pol-povi%C5%A1ana-verzija-s-stalnim-pogonom-na-vsa-%C5%A1tiri-kolesa/